Czy warto szkolić managerów?

komunikacja trening menedżerski

- W naszej firmie przykładamy dużą uwagę do szkoleń – zależy nam na rozwoju pracowników, na przykład: dział handlowy miał w tym roku już trzy dwudniowe szkolenia<br /> - I wszyscy się tak dużo szkolą?<br /> - No może nie tak samo, ale rozumiemy, że szkolenia przynoszą zysk<br /> - A Zarząd ?<br /> - No co Pan, przecież my wszystko wiemy!

Czy warto szkolić menedżerów?

Wiele firm przeznacza środki finansowe na szkolenia wyłącznie dla pracowników liniowych. W przypadku szkoleń działów handlowych łatwo jest poznać czy inwestycja zwróciła się. Statystyki sprzedaży i nowo pozyskane kontrakty, mówią same za siebie. Jak jednak poznać, czy warto było inwestować w menedżerów? Dobrego menedżera poznaje się po jego podległych pracownikach. To oni są wizytówką jego skuteczności. Warto więc przyjrzeć się zmianom och zachowań czy zwiększeniu motywacji do pracy.

Od czego zależy motywacja pracowników?

Nikogo nie trzeba przekonywać, iż najwyższą wartością w każdej organizacji są ludzie. Niestety jak się to często okazuje ich motywacja, zaangażowanie i kreatywność, często pozostawiają wiele do życzenia. Dlaczego tak się dzieje, że w niektórych zespołach ludzie sami wychodzą z inicjatywą i podejmują się nowych wyzwań? W innych zaś zaobserwować można stagnację, demotywację a w rezultacie składanie wypowiedzeń. Odpowiedzialność za motywację podwładnych ponosi bezpośredni przełożony. To od jego osobowości i umiejętności w zakresie zarządzania, zależeć będą efekty kierowanego przez niego zespołu.

Przyciąga logo odpycha człowiek

Ludzie przychodzą do firmy najczęściej z powodu jej prestiżu i renomy na rynku, odchodzą zaś z powodu przełożonego. W tym obszarze nie pomogą tu jakiekolwiek wysiłki działów personalnych, wyjazdy integracyjne, spotkania firmowe po pracy. Wszystko to okaże się zupełnie nieskuteczne, kiedy pracownik będzie odczuwał dyskomfort, w kontakcie ze swoim bezpośrednim przełożonym, a przyjście do pracy traktował jak zło konieczne.

Po co menedżerowi szkolenia?

Istnieją pracownicy, którzy przyznają się otwarcie do tego, iż celem ich pracy jest wyłącznie otrzymanie pieniędzy, w odpowiednim czasie (aby nie za późno) i w odpowiedniej ilości (aby nie za mało). Nie ma firmy, która chciałaby zatrudniać pracowników z tego typu motywacją do pracy. A jednak istnieją całe rzesze takich pracowników, którzy wkładają absolutne minimum w swoją pracę i swoje cele realizują wyłącznie poza firmą.
Dlatego właśnie tak ważne są szkolenia czy warsztaty dla menedżerów, aby mogli oni nauczyć się w jaki sposób mają postępować z podwładnymi. Aby zostać specjalistą w swojej branży wiele lat należy poświęcić na odpowiednie szkolenia. Pięcioletnie studia na wydziale zarządzania są tu zdecydowanie niewystarczające.. Nie ma statystyk pokazujących, ile czasu poświęca menedżer na rozwój umiejętności interpersonalnych, niezbędnych do kierowania ludźmi. Istnieje natomiast wielu przełożonych, którzy nie dość, iż nie ukończyli żadnej szkoły związanej z zarządzaniem, to nie uczestniczyli nigdy w żadnym szkoleniu. Trudno się więc dziwić, iż ich pracownicy nie przejawiają pożądanych przez firmę postaw.

Nie motywuje system lecz kierownictwo

Nie ma nic gorszego jak zdemotywowany przełożony, który w ciągu dnia nie ma czasu aby spotkać się z pracownikami. Jednocześnie każdego dnia opuszcza firmę punktualnie po upływie ośmiu godzin pracy. Sama doświadczyłam takiej sytuacji jako podwładna. Jak się jednak okazuje w praktyce, sytuacja ta wcale nie należy do rzadkości.
Mało skuteczne okazują się również motywatory pieniężne (podwyżki, premie czy nagrody firmowe) bo tracą one swe znaczenie, kiedy menedżerom brak jest umiejętności zarządzania.
Na szczęście można się tego nauczyć, przećwiczyć w praktycznych scenkach na sali szkoleniowej i dzięki dobrej woli, skutecznie wdrożyć w swojej organizacvji. Wszystko to jest możliwe dzięki bogatej ofercie firm szkoleniowych, adresowanych do kadry zarządzającej, oferujących szkolenia otwarte jak i zamknięte (w firmie Klienta).

Szkolenia z lojalności pracowniczej

Mimo stagnacji gospodarczej, w wielu firmach zdarza się, że pod koniec miesiąca otrzymuje się od kilku do kilkunastu wypowiedzeń pracowniczych. Jak w takiej sytuacji zapewnić ciągłość funkcjonowania organizacji? Pytanie to spędza sen z oczu wielu decydentom w firmie. Okazuje się, że najważniejsza jest tu profilaktyka. Należy zrobić wszystko, aby zapewnić pracującym jak najlepsze warunki finansowe ale również bezpieczeństwo i rozwój osobisty. Te ostatnie leżą w gestii samego menedżera.

„Możesz kupić ludzki czas,
Możesz kupić czyjąś fizyczną obecność w danym miejscu,
Lecz
Nie możesz kupić entuzjazmu
Nie możesz kupić ludzkiego poświęcenia pochodzącego z serca
Nie możesz kupić lojalności ”
Claus Moller

Każda firma chciałaby zatrudniać wyłącznie lojalnych pracowników. Takich, na których można polegać, niezależnie od koniunktury finansowej, którzy z ochotą i zaangażowaniem podejmują się nowych wyzwań firmowych i permanentnie nie szukają nowego pracodawcy. To wszystko kryje się pod pojęciem lojalności.

Szkolenia z lojalności uświadamiają menedżerom jakie czynniki wywołują u ich podwładnych zadowolenie z pracy a jakie przyczyniają się do niezadowolenia. Pokazują również cały wachlarz umiejętności menedżerskich takich jak udzielanie pochwał, okazywanie empatii i szczerej troski o pracownika, umożliwianie pracownikom dokonywania usprawnień czy innowacji. Przestrzega się natomiast przed nadmierną kontrolą, krytyką i wybuchami emocjonalnymi. Jeśli menedżer przyswoi sobie tę wiedzę i będzie wdrażał ją w życie, rezultaty w postaci pożądanych zachowań pracowniczych, pojawią się szybko.
Nakłady wydane na szkolenia z zakresu lojalności pracowników łatwo jest sprawdzić przyglądając się statystyce osób odchodzących z firmy, porównując ją z poprzednim kwartałem, półroczem czy rokiem. Warto również zweryfikować absencję obecnych pracowników. Niska absencja świadczy może zaangażowaniu i wysokiej motywacji podwładnych.

 

opublikowano: 2015-03-18
kontakt: