Zarządzanie zespołem rozproszonym dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

2015-11-06

Rozpoczynamy projekt z zakresu zarządzania zespołem rozproszonym. W szkoleniach weźmie udział 90 osób.