Moduł

Struktura wynagrodzeń pracowników i motywacyjny system wynagradzania

#

Wynagrodzenia, zarządzanie wynikami, premie, nagrody.

Cele modułu

Poznamy benchmarki wynagrodzeń, najlepsze praktyki budowania systemów wynagrodzeń, systemy premiowe. Zbudujemy własny motywacyjny system nagrodowy.

Program modułu:

  • Etatyzacja w firmie (analiza pracy i planowanie zatrudnienia, etatyzacja i budżety wynagrodzeń)
  • System wynagradzania w firmie (najlepsze praktyki budowania systemów wynagradzania)
  • System zarządzania wynikami pracy i budowa motywacyjnych systemów nagrodowych (ocena wyników, dekompozycja celów strategicznych na cele zespołowi pracowników, zarządzanie przez cele, KPI, systemy premiowania i wynagradzania za wyniki)
  • Systemy bonusowe (motywujące systemy świadczeń pozapłacowych)
  • Benchmarki wynagrodzeń (raporty płacowe i polityka wynagradzania względem rynku)

Metody szkoleniowe

Powrót do programu