Szkolenie Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych

#biuro zarzadu

Praktyczne aspekty funkcjonowania Biura Zarządu: najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki.

Czego się nauczysz?

Biuro Zarządu zajmuje w spółce kapitałowej strategiczną pozycję. Jest łącznikiem między klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi a zarządem firmy. Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty funkcjonowania Biura Zarządu oraz rozwiązuje najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne kwestie dotyczące jego funkcjonowania w zakresie relacji z organami spółki.
Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników biura zarządu do właściwego wykonywania zadań związanych z obsługą organów spółek; wskazanie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu i jego relacji z organami spółki.
 • 11 - 12 kwietnia 2019, Warszawa
 • 06 - 07 czerwca 2019, Warszawa
 • 12 - 13 listopada 2019, Warszawa

Program szkolenia Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych

1. Jakie akty prawne regulujące prawo korporacyjne zmieniły się w ostatnim czasie?
o nowelizacja kodeksu cywilnego
o nowelizacja kodeksu spółek handlowych
o zmiana innych aktów prawnych

2. Prokura po zmianie KC i KSH od 1 stycznia 2017 r.
o kim jest prokurent w spółce?
o ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
o kto może być prokurentem?
o zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta,
o rodzaje prokury,
o jakie kompetencje posiada prokurent?
o odpowiedzialność prokurenta wobec spółki.

3. Kim jest pełnomocnik w spółce?
o ustanowienie pełnomocnika - treść uchwały, podpisy,
o kto może być pełnomocnikiem?
o jakie kompetencje posiada pełnomocnik?
o odpowiedzialność pełnomocnika wobec spółki a przekroczenie uprawnień,
o opłaty za pełnomocnictwa - kiedy jest obowiązek wnoszenia i w jakim terminie?

4. Zmiany w KRS
• uchylenie numeru NIP a dane wskazane przez spółkę w KRS,
• ograniczenie PKD do dziesięciu w KRS,
• zniesienie obowiązku wzoru podpisu,
• zmiana umowy spółki S24 przez Internet,
• kiedy należy podać adres członka zarządu?
• brak sprawozdania finansowego - wykreślenie spółki z KRS bez postępowania likwidacyjnego,
• rodzaje wpisów w KRS,
• zasady zgłaszania wniosków do KRS,
• formularze i opłaty.

5. Jak powoływani i odwoływani są członkowie zarządu?
o nowy obowiązek - ewidencja czasu pracy członków zarządu,
o kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt managerski?
o skutki nowelizacji umowy kominowej,
o powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.),
o zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu,
o członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy),
o kadencja wspólna i oddzielna.

6. Jak odpowiadają członkowie zarządu po zmianach niektórych przepisów?
o odpowiedzialność korporacyjna,
o odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH),
o odpowiedzialność karna i karnoskarbowa,
o inne rodzaje odpowiedzialności.

7. Jakie zadania wypełnia zarząd?
o reprezentacja (zasady oraz sposób wykonywania),
o prowadzenie spraw spółki,
o zarząd jako pracodawca -wyjątki w zakresie reprezentacji.

8. Jak funkcjonuje zarząd?
o ilość członków zarządu a zarząd jednoosobowy,
o zwołanie i przebieg posiedzenia zarządu,
o nowelizacja od 1 stycznia 2017 r. - sprzeczność interesów - kiedy członek zarządu nie może podejmować uchwały,
o podejmowanie uchwał,
o regulamin zarządu - teoria a praktyka.

9. Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie:
o nowelizacja od dnia 1 stycznia 2017 roku w zakresie zgromadzenia wspólników,
o żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników,
o zgoda sądu na zwołanie zgromadzenia wspólników - art. 237 KSH,
o zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników,
o termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników,
o treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały,
o obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy.

10. Nowe ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami. Kim są akcjonariusze i wspólnicy?
o Nowość - ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne,
o księga akcyjna i księga udziałów - zasady prowadzenia,
o zbywania akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie,
o ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów,
o prawo do kontroli przysługujące wspólnikom,
o prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom.

