Moduł

Efektywność organizacji w ujęciu finansowym

#

Interpretacja biznesowa wybranych wskaźników

Cele modułu

Przyjrzymy się najważniejszym wskaźnikom dotyczącym efektywności organizacji na bazie case studies z rynku. Dokonamy interpretacji biznesowej wybranych mierników pochodzących z analiz wewnętrznych danych zebranych w ramach zadania przedszkoleniowego.

Program modułu:

 • Różnica między efektywnością organizacji a efektywnością pracownika - czy można i warto je rozdzielać?
 • Fluktuacja/retencja pracowników - który z wielu sposobów pomiaru wybrać i jaki to ma wpływa na biznes
  • Czy istnieje właściwy poziom fluktuacji?
  • Wskaźniki w obszarze zatrudnienia - świadome konstruowanie i zasady wyboru optymalnych 
  • Case study (Excel): Popyt na zasoby ludzkie a produktywność - algorytm obliczeń
  • Case study (Excel): Planowanie zatrudnienia na podstawie bilansu czasu pracy - algorytm obliczeń
  • Case study (Excel): Planowanie zasobów ludzkich określający niezbędną liczbę pracowników na następne x lat - algorytm obliczeń
 • Absencja chorobowa - kiedy wskaźnik może niepokoić i jak obniżyć jego poziom
  • Case study (Excel): Szacowanie całkowitego kosztu absencji w przeliczeniu na pracownika - algorytm obliczeń 
  • Najlepsze praktyki rynkowe w zakresie obniżania poziomu absencji chorobowej - wykorzystujemy inspiracje dla własnych potrzeb i przygotujemy zadanie wdrożeniowe

Metody szkoleniowe

Powrót do programu