Dofinansowania na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje biznesowe, zaktualizować wiedzę, wzmocnić umiejętności?

Skorzystaj z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń w formule otwartej.

KFS to instrument polityki rynku pracy wprowadzony w 2014 r. Celem KFS jest zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynkowych. Priorytetem jest podnieść kwalifikacje i zaktualizować wiedzę osób pracujących, oraz stworzyć im możliwość do nabywania nowych umiejętności.

Co warto zrobić?

Skorzystać ze wsparcia w postaci środków pieniężnych, którymi dysponuje KFS. Wystarczy złożyć wniosek. Dofinansowanie obejmuje szerokie spektrum działań rozwojowych. O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników:

 • Pracodawcą jest każda osoba zatrudniająca min. 1 osobę na umowę o pracę;
 • Pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę;

W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.

Jaki koszt kształcenia sfinansuje KFS?

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Od 2016 r. procedura przekazania środków z KFS uległa modyfikacji. Właściciele przedsiębiorstw mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na cele szkoleniowe swoich pracowników, bez ograniczeń wiekowych.

Jakie świadczenia można finansować ze środków KFS?

 • Kursy,
 • szkolenia, programy rozwojowe (pracodawca decyduje o wyborze instytucji szkoleniowej), bez ograniczeń dotyczących branży, rodzaju szkoleń,
 • Studia podyplomowe,
 • Egzaminy.

Jak możemy Ci pomóc?

 • Służymy pomocą w opracowaniu koncepcji projektu;
 • Oferujemy dopasowane do Twojej firmy wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich działań szkoleniowych, zgodnych z priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017;
 • Służymy pomocą w wypełnieniu dokumentów.

Firmy, które otrzymały dofinansowanie z KFS skorzystały z organizowanych przez High5 szkoleń m.in. w zakresie: Profesjonalna Obsługa klienta, Zarządzanie kompetencjami, Assessment i Development Center, Prospecting - sztuka zdobywania klientów, Rekrutacja, Zrównoważona karta wyników dla HR, Asystentka Zarządu, Techniki Utrzymania Klienta, Rekrutacja, Efektywna i skuteczna sprzedaż, Negocjacje w biznesie, Telemarketing, Zarządzanie stresem, Zarządzanie Czasem, Efektywna komunikacja.

Jak otrzymać wsparcie?

 • Należy złożyć wniosek wraz z załącznikami we właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS.
 • O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków, do wyczerpania limitu środków z KFS. Terminy naborów, wymagany zakres informacji oraz sposoby przekazywania środków mogą różnić się w zależności od Urzędu Pracy.
 • Urząd ma 30 dni od daty złożenia wniosku na udzieleniu odpowiedzi. W przypadku braków lub błędów wezwie Państwa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

Szczegółowe informacje nt. ubiegania się, kompletu dokumentów i procedury przyznawania środków z KFS znajdą Państwo pod poniższym linkiem https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2017/