Zwalniać trzeba umieć

zwolnienie hr zarządzanie zespołem

Zasoby ludzkie powszechnie uważane za najcenniejszy element każdej organizacji, często w takich sytuacjach są traktowane w sposób przedmiotowy i z brakiem szacunku. Takie zachowanie choć pozwala na szybkie zmniejszenie kosztów w dłuższej perspektywie niszczy wizerunek firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy, który potem bardzo ciężko odbudować.

Badania przeprowadzone na zwalnianych pracownikach mówią, że aż 70% osób zwolnionych nie poleciłoby swojej byłej firmy jako wiarygodnego pracodawcy. Według badań psychologicznych na temat skali stresu zwolnienie z pracy to jedna z trzech najsilniejszy sytuacji stresowych, wyprzedza je jedynie śmierć bliskiej osoby, rozwód i pobyt w więzieniu. Dlatego tak ważne jest zadbanie o to, aby rozstanie z pracownikiem nie pozostało przykrym doświadczeniem dla żadnej ze stron.

W książce  „Winnig” Jacka Welsha jest przedstawiona klasyfikacja trzech powodów które są przyczyną zwalniania pracowników

 • Naruszenie zasad, które obowiązują w firmie w tym wszelkie kradzieże i oszustwa
 • Zwolnienie z powodu braku efektywności, permanentne nie realizowanie celów stawianych przed pracownikiem
 • Zwolnienie z powodu spadku koniunktury gospodarczej

Na podstawie tej klasyfikacji widać jasno, że jedynie w jednym ostatnim przypadku to pracownik nie ponosi winy za zwolnienie

Zwalniając pracowników warto kierować się trzema zasadami, których złamanie może być bardzo kosztowne:

 • Nie zaskakuj
 • Nie zwlekaj
 • Nie upokarzaj

Zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Podstawą do prawidłowego przeprowadzenia takiego zwolnienia jest dobre przygotowanie. W przypadku popełnienia ewidentnego przestępstwa przez pracownika na przykład przyłapanie go na wynoszeniu z firmy jej mienia, wystarczy notatka służbowa wykonana przez przełożonego, w większości przypadków nie jest to takie proste.

Każda firma ma swoje wewnętrzne zasady, które jeżeli nie są sprzeczne z nadrzędnymi aktami prawnymi takimi jak głównie Kodeks Pracy, stają się obowiązującym i prawnie wiążącym pracownika kontraktem.

Za stronę prawną procesu zwalniania pracownika zawsze powinna odpowiadać odpowiednio do tego przygotowana osoba, pracownik działu personalnego lub prawnego. Konsekwencja nie zachowania standardów prawnych, jest ewentualny proces pracownika przeciw firmie, który prowadzi do po pierwsze pogorszenia reputacji firmy, angażuje czas i środki firmy na działanie nie przyczyniające się do jej rozwoju i ostatecznie może być źródłem straty finansowej jaką jest wyrok zasądzający odszkodowanie lub co gorsza przywrócenie pracownika do pracy, który wraca w poczuciu „nieśmiertelności” pracowniczej.

Zachowanie tych zasad jest bardzo ważne ponieważ zwolnienia tego typu są związane z dużymi emocjami. Zastanówmy się jak mogłaby wyglądać taka rozmowa:

 • Powzięcie wiadomości o krytycznym zdarzeniu ( np.. kradzież)
 • Konsultacja z działem HR przygotowanie stosownych dokumentów
 • Przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem i wręczenie wypowiedzenia
 • Negocjacje warunków rozwiązania zatrudnienia
 • Sporządzenie protokołu po spotkaniu i umieszczenie go w aktach.

W przypadku gdy inicjatywa rozwiązania umowy występuje po stronie pracodawcy, korzysta się albo ze zwolnienia dyscyplinarnego, albo z wypowiedzenia umowy o pracę.

opublikowano: 2019-02-13
kontakt: