Przywództwo jako trend w 2015 roku: Przesunięcie ku wspólnej odpowiedzialności.

menedżerskie zarządzanie management

Szkolenia sponsorowane przez pracodawców są często postrzegane jako podstawowe sposoby umożliwiające pracownikom rozwijanie kariery. W 2015 roku szkolenia staną się jeszcze bardziej pożądane jednakże rozwój przywództwa w dalszym ciągu będzie pierwszorzędnym priorytetem.

W sondażu Right Management: Accelerating Business Performance 2014 Prawie połowa starszych przywódców HR na całym świecie zidentyfikowała rozwój przywództwa jako główny priorytet. Jednak tylko 13% z nich ma zaufanie do siły ich działań przywódczych, powiedział Mike Bleadorn, wiceprezes i lider Right Management.

Rozwój przywództwa był zawsze istotnym elementem dla HR. Zwracamy coraz większą uwagę na rozwój potencjalnych przywódców i na to jak niedobór talentów sprawił, że trudno jest znaleźć odpowiednich ludzi z umiejętnościami na otwarte stanowiska kierownicze.
Right Management przewiduje, że rozwój umiejętności menadżerskich będzie głównym priorytetem w 2015 roku. Zobaczymy jednakże zmianę w tym w jaki sposób jednostki będą korzystać z możliwości rozwoju. Pracodawcy i pracownicy będą starać się zwiększać swoje możliwości przez treningi i szkolenia.

"Osoby, które chcą się rozwijać będą to osiągać przez poszukiwanie możliwości uczenia się i rozwijania własnych umiejętności, by być atrakcyjnymi dla pracodawców. Jednocześnie pracodawcy będą starać się stworzyć wygodne środowisko szkoleniowe by uczyć pracowników stałego rozwijania i optymalizowania swoich możliwości."

Technologia nadal będzie wiodącą sferą szkoleń w 2015 roku. Według Bleadorn'a "technologia ma ogromny wpływ sposób dostępu do informacji i uczenia się. Nadal będzie odgrywać ogromną rolę w szkoleniu i nabywaniu nowych umiejętności."

"Wirtualne klasy i technologie nadal będą się rozwijać i wpływać na to jak się uczymy i nabywamy umiejętności. To skuteczny sposób nauczania i ćwiczenia umiejętności w ograniczonym czasie, niezależnie od miejsca. Technologie komputerowe są opłacalnym sposobem łączenia i poszerzania tradycyjnych sesji twarzą w twarz, urozmaicającym oraz zwiększającym ich efektywność."

Specjaliści HR odpowiedzialni za szkolenia będą musieli się dostosować. "Na wszystkich stanowiskach trzeba poznawać nowe technologie aby zaadaptować się do gwałtownie zmieniającego się biznesu. Liderzy powinni przyswoić kulturę pracy, która łączy rozwój ze strategią biznesową i pozwala stale poszerzać zakres umiejętności, nie tylko z zakresu własnego stanowiska".

Na podstawie: http://hr.blr.com/HR-news/Staffing-Training/Employee-Manager-Training/Leadership-development-trend-2015-shared-responsib

opublikowano: 2015-01-12
kontakt: