Sesje on the job / warsztaty / facylitacja

Sesje „on the job”

Sesja „on the job” to metoda diagnozy polegająca na zebraniu przez konsultanta  informacji na temat strategii działania osoby obserwowanej w jej naturalnym środowisku pracy lub obserwacji i oceny skuteczności pracy zespołów.

Metoda ta może być wykorzystywana do:

Warsztaty diagnostyczne

Warsztat diagnostyczny to metoda diagnozy zależności, relacji, strategii komunikacji, trudności w zespole  i poszukiwania sposobów na ich rozwiązanie.
Metoda ta  może być wykorzystywana do:

Facylitacja

Facylitacja to metoda, która pozwala na zwiększenie efektywności  pracy grupy w realizacji założonych celów, przy  pełnym wykorzystaniu potencjału wszystkich jej członków.

Metoda ta może być wykorzystywana do:

Korzyści  z zastosowania facylitacji:

Action Learning

Action Learning (AL) jest procesem, w czasie którego grupa składająca się z 4-8 osób, posiadających różnorodne kompetencje, zajmuje się rozwiązaniem wielowarstwowego problemu. Proces ten pozwala znaleźć innowacyjne rozwiązania i sprzyja rozwojowi umiejętności Uczestników sesji AL.
Action Learning  skupia się na zadawaniu pytań, co poprawia zdolność krytycznego myślenia i rozwija poczucie szacunku pomiędzy wszystkimi pracownikami.

Skuteczność Action Learning wynika z:

Metoda ta może być wykorzystywana do: