Kolejny rok pracy z Polską Spółką Gazownictwa.

2020-12-12

Projekt dla kadry menadżerskiej: Role menadżera dla 12 grup szkoleniowych, tym razem prowadzimy w wersji on-line.