11. Inne nowelizacje KSH, m.in.:
o art. 328 - dokument akcji,
o art. 348 - uprawnionymi do dywidendy.

12. Jak funkcjonuje rada nadzorcza?
o kiedy rada nadzorcza jest konieczna?
o skład rady nadzorczej,
o tryby podejmowania uchwał (na posiedzeniu, obiegowo, itd.),
o wydawanie opinii lub zgody przez radę nadzorcą,
o uprawnienia kontrolne, nadzorcze i szczególne,
o jak powoływani i odwoływani są członkowie rady nadzorczej?

13. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych po zmianach w 2016 roku:
o odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych,
o przedłużony termin płatności a konsekwencje dla wierzyciela,
o 40 euro - konsekwencja dla nierzetelnych płatników.

14. Biuro zarządu a ochrona danych osobowych - rok na wdrożenie nowych przepisów:
o nowe obowiązki administratora,
o nowe obowiązki informacyjne,
o nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą,
o zagrożenie wysokimi karami.

15. Nowelizacje planowane w 2017 roku:

o ustawa o prostej spółce akcyjnej,
o przegląd planowanych nowelizacji.

16. Pytania i dyskusja.

Metody szkoleniowe

Cena zawiera

 • 2 dni szkolenia (16 godzin) szkolenia
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium
1490+ VAT

Rabaty:

 • 2 uczestników - 10%
 • 3 uczestników - 15%
 • więcej - porozmawiajmy
Cena
Sale szkoleniowe Warszawa

Terminy szkolenia

Zarejestruj uczestnika


Zapisz on-line

 

lub pobierz formularz i wyślij faxem

Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

Masz pytania?

Jeśli chcecie Państwo otrzymać więcej informacji o tym szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zapytaj o termin
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne

Manifest skuteczności i zadowolenia

 1. Tylko konkrety
  Na szkoleniu dostaniesz to, czego potrzebujesz. Konkretnie i praktycznie. Trenerzy skoncentrowani są na rozwiązywaniu realnych problemów. Przykłady wzięte z życia, ćwiczenia, które utrwalają nową wiedzę, wsparcie dla Twojego rozwoju. Tylko skuteczne narzędzia. Unikalna metodologia Planu Działań Wdrożeniowych i system double loop pomoże Ci zrealizować swoje cele po szkoleniu - wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujesz.
 2. Proces
  Szkolenie nie kończy się na szkoleniu. To proces. Dbając o efektywność szkoleń otwartych zapewniamy uczestnikom udział w całym procesie szkoleniowym.
 3. Nie zapominamy
  O nowo zdobytą wiedzę i umiejętności musimy się troszczyć: regularnie powtarzać i wykorzystywać w codziennej pracy. Chcemy Ci w tym pomóc. Przygotowaliśmy specjalną platformę on-linę, dzięki której będziemy z Tobą w kontakcie i będziemy przysyłać Ci, Uczestniku najważniejsze treści szkolenia, inspiracje, casy.
 4. Pewne
  Robimy wszystko, żeby nie odwoływać szkoleń Jeśli przy szkoleniu widzisz ikonę „pewny” tzn., że szkolenie odbędzie się w miejscu i o czasie – tak jak zaplanowałaś. Tylko w sporadycznych, wyjątkowych wypadkach, nie z naszej winy, szkolenie ze statusem pewny może być przeniesione na inny termin.
  Jeśli natomiast Ty z ważnych przyczyn nie możesz przyjść na zarezerwowane szkolenie, nie poniesiesz z tego powodu żadnych konsekwencji – zaproponujemy Ci inny, dogodny termin szkolenia.
 5. Komfort
  Jesteśmy w samym centrum Warszawy, w sąsiedztwie kompleksu Warsaw Spire. Tylko 5 minut od metra, tramwaju i tuż przy parking strzeżonym. Kreatywna i wygodna przestrzeń specjalnie dla Państwa została zaprojektowane przez pracownię Modelina i zyskała już uznanie na świecie ( projekt ukaże się w Modern Office Design wydawnictwa Images Publishing) Na lunch zapraszamy do restauracji Stixx. Komfort to też liczba Uczestników ma szkoleniu. Możesz mieć pewność, że będziesz w grupie nie większej niż