W jakich sytuacjach korzystamy z improwizacji praktycznej?

improwizacja

Jest narzędziem, które powinno być wykorzystywane w trakcie prowadzenia prezentacji, spotkań, negocjacji, wystąpień publicznych czy komunikacji z klientem, a także jest narzędziem pracy ze stresem.

Improwizacja pozwala poprawić:

 • Zdolność do zaufania.
 • Spontaniczność.
 • Umiejętność przyjmowania propozycji.
 • Słuchanie i świadomość.
 • Komunikację niewerbalną.

W jakich sytuacjach nie należy stosować improwizacji?

 • Gdy nie jesteś właściwie przygotowany lub nie masz odpowiednich kompetencji czy wiedzy.
 • Gdy sytuacja nie wymaga natychmiastowej reakcji.
 • Gdy popełnienie błędu niesie za sobą wysokie ryzyko.
 • Gdy nie masz wystarczających umiejętności improwizacyjnych.

Garść wskazówek przydatnych w czasie improwizacji:

 • Powinniśmy zwracać uwagę na swojego partnera, a nie koncentrować się wyłącznie na sobie, na tym jak wypadniemy, jak zostaniemy odebrani, jak zostaniemy ocenieni. Partner też powinien dobrze wypaść. Ważne jest poczucie odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i za niego.
 • Niemożliwość zebrania myśli jest wynikiem tego, że poddajemy je krytyce, próbujemy kontrolować.

Improwizacja zależy od właściwej współpracy ze swoim Trenerem Wewnętrznym:

 • Twoje słowa mogą brzmieć niemądrze. To bardzo ważne, ponieważ ludzie kreatywni są odważni.
 • Postaw na otwartość.
 • Nie bój się porażki.
 • Angażuj się w działania i idee.

Improwizacja nie polega na:

 • Wymyślaniu na ostatnią chwilę i nie pozwala na bycie nieprzygotowanym.
 • Byciu zabawnym, śmiesznym, oryginalnym.

Improwizacja pozwala na popełnianie błędów, które świadczą o tym, że pokonujemy jakieś granice czy bariery, podejmujemy ryzyko, czyli możemy się uczyć. W czasie improwizacji korzystamy tylko ze swoich umiejętności – samokontroli, przyznawania sobie prawa do błędów, błyskawicznego podejmowania decyzji i współpracy. Wszelkie próby kontroli wydarzeń czy blokowania w improwizacji, kończą się zatrzymaniem pomysłów i działań innych osób – tak naprawdę nie zgadzamy się z nimi. Strach przed utratą kontroli nad sytuacją wynika z tego, że improwizator boi się nieoczekiwanych wydarzeń.

opublikowano: 2018-07-24
kontakt: