Mindfulness-być obecnym w swoim życiu

mindfulness uważność rozwój osobisty

Jeśli chcemy stworzyć coś na prawdę dobrego, coś z czego będziemy zadowoleni, musimy poświęcić temu to, co mamy najcenniejsze i nie chodzi tu o czas. Uwaga to wspaniały mechanizm, dający nam możliwość realnego wpływania na to co i jak robimy oraz jak się z tym czujemy. Obok emocji to kluczowy czynnik zaangażowania i fundament prawdziwej osobistej skuteczności. Redukuje nadmiar informacji i pozwala rozwijać kluczową w dzisiejszym, pędzącym świecie kompetencję – uważność (mindfulness). Bez uważności nie ma prawdziwej obecności w rolach, które pełnimy, a bez niej trudno świadomie kreować swoje życie, odkrywać potrzeby, nadawać prawdziwy sens swoim działaniom, stawiać cele, które naprawdę chcemy osiągać, budować trwałe i dobre relacje oraz w pełni korzystać ze swoich potencjałów.

“Jestem w stanie kontrolować tylko to czego jestem świadom. To czego nie jestem świadom ma kontrolę nade mną. Świadomość daje mi władzę.”

Być obecnym w swoim życiu

Pracujemy szybko i szybko żyjemy. Nasze plany i niekończące się priorytety wypełniają kalendarze po same brzegi. Nieprzerwanie towarzyszy nam presja czasu i oczekiwań. W takich warunkach łatwo zatracić się i przestać zauważać co się z nami dzieje i wokół nas. Przełączając się między zadaniami i rolami, tak w pracy jak i w domu, tracimy energię, której nie regenerujemy, jesteśmy nieobecni, ciągle rozkojarzeni, korzystamy z utartych schematów i działamy odruchowo. Robimy jedno, a nawet kilka rzeczy w jednym momencie, a myślimy w tym czasie o czymś zupełnie innym. To odnosi się zarówno do rutynowych zadań, jak również osobistych sytuacji.

W codziennym pędzie często towarzyszy nam silny stres, uczucie wyczerpania i braku satysfakcji z tego co robimy. Nie rzadko powoduje to spadek naszej efektywności, trudności w relacjach, co zaniża nasze poczucie wartości i nasila psychofizyczne napięcie. I tak dzień po dniu, nasz umysł zaczyna projektować w naszych głowach różne scenariusze, intensyfikując negatywne myśli, a ciało doprasza się naszej uwagi, wysyłając sygnały, które bardzo często ignorujemy. Z trudem przypominamy sobie, co robiliśmy cztery dni temu, z czego możemy być dumni, czym jest prawdziwa bliskość i jakie to uczucie kończyć dzień z satysfakcją z realizacji ważnych dla nas zadań, bez przynoszenia ich do domu. Szybko, szybciej, popędza nas wewnętrzny driver. Więcej, dokładniej, częściej, lepiej popędza kolejny.

Uważność

Uważność „to świadomość wyłaniająca się w wyniku kierowania uwagi w sposób celowy, nieosądzający, na chwilę bieżącą (J. Kabat-Zinn). Praktyka mindfulness pozwala na doświadczanie tego co dzieje się w umyśle i ciele w bieżącej chwili. Uczy jak utrzymywać równowagę niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy. Rozwija umiejętność patrzenia na siebie z lotu ptaka, dzięki czemu stwarza przestrzeń na zmianę naszych nawykowych reakcji. Wyłączając autopilota, odzyskujemy pełną świadomości tego co i jak robimy. W praktycznym wymiarze jest kompetencją, dzięki której możemy zmieniać to co nam nie służy, zauważać nawyki (myślenia czy zachowania), które są dla nas szkodliwe, zacząć działać bardziej świadomie, tak w pracy jak i w domu.

Rozwijanie uważności wspiera nas w dostrzeganiu swoich potrzeb, reakcji, w budowaniu relacji,  podejmowaniu decyzji, przyjmowaniu różnej perspektywy w dokonywanych wyborach, redukowaniu stresu, kierowaniu emocjami, radzeniu sobie z dystaktorami, tworzeniu optymalnych rozwiązań. Uczy również dostrzegania przyjemnych prozaicznych doświadczeń, które pomijamy i pomaga wykorzystywać nasze talenty.  Nie jest oczywiście panaceum na wszystko, ale z pewnością wspaniałą kompetencją, dzięki której zaczynamy brak odpowiedzialność za to, jak się czujemy i jak działamy  w naszym życiu.

Trening

Trening  przygotowuje do samodzielnego praktykowania mindfulness po zakończeniu kursu. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz autorskich nagrań mp3, które będą go aktywnie wspierały w rozwijaniu umiejętności. Na treningu uczestnicy:

  • uczą się medytacji, wykonują ćwiczenia uważności,
  • pracują z emocjami oraz myślami i odkrywają ich wpływ na codzienne funkcjonowanie,
  • uczą się jak wyłączać automatycznego pilota i reagować bardziej świadomie,
  • uczą się jak dbać o siebie, o swoją uważność oraz efektywność w życiu osobistym i w miejscu pracy,
  • rozwijają zdolność efektywnej i uważnej komunikacji oraz budowanie relacji.

opublikowano: 2018-07-10
kontakt: