Warsztaty z wykorzystaniem metody Lego Serious Play

2019-10-06

Po raz kolejny przeprowadziliśmy warsztat: Budowanie zespołu, współpraca i komunikacja z wykorzystaniem metody Lego Serious Play.

 

[Więcej...]


Akademia Menadżera Szkoła Wystąpień Publicznych

2019-10-06

Już po raz drugi  (rok 2019 i 2018) prowadzimy na zamówienie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa cykl szkoleń: Akademia Menadżera,  Zarządzanie zespołem rozproszonym, Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie, Personal Branding, Zarządzanie czasem po większą efektywność,  Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie, Asertywność -poziom zaawansowany, Szkoła nowoczesnych wystąpień publicznych. 

[Więcej...]


Kompetencje miękkie dla menadżerów

2019-10-06

Dla firmy LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. przeprowadziliśmy cykl  szkoleń w zakresie kompetencji miękkich dla menadżerów wszystkich szczebli.  

[Więcej...]


Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy

2019-10-06

Kolejny projekt  z umiejętności miękkich dla GRUPY LOTOS. W tym roku prowadziliśmy szkolenia z obszaru: zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy.  Uczestnicy poznali systemowe podejście i nowoczesne techniki TIME MANAGEMENT, narzędzia elektorniczne do zwiększenia efefektywnośc osobistej i zagrali w naszą  autorską grę: wyzwania.

[Więcej...]


Profesjonalna obsługa klienta

2019-10-06

Rozwijamy  kompetencje  obsługi klienta  pracowników Miejskiego PrzedsiębiorstwoaWodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

[Więcej...]