Na co zwrócić uwagę, wybierając firmę szkoleniową?

hr zarządzanie szkoleniami ZZL

Etap wyboru dostawcy usług szkoleniowych jest niezwykle ważny. Nawet najlepiej przygotowany i zarządzany projekt nie przyniesie zamierzonych rezultatów jeśli wybierzemy niewłaściwego partnera do jego realizacji. Warto więc poświęcić czas na dokładną analizę możliwości naszych przyszłych partnerów. Jak wybrać firmę, która spełni nasze oczekiwania i wesprze nas w realizacji celów? Jakimi kryteriami się kierować?

Trener

Za jakość świadczonych usług odpowiadają głównie trenerzy  i to im trzeba się dokładnie przyjrzeć. To oni spotykają się na sali z uczestnikami, to oni wpływają na umiejętności i postawy uczonych przez siebie osób. To oni tez w dużej mierze biorą udział w analizie potrzeb szkoleniowych i ewaluacji. Niezwykle istotne jest doświadczenie zawodowe trenera w dziedzinie z której będzie szkolił i o to trzeba pytać w pierwszej kolejności. Trener, który nigdy nie zarządzał ludźmi nie będzie wiarygodny jako trener z zakresu zarzadzania zespołami. Ważne są również kompetencje i przygotowanie do pełnienia roli trenera. Nie każdy dobry menadżer będzie dobrym trenerem. Ukończenie sprawdzonej akademii trenera, przynależność do organizacji branżowych, ale i ciągły rozwój trenera, poddawanie się superwizjom trenerskim, mogą dać nam pewność, że szkolenie przeprowadzone zostanie według obowiązujących standardów. Kolejna sprawa to ilość godzin jakie trener spędził na sali szkoleniowej. Fakt, że trener pracuje od 10 lat w zawodzie nie oznacza, że przeprowadził dużo szkoleń. Pytajmy o liczbę dni/godzin przeprowadzonych z danego tematu. Specjalizacja trenerska: jeśli mamy do wybory trenera z wąską specjalizacją i tego który ma szeroki wachlarz szkoleń i to z bardzo wielu dziedzin, wybierzmy specjalistę. To dać nam powinno gwarancję, że będzie na bieżąco z najnowszymi trendami. Możemy też skorzystać z informacji jakie dają nam referencje i rekomendacje.

Ale to nie wszystko. Warto sprawdzić czy trener poza kompetencjami merytorycznymi i odpowiednim warsztacie szkoleniowym będzie potrafił nawiązać odpowiedni kontakt z grupą. Najczęściej stosowanym  narzędziem, ale narzędziem nie doskonałym  jest sampling. Warto z niego korzystać, ale tylko  pod  warunkiem dobrego przygotowania i pełnej świadomości ryzyka jakie niesie.

Rozumienie potrzeb i celów biznesowych

Bardzo ważną etapem każdego projektu szkoleniowego powinna być trafna i rzetelna analiza potrzeb szkoleniowych. Bez niej nie ma mowy o dobrym projekcie. Wybierajmy do współpracy tylko te firmy, które przywiązują do tego dużą wagę, poświęcają na ten etap projektu dużo czasu  i są mocno zaangażowane. Warto dowiedzieć się, jakimi narzędziami firma zamierza prowadzić tę analizę  i jakimi rozwiązaniami w zakresie diagnozy dysponuje.
Samo rozesłanie do uczestników ankiet badających potrzeby szkoleniowe to za mało. Wymagajmy więcej. Wymagajmy poznania naszych celów biznesowych, identyfikacji KCS (Kluczowych Czynników Sukcesu) pod kątem rozwoju kompetencji. Wymagajmy określania celu szkoleniowego. Wymagajmy zrozumienia naszego biznesu.

Rezultaty

Ważnym kryterium wyboru dostawcy szkoleń jest również podejście do ewaluacji. Poważna firma szkoleniowa powinna dysponować metodologią ewaluacyjną, która umożliwi ocenę szkolenia na poziomie rezultatów. Tak popularne ankiety poszkoleniowe rozdawane uczestnikom po szkoleniu nie mają nic wspólnego z ewaluacją. Badają wyłącznie poziom satysfakcji uczestnika ze szkolenia, ale nie badają rzeczywistej przydatności. A nam zależeć powinno na rezultatach.

Forma

Skuteczność projektów rozwojowych zależy nie tylko od przekazywanych treści, ale także i od formy. Warto zapytać o doświadczenia firmy w zakresie stosowania różnorodnych form realizacji: warsztatów, coachingu, symulacji, gier, action learningu, multimedialnych pigułek wiedzy, specjalnie dedykowanych do projektu platform  internetowych, narzędzi wdrożeniowych.

Wybierając dostawcę szkoleń warto pamiętać,  że błąd może nas dużo kosztować. To nie tylko koszt szkolenia, brak założonych rezultatów, koszt poświęconego czasu, ale i utrata zaufania do nas jako do organizatora projektu oraz  zniechęcenie uczestników do rozwoju własnych kompetencji.

opublikowano: 2015-06-08
kontakt: