Przemyślane decyzje personalne

prism neuronauka narzedzia hr

Na przestrzeni ostatnich 30 lat dowiedzieliśmy się o ludzkim mózgu więcej, niż kiedykolwiek wcześniej. Organizacje sektora publicznego i prywatnego na całym świecie śledzą efekty badań w dziedzinie neuronauki. Zwracają baczną uwagę na to, w jaki sposób neuronauka może pomóc w lepszym zrozumieniu specyfiki ludzkich zachowań, a dzięki temu podnieść efektywność działania firm.

Stosowanie narzędzi profilujących, staje się coraz bardziej powszechne na całym świecie, zarówno w sektorach prywatnych, jak i publicznych. Globalnie, wydatki roczne na tego typu narzędzia są szacowane na około 1,7 miliardów dolarów. Organizacje potrafiące w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników i ukierunkować na efektywną pracę, same działają wydajniej. Najnowsze badania przeprowadzone w 14 krajach na próbie 2776 specjalistów z zakresu HR, rekrutacji oraz zarządzania talentami wykazały, że 81% organizacji wykorzystuje narzędzia profilujące, w celu podejmowania bardziej przemyślanych i obarczonych mniejszym poziomem ryzyka decyzji personalnych. Aż 94% organizacji stosujących narzędzia profilujące, wykorzystuje je w procesie rekrutacji, co stanowi wzrost o 17 punktów procentowych w po- równaniu z 2001 r. Największy wzrost w wykorzystaniu różnego rodzaju testów profilujących odnotowano w obszarze rozwoju pracowników: stosuje je 63% organizacji, w porównaniu z 43% przy poprzednim badaniu. Analiza wskaźników zwrotu z inwestycji (ROI) wyraźnie wskazuje, że stosowanie rzetelnych narzędzi profilujących, zwłaszcza  takich, które są dostępne on-line  może obniżyć koszty rekrutacji nawet do 40% oraz znacznie zmniejszyć ilość czasu potrzebnego na osiągnięcie przez nowo zatrudnioną osobę oczekiwanego poziomu efektywności. Innymi słowy, testy profilujące niosą ze sobą policzalną, konkretną wartość.

Chociaż tradycyjne psychometryczne testy poznawcze mogą wskazać na to, jak szybko człowiek jest w stanie nauczyć się nowych rzeczy, to jednak nie weryfikują  stylu zachowania, potencjału niezbędnego do zapewniania wysokiej jakości obsługi klientów, radzenia sobie z działaniem pod presją czy współpracy i  komunikacji z innymi.  Wynik badania behawioralnym testem profilującym wskazuje na to, w jaki sposób badany kandydat będzie podchodzić do swoich obowiązków w codziennej pracy, co jest kluczową informacją dla zapewnienia wymaganych na danym stanowisku  efektów pracy.

W czasach, gdy coraz więcej decyzji menedżerskich musi być uzasadnionych konkretnymi danymi, tworzenie profili behawioralnych stanowi istotny, naukowy wkład do świata biznesu, w którym decyzje zbyt często podejmowane są instynktownie lub w oparciu o subiektywne odczucia i opinie. Wspomniane odkrycia neuronauki zostały przeniesione na grunt praktyki biznesu przez stworzenia wszechstronnego i dostępnego on-line systemu PRISM Brain Mapping (PRISM).

PRISM nie jest tylko kolejnym narzędziem służącym do tworzenia profili. Inspiruje i zachęca użytkowników do spojrzenia na wzorce ludzkich zachowań w zupełnie inny sposób. PRISM może być wykorzystywany w wielu aspektach zarządzania organizacją, począwszy od rekrutacji  oraz zarządzania wynikami, po kierowanie zespołami i rozwijanie przywództwa czy w sferze rozwoju osobistego. Zastosowanie m.in. PRISM 360 - Ocena 360° daje możliwość stworzenia benchmarkingu stanowisk do zatrudniania nowych talentów. Wyniki badań wskazują, że jeżeli benchmarki są przeprowadzane prawidłowo, wydajność w firmie zwiększa się o 30%, a retencja pracowników o 50%. Wydajność wzrasta, ponieważ preferowane zachowania wybranej osoby oraz jej kompetencje są dopasowane do wymagań stanowiska.

W Wielkiej Brytanii narzędzia PRISM są wykorzystywane przez wiele organizacji sektora prywatnego i publicznego, począwszy od Narodowego Funduszu Zdrowia, a kończąc na Banku Anglii (Bank of England). Ze względu na wielość wersji językowych, PRISM znajduje zastosowanie na całym świecie, wspomagając ludzi i organizacje w efektywnym rozwoju.

opublikowano: 2019-02-08
kontakt: biuro@high5.pl