Moduł

Analityka w dziale HR – jak zacząć?

#

"Twarde" dane w pracy HR

Cele modułu

Najważniejsze wnioski z badań rynku i ich znaczenie dla pracy analityka HR. Zasady ustawiania punktów odniesienia do analizy i poszukiwanie precyzyjnych benchmarków. Wprowadzenie w zasady dotyczące pomiarów i statystyk na bazie case study.

Program modułu:

  • Moda czy konieczność? - oczekiwania biznesu wobec HR, czyli przegląd najważniejszych raportów dotyczących realizacji funkcji HR
  • Czy benchmark jest jedyną słuszną religią - jak i gdzie szukać informacji do analiz
  • Podstawy dobrze przeprowadzonych badań i bazowe narzędzia analiz - powtórka ze statystyki na bazie case study

Metody szkoleniowe

Powrót do programu