Moduł

Pomiar efektywności pracowników

#

Narzędzia (nie tylko informatyczne) wspomagające HR

Cele modułu

Szczegółowo przeanalizujemy elementy składające się na efektywność pracownika oraz poznamy najpopularniejsze podejścia do jej pomiaru - testując część z nich na sobie. Zbudujemy kartę wyników dla swojego stanowiska pracy, aby uspójnić rozumienie kluczowych elementów w pomiarach efektywności.

Program modułu:

  • Efektywność czy produktywność pracownika? - różnice i związki
  • Pomiar satysfakcji i zaangażowania - jego wpływ na pozostałe wskaźniki i znaczenie pomiarów w tym obszarze 
    • Satysfakcja = zaangażowanie? - dowiedz się, co tak naprawdę mierzysz
    • Najbardziej popularne narzędzia pomiaru (od Gallupa po testy szyte na miarę)
    • Przełożenie wyników zaangażowania pracowników na wyniki firmy - przegląd badań 
  • Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), w tym wiodących (leading) i wynikowych (lagging) do oceny efektywności pracownika na przykładzie własnego stanowiska pracy
  • Zadanie wdrożeniowe

Metody szkoleniowe

Powrót do programu