Zadowolenie pracowników a efektywność

szkolenia hr efektywność badania hr

Badanie satysfakcji pracowników w firmie to jedno z istotnych narzędzi, służących do zarządzania zasobami ludzkimi. Zmotywowany i zaangażowany pracownik efektywniej wykonuje swoje obowiązki. Przyjrzyjmy się bliżej jak sprostać oczekiwaniom pracowników, by środki na benefity pracownicze przeznaczać na rzeczywiste potrzeby. Jakich zmian w podejściu do zarządzania personelem potrzebują firmy?

Wydajny pracownik a przyjazna firma.

Badania dostarczają wiarygodnych informacji, część z nich nie wymaga nakładów finansowych, a jedynie zmiany w sposobie zarządzania kadrą. Zyskuje na tym, zarówno organizacja, jak i pracownik. Celem jest poznać prawdziwe oczekiwania swoich podwładnych oraz ocenę funkcjonowania firmy z ich punktu widzenia. Wdrożenie skutecznych działań pro pracowniczych, w konsekwencji wpływa na wzrost zaangażowania.

Natomiast dla pracodawcy to sygnał ile środków finansowych należy przeznaczyć na rozwój i motywacje pracowników. Tego typu podejście pozwala na stworzenie długookresowej strategii personalnej. Jednakże o ile prościej jest dostrzec szansę rozwoju talentów, o tyle trudniej zweryfikować wszystkie destrukcyjne elementy, które zagrażają zarządowi i kadrze. Jest to ostrzeżenie, którego nie można zignorować.

Jednocześnie dla pracownika to możliwość wyrażenia własnych postulatów czy zaproponowania rozwiązań. Co więcej, podnosi to poczucie wartości pracownika, który czuje się potrzebny w firmie. Osoby zadowolone ze swojej pracy staranniej wykonują obowiązki, co wpływa na zysk całej organizacji. Ale pracownicy oczekują po badaniach informacji zwrotnej, by zweryfikować w późniejszym czasie czy pracodawca podjął konkretne działania naprawcze.

Zweryfikuj poziom zadowolenia.

Popularną metodą badania satysfakcji pracownika jest kwestionariusz, w formie ankiety. Nie bez znaczenia jest anonimowość, która skłania do udzielenia prawdziwych informacji. Innym przykładem są spotkania z zewnętrznym konsultantem oraz badania kompleksowe, na które skłania się maksymalna ilość obszarów, wpływających na zachowania pracowników w miejscu pracy i odczuwaną przez nich satysfakcję.

Przykład wdrożenia badania satysfakcji pracowników.

Firma z branży finansowej borykała się z dużą rotacją pracowników najniższego szczebla, którzy odchodzili z własnej woli lub byli zwalniani. Dotyczyło to w głównej mierze doradców finansowych, którzy nie osiągali zadowalających wyników. Celem firmy było zmniejszyć, zarówno fluktuacje kadr, jak i wdrożyć działania zapobiegające składaniu wypowiedzeń przez pracowników. Założono, że niezbędne jest wykształcenie odpowiedzialności za realizowane projekty, by w przypadku odejścia pracownik przekazał informacje o rozpoczętych pracach zespołowi.

Projekt trwał 4 tygodnie i pokazał, że problem stanowi brak komunikacji menedżerów średniego szczebla z pracownikami liniowymi oraz zarządem. Nieumiejętność zarządzania poprzez cele sprawiała, że podwładni nie otrzymywali odpowiedniego wsparcia, a w sytuacji braku zakładanych wyników sprzedażowych, które były nierealne do osiągnięcia, niezwłocznie rozstawano się z nimi.

Ponadto cele dla pracowników nie było jasno sformułowane, a zebrania pracownicze ograniczały się do prowadzenia monologu przez przełożonego, z elementami zastraszania pracowników. W odniesieniu do opisanego przypadku konieczne było zastosowanie coachingu i szkoleń w zakresie zarządzania przez cele, optymalnej komunikacji z podwładnymi, zasad motywacji pozafinansowej oraz zwiększenia kontroli nad emocjami w miejscu pracy.
Badanie satysfakcji pracowników dostarcza rzetelnych informacji na temat poziomu zadowolenia pracowników. Co więcej, firma dostrzega potrzebę zmian w zarządzaniu poszczególnymi obszarami oraz otrzymuje sygnał nad czym jeszcze trzeba popracować.

opublikowano: 2015-09-29
kontakt: