Prowadzimy program rozwojowy dla kobiet zatrudnionych na budowach w BUDIMEX S.A

2020-05-22

Projekt adresowany do 24 osób prowadzimy od lipca 2019, w tym od kwietnia 2020 w formie on-line. Celem projektu jest wsparcie kobiet zatrudnionych na stanowiskach produkcjnych (Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Majster Budowy)  w  rozwoju zawodowym, w szczególności:

  • rozwój umiejętności menadżerskich i umiejętności interpersonalnych
  • wsparcie w osiąganiu celów zawodowych poprzez świadomą pracę nad obszarami związanymi z pewnością siebie, umiejętnością zarządzania swoimi talentami i mocnymi stronami.

Przykłady tematów:

1. Moje umiejętności, moje talenty, moje nowe ja –  budowanie pewności siebie, odkrywam swoje talenty, umiejętności, mocne strony, pracuję na przekonaniach, schematach.

2. Moja marka, mój AUTORYTET– Jak budować AUTORYTET  na budowie, jak budować relacje z zespołem? Jak budować markę opartą na wiedzy, doświadczeniu i kompetencjach. Jak efektywnie się komunikować, wywierać wpływ i rozmawiać z mniej ugodowym podwładnym, podwykonawcą, inwestorem?

3. Moja efektywność osobista – jak wyznaczać priorytety zawodowe  i prywatne? Jak utrzymać równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym ? Jak gospodarować energią tak aby efektywnie realizować  cele?

4. Moje kompetencje menedżerskie/ Moje ja jako Menadżer– Ja Kobieta Menadżer, Ja Lider ? Co to dla mnie znaczy?, Jak budować relacje i pozytywną atmosfery w zespole. Jak motywować, wspierać, przekazywać informacje zwrotne? Jak budować efektywne relacje Menadżer – Podwładny?