Gra szkoleniowa

LEGO® SERIOUS PLAY®

Pobudza zespół do refleksji i skłania do produktywnego dialogu

Lego Serious Play szkolenieLEGO® SERIOUS PLAY® jest narzędziem, które:

 • pomaga organizacjom we wprowadzaniu zmian organizacyjnych, budowaniu strategii, zwiększaniu innowacyjności,
 • wyzwala kreatywność, ułatwia  komunikację i rozwiązywanie problemów w zespołach i w całej organizacji.

Uczestnicy w parach lub grupach,  przy użyciu specjalnie wyselekcjonowanych klocków Lego budują wielowymiarowe modele, które stają się podstawą do dyskusji, wymiany wiedzy, spostrzeżeń.   Powstałe abstrakcyjne modele są zwykle metaforą, ale czasem i dosłownym zobrazowaniem tego, co Uczestnicy chcieliby  powiedzieć. Stanowią doskonały pretekst do tego, by w bezpieczny sposób wyrazić swoje zdanie
i w konsekwencji prowadzą do rozwiązania problemu czy podjęcia decyzji. 

W procesie uczestniczy certyfikowany facylitator metody LEGO, który poprzez zadawanie szeregu pogłębionych  pytań inspiruje uczestników do tworzenia modeli  oraz omawiania i analizy ich znaczenia, symboliki oraz zależności.

Metoda ta w 100% angażuje 100% uczestników!  Jest niezwykle prosta i skuteczna!

Zwiększa identyfikacje z zagadnieniami i  odpowiedzialność za wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

Dla kogo

Obszary, w których metoda LEGO® SERIOUS PLAY®  znajduje zastosowanie:

KOMUNIKACJA i ROZWÓJ ZESPOŁU:

 • poprawa komunikacji w zespołach
 • budowanie nowych, silnych zespołów
 • tworzenie zespołów projektowych
 • wprowadzanie do zespołu nowych osób
 • budowanie tożsamości zespołowej i autorytetu lidera
 • wzmacnianie proaktywności i odpowiedzialności w zespołach
 • budowanie świadomości potencjału swojego i innych członków zespołu

ROZWÓJ ORGANIZACJI:

 • tworzenie strategii
 • zarządzenie tożsamością organizacji w procesie fuzji lub restrukturyzacji
 • zmiana kultury organizacji
 • generowanie rozwiązań
 • rozwiązywanie problemów

ROZWÓJ PRODUKTU:

 • projektowanie nowych produktów
 • rozwój produktów
 • branding

Sesja Lego Serious Play

Organizacja

Projekt tworzenia i moderowania warsztatu prowadzi zawsze certyfikowany facilitator metody LEGO® SERIOUS PLAY®.
Długość sesji LEGO® SERIOUS PLAY®: 2 h-2 dni
Liczba Uczestników: do uzgodnienia

Korzyści

 1. Wszyscy biorą udział w dyskusji i mają swój wkład w rozwiązanie poprzez wyrażanie swoich refleksji i przemyśleń.
 2. Łaczy się wizualizację, działanie, krytyczne myślenie i rozmowę o tym, co się tworzy.
 3. Koncentruje się uwagę uczestników na treści  i temacie spotkania a nie na mówcy, co  ułatwia kompromisy I zmniejsza nieporozumienia.
 4. Odpowiedź jest w samym systemie – nikt w grupie nie zna odpowiedzi na postawione wyzwanie, ale umożliwia się uczestnikom wyrażenia swojego zdania oraz wysłuchania siebie nawzajem.
 5. Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi – jest miejsce na odmienne (różne) poglądy, spojrzenia na daną sytuacje, Może powstać wiele metaforycznych modeli, które ukazują nowe równie dobre  rozwiązania
Powrót do listy gier