Od 1.06.2020 OTWIERAMY SALE SZKOLENIOWE

2020-05-15

W odpowiedzi na oczekiwania części naszych klientów, którzy dużą wartość widzą w bezpośrednim kontakcie z trenerem i uczestnikami, podjęliśmy działania, które umożliwią realizację szkoleń stacjonarnych.

Dbając o Państwa komfort  i opierając się na wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego oraz rekomendacji PIFS wdrożyliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa.

  1. Przed każdym szkoleniem/ spotkaniem uczestnik otrzymuje informację na temat zasad bezpieczeństwa w naszym centrum.
  2. Szkolenia otwarte realizujemy dla małych grup, w zależności od sali: od 4 do 8 os.  Aranżacja sal pozwala na zachowanie dystansu 1,5-2 m między uczestnikami.
  3. W jednym terminie realizujemy wyłącznie jedno szkolenie.
  4. Sale i przestrzenie wspólne są regularnie wietrzone, a powierzchnie (klamek, włączników światła, stołów, krzeseł, ekspresów…) dezynfekowane.
  5. Zapewniamy uczestnikom środki ochrony osobistej (żele do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maseczki)
  6. Lunch jest serwowany w formie lunch boxów, a przekąski podczas przerw kawowych foliowane i/lub w specjalnych, zamkniętych zestawach.
  7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach i spotkaniach jest zapoznanie się i stosowanie specjalnie opracowanego regulaminu bezpieczeństwa, w tym postępowania w sytuacjach nagłych.
  8. Dodatkowe procedury, na życzenie Klientów.

Zapraszamy do rozmów w sparwie  szczegółów organizacji szkoleń stacjonarnych: biuro@high5.pl