Inteligencja emocjonalna w pracy coacha

Ze względu na to, że nurt coachingu systematycznie zyskuje na znaczeniu - praktycy i badacze tego obszaru poświęcają coraz większą uwagę tematyce określania i rozwoju kompetencji coachów. Kompetencje coachów są najczęściej badane i ustalane przez ekspertów oraz instytucje prowadzące kursy i wspierające praktykę coachingową (np. ICF ). Wiele z tych kompetencji bezpośrednio wiąże się z obszarem inteligencji emocjonalnej. W niniejszym tekście przedstawiono wyniki badań w zakresie reprezentowanych przez doświadczonych coachów składników inteligencji emocjonalnej według modelu PRISM.

Kompetencje emocjonalne odnoszą się do osobistych i społecznych umiejętności, wskazując na to na ile skutecznie coach dostrzega, rozumie i zarządza własnymi odczuciami i emocjami, jak również odczuciami i emocjami klienta.

W literaturze znaleźć można konkretne cechy przypisywane coachom, którzy z powodzeniem prowadzą procesy coachingowe. Najczęściej powtarzające się cechy, to: otwartość na nowe pomysły, tworzenie pozytywnej, wspierającej atmosfery, wzmacnianie klienta, zapewnianie obiektywnej, wyważonej informacji zwrotnej, okazywanie osobistego zainteresowania i zaangażowania, pomoc w ustalaniu jasnych celów oraz tworzenie zaufania i zażyłości z klientem.

Mając na względzie wagę inteligencji emocjonalnej w pracy coacha, w okresie od kwietnia do maja 2017 roku zespół badawczy w składzie: dr Marta Czerwiec, dr Colin Wallace i mgr Bożena Wujec, przeprowadził badania mające na celu pomiar poziomu składników inteligencji emocjonalnej w grupie 25 doświadczonych coachów, działających na terenie Polski.

Warunkiem zakwalifikowania coacha do próby badawczej było minimum 5-letnie doświadczenie w branży z udokumentowanymi sukcesami na rynku, a także poświęcanie minimum 80% swojego czasu pracy na działalność coachingową.

Badacze zidentyfikowali poziom 8 wymiarów Inteligencji Emocjonalnej, według modelu PRISM: 1. Samoświadomość; 2. Zarządzanie sobą, 3. Świadomość potrzeb innych, 4. Zarządzanie relacjami, 5. Automotywacja, 6. Wpływanie na innych, 7. Decyzyjność, 8. Spójność.

Wnioski z badań wskazują na to, że badani coachowie:

  • są świadomi własnych odczuć i emocji w różnych rodzajach sytuacji,
  • potrafią kontrolować własne emocje i odczucia, także w procesie podejmowania decyzji,
  • są świadomi swoich naturalnych atutów i potrafią je optymalnie wykorzystać,
  • utrzymują optymistyczny pogląd na świat oraz budują pozytywne relacje,
  • okazują wysoki stopień zaangażowania, są chętni do działania i potrafią inspirować innych,
  • potrafią odpowiadać na potrzeby emocjonalne innych i efektywnie zarządzają relacjami,
  • swobodnie włączają klienta w proces decydowania o celach i kolejnych działaniach,
  • potrafią rozpoznawać motywacje i odczucia innych osób i odpowiadać na nie.

Otrzymane wyniki badań wskazują jednoznacznie, że doświadczeni coachowie wykazują silne cechy inteligencji emocjonalnej, co ma istotny wpływ na osiągnięcie sukcesu w pracy z klientem.

Z przytoczonych badań wzorców behawioralnych wynika, że coachowie mają naturalną tendencję do unikania zachowań związanych z konkurowaniem i twardym negocjowaniem, jak również działaniem w ramach założonych reguł i struktur. Stanowi to niewątpliwie przewagę w relacji z klientem, jednak warto takie elementy dalej badać, jak również wziąć pod rozwagę w obszarze biznesowym coachingu.

 

[1] International Coach Federation.

[2] Barry, T. (1994) How to be a good coach. "Management Development Review", Vol. 7(4); Popper, M., Lipshitz, R. (1992) Coaching on Leadership. "Leadership and Organization Development Journal", Vol. 13(7); Stober, D. R., Wildflower, L., Drake, D.(2006) Evidence Based Practice: A Potential Approach for Effective Coaching. "International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring", Vol. 4 (1).

 

opublikowano: 2019-03-13
kontakt: