Zarządzanie czasem i efektywność osobista

2017-11-09

Zarządzanie czasem i efektywność osobista.
TIME MANAGEMENT.
NOWY PROGRAM!!!