Jak inwestować w pracowników, którzy nie odejdą?

zarzadzanie zespolem szkolenia hr zarządzanie szkoleniami zarządzanie zespolem

Inwestowane w rozwój pracowników to imperatyw strategiczny dla większości organizacji, ale podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, i ta nie jest wolna od ryzyka. Jak zmniejszyć ryzyko bez stosowania krótkowzrocznego podejścia i traktowania ludzi jako towar?

Istnieje wiele sposobów, aby rozwijać pracowników: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, coaching, rozszerzanie obowiązków, awanse. Wspólną cechą wielu podejść wspierających nauczanie jest porozumienie o spłacie zadłużenia, które wymaga od pracownika pozostania w firmie przez pewien okres czasu po jego podpisaniu. Postanowienia umowy wymagają od pracownika spłaty części lub całości ceny za kursy i szkolenia w których brał udział, jeżeli opuści firmę przed uzgodnionym terminem, zwykle od dwóch do trzech lat. Podczas gdy umowy te są prawnie wykonalne, służą one częściej do stworzenia bariery psychicznej przed odejściem, gdyż pracownicy nie chcą być pociągnięci do odpowiedzialności za te wydatki.

Jednak w rozwoju pracowników chodzi o wiele więcej niż tylko dopłaty do szkoleń. Oto trzy punkty zasługujące na uwagę, które pozwolą zmaksymalizować zwrot z inwestycji:

  1. Uważnie dobieraj kandydatów do szkoleń. Rozwój nie jest procesem, który ma na celu „naprawić” niską skuteczność pracowników. Inwestuj więcej pieniędzy w najlepszych pracowników, ale nie zapominaj o całej reszcie. Dobieraj możliwości rozwoju do funkcji i poziomu pracownika, jak i potrzeb indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych.
  2. Odpowiednia komunikacja pozwala utrzymywać lepsze relacje z pracownikami. Pomimo, że najważniejsze są umiejętności, nie zapominaj o tym dlaczego rozwój jest konieczny. Przekazywanie tej informacji jest ważnym obowiązkiem bezpośredniego przełożonego. Jako specjalista HR, twoją rolą powinno być szkolenie menadżerów niższego szczebla i zachęcanie ich do podejmowania tego typu dialogu. Powiązanie rozwoju pracownika z wizją planowanej kariery umożliwia pracownikom wyobrażenie sobie swojej przyszłości w firmie w wyniku działań rozwojowych i jest najefektywniejszym motywatorem.
  3. Działaj proaktywnie. Jeżeli uważasz, że inwestujesz w pracowników i korzystasz z powyższych rad, a pracownicy nadal odchodzą, należy ustalić tego przyczynę. Często pracownicy odchodzą nie ze względu na firmę, a z powodu bezpośrednich przełożonych. Słabe kierownictwo może spowodować odwrócenie się od firmy i bezwiedne sabotowanie wysiłków mających na celu utrzymanie wysokowydajnych pracowników. Najważniejszą relacją w każdej firmie jest ta pomiędzy pracownikiem, a jego bezpośrednim przełożonym, Zainwestuj w podstawowe szkolenia umiejętności menadżerskich. To fundament każdej dużej organizacji.

W wyniku zmieniającej się relacji między pracodawcą a pracownikiem, średni czas zatrudnienia jest dziś dużo niższy niż w przeszłości, zwłaszcza wśród pokolenia Milenium. Nie ma czegoś takiego jak dożywotnie zatrudnienie, zarówno z perspektywy pracownika, jak i firmy. Jeśli jednak będziesz dobrze komunikować się z pracownikami, zwiększać umiejętności kadry kierowniczej i strategicznie podchodzić do rozwoju pracowników, zgodnie z powyższymi radami, utrzymasz w firmie większą ilość najlepszych pracowników i cieszyć będziesz się większą produktywnością i sukcesem.

Źródło:
http://www.workforce.com/articles/20745-how-do-we-keep-from-developing-people-who-leave

opublikowano: 2015-04-15
kontakt: