Moduł

Kompleksowe pomiary procesów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

#

Badanie efektywności procesów HR

Cele modułu

Samodzielnie zbadamy efektywność wybranych procesów/programów HR, wyodrębnimy efekty mierzalne, określimy szczegółowo ponoszone koszty, zbudujemy własny zestaw wskaźników i obliczymy zwrot z inwestycji.

Program modułu:

  • Kryteria doboru programów/procesów do analiz
  • Analiza efektywności programów rozwojowych, w tym szkoleń, akademii, coachingu, mentoringu etc.
  • Wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI) w projektach HR:
    • Identyfikowanie wszystkich kosztów w projektach/procesach HR - znaczenie szczegółowości analizy kosztów
    • HR generuje zysk - przekładanie miękkich rezultatów na twarde wskaźniki, także finansowe

Metody szkoleniowe

Powrót do programu