Piotr Ogonowski

Doświadczony menadżer i trener z zakresu budowy organizacji projektowych (certyfikowany PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, wykładowca RUP i Agile) i procesowych (trener ITIL, zarządzania i modelowania procesów biznesowych).  Członek założyciel polskiego oddziału ITSMF, Doradca Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą.

Wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wykładowca na studiach MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Obecnie na studiach doktoranckich w zakresie Zarządzania Strategicznego.

Doświadczenie zdobywał m.in. pracując na stanowiskach kierowniczych - prezes, dyrektor zarządzający, konsultant biznesowy, trener i kierownik projektów w wielu firmach. Wspierał transformację ponad 30 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2016 wprowadził projekt wdrożenia zmian zasad zarządzania projektami i inwestycjami Grupy Kapitałowej Lotos. W 2014-2015  pełnił funkcję Intermin Managera w AdPilot, wspierając transformację organizacji, sprawując nadzór nad portfelem projektów strategicznych, budowę i operacjonalizację strategii, a także wydzielając Centrum Usług Wspólnych dla ok. 120 osób. W 2013 pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej. Od 2006 do stycznia 2010 Prezes Zarządu i CEO coreTeam sp. z o.o. którą przekształcił w spółkę coreService Polska S.A. Pod zarządem Piotra Ogonowskiego Spółka została nagrodzona 4 miejscem w rankingu Kamerton Innowacji dla najbardziej innowacyjnych firm Polskich. W latach 2005 - 2006 Prezes i Dyrektor Zarządzający spółek IT oraz pełnomocnik Zarządu d.s. Jakości i Doradca Zarządu. W latach 2004 - 2005 Kierownik Wydziału Integracji w Telekomunikacji Polskiej S.A. Odpowiadał za budowę Wydziału Integracji oraz uczestniczył w projektach przebudowy infrastruktury informatycznej. W latach 1997 - 2004 był pracownikiem PTK Centertel Sp. z o. o. gdzie m. in. poprowadził z sukcesem projekt Wewnętrznego Portalu Korporacyjnego i Ekstranetu. Pełnił rolę Szefa Sztabu Kryzysowego w projekcie budowy Multi Access Portal www.idea.pl. Przez szereg lat pełnił funkcję Kierownika Działu Usług Internetowych i Office Automation.

Specjalizuje się w projektach i wdrożeniach z obszarów:

  • transformacja organizacji,
  • budowa organizacji projektowej i zarządzanie projektami - Mix metodyk (PMI, PRINCE2, Agile, inne)
  • budowa i organizacja Biura Zarządzania Projektami PMO/P3O
  • IT2B - poprawa komunikacji na styku IT-klient wewnętrzny (komunikacja, ITIL, PMI)
  • zarządzanie projektami według PMI-PMBoK, PRINCE2,Agile SCRUM,
  • zarządzanie procesami biznesowymi i modelowanie procesów biznesowych - notacja BPMN,
  • wprowadzenie do zarządzania usługami IT według ITIL v3,
  • rozliczanie i controlling usług IT w organizacji,
  • wprowadzenie do RUP i UML,
  • podstawy integracji systemowej i zagadnienia SOA.

Szkolenia realizowane m.in. dla pracowników firm:

ABG S.A., Asseco Poland S.A., BMQ Polska sp. z o.o., BPH s.a., BRE Bank s.a., Centralwings, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, MSWiA, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ericcsson, Fortis Bank Polska S.A., Ministerstwo Gospodarki, CADExpert sp. z o.o., eCard S.A., Commercial Union Polska, Telewizja Polska S.A., Europejski Fundusz Leasingowy, Polkomtel S.A., TP S.A., PTK Centertel (Orange), ABN AMRO Bank S.A., Amplico Life S.A., Netia S.A., Nokia Siemens Networks, Państwowe Porty Lotnicze LOT, PKO BP s.a., Pekao S.A., PROCOM SYSTEM S.A., Provident Polska, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Główny Urząd Ceł, Urząd Miasta Gdańska, Władza Wdrażająca Programy Europejskie oraz ponad 200 innych firm

Kontakt: