PRISM Brain Mapping

Czym jest PRISM Brain Mapping?

PRISM Brain Mapping to zestaw trafnych i skutecznych narzędzi diagnostyczno-rozwojowych, których  celem jest wspieranie Działów HR.
PRISM opiera się na najnowszych osiągnięciach w neuronauce, które opisują unikatową „plastyczność” mózgu. Pokazuje on, że ludzkie zachowania wykraczają poza proste schematy i uwzględnia fakt, że w zmieniających okolicznościach zachowujemy się różnie. 

Korzyści z diagnostyki PRISM Brain Mapping:

Jak wykorzystać efekty badania  PRISM w firmie?

Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie wykorzystanie w obszarze HR.
Profile PRISM można wykorzystać m.in do:

Rzetelność narzędzia PRISM

PRISM spełnia bardzo wysokie kryteria w zakresie trafności i rzetelności psychometrycznej. Jest to cecha profesjonalnych testów, dzięki którym mamy pewność, że uzyskane informacje są zgodne z rzeczywistością.
Alfa-Cronbacha
Najczęściej stosowaną miarą rzetelności danych skal jest Alfa-Cronbacha. Współczynnik ten przyjmuje wartości od 0 do 1. Im większa wartość tym większa rzetelność skali. Przyjmuje się, że wartości powyżej 0,7 oznaczają prawidłową rzetelność skali.
Test – retest
Test-retest, czyli metoda powtórnego pomiaru to procedura sprawdzania rzetelności narzędzia badawczego polegająca na jego wykorzystaniu do badania tej samej grupy osób, w różnych odcinkach czasu.  Im większa jest zgodność pomiędzy wynikami pierwszego i drugiego testu, w tym większym stopniu możemy traktować omawiany test jako rzetelne narzędzie pomiarowe.
Rzetelność  parametrów PRISM

 

alfa-Cronbacha

Test – retest

Skoncentrowany na celu 

0,926

0,84

Wykonawczy

0,896

0,78

Innowacyjny

0,918

0,83

Inicjujący

0,862

0,94

Szczegółowy

0,912

0,87

Oceniający

0,860

0,85

Wspierający

0,887

0,83

Koordynujący

0,881

0,84

Trafność prognostyczna

Trafność prognostyczna określa  prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych skutków stanu aktualnego w przyszłości. Innymi słowy, na ile możemy być pewni, że dana osoba w przyszłości zachowa się tak, jak na to wskazują wyniki testu. Badania trafności PISM zostały przeprowadzone na 2132 kandydatach i dały następujące wyniki:

Trafność

Liczba osób

Procent osób

Bardzo wysoka

1153

54,1

Wysoka

861

40,3

Średnia

109

5,1

Mała

19

0,4

Diagnostyka Prism High5

Szkolenia oparte o PRISM:

Narzędzia PRISM najlepiej sprawdzają  się w szkoleniach z obszarów: komunikacja, zarządzanie konfliktem, budowanie zespołów, zarządzanie stresem, przywództwo, zarządzanie kompetencjami.
W oparciu o narzędzia PRISM przygotowujemy programy szkoleń zamkniętych, dopasowanego do potrzeb Państwa organizacji.
Oferujemy także szkolenie otwarte z narzędziem PRISM, m.in:

Wybrane Produkty PRISM Brain Mapping:

PRISM „Profesjonalny”

PRISM "Profesjonalny" zapewnia użytkownikom  najbardziej wszechstronny wgląd w  preferencje behawioralne i preferencje zawodowe badanej osoby.
Ten rodzaj raportu zawiera:

Wersja ta pozwala również na dopasowanie profilu kandydata do benchmarku, a w połączeniu z profilami innych osób, umożliwia stworzenie mapy całego zespołu.
Wersja “Profesjonalna” wymaga informacji zwrotnej od Certyfikowanego Praktyka PRISM i może być rozbudowana do poziomu Oceny 360 stopni.

PRISM 360°

W przypadku większości procesów oceny 360° otrzymujemy informację jak jest lub też jak nie jest, biorąc pod uwagę efektywność działania danej osoby. Ocena PRISM 360 ° zwraca również uwagę na to, z czego wynika zaistniała sytuacja. Daje to użytkownikowi wgląd w to, co na pierwszy rzut oka jest ukryte. Daje to ocenie PRISM 360° ogromną przewagę.

PRISM "Dopasowanie Kariery"

PRISM „Dopasowanie Kariery”  jest narzędziem on-line, zaprojektowanym po to, aby umożliwić użytkownikom dopasowanie swoich preferencji behawioralnych, zdolności zawodowych i preferencji środowiska pracy do szerokiej gamy możliwości kariery.

PRISM Talent Finder

PRISM Talent Finder jest prostym, szybkim i jednocześnie dokładnym narzędziem on-line  znajdującym swoje zastosowanie w rekrutacji.
Wykorzystując PRISM Talent Finder można  dokładnie, łatwo i szybko ocenić wszystkich aplikantów on-line porównując ich z benchmarkiem oraz zobaczyć, jak wypadają na tle kluczowych wymogów dla danego stanowiska.

PRISM Talent Finder  nie bazuje na ogólnych, uniwersalnych benchmarkach. Benchmark jest tworzony w oparciu o analizę wszystkich tych charakterystyk, które umożliwiają osiąganie ponadprzeciętnych wyników przez najlepszych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach podlegających benchmarkowi.

Diagnostyka Prism High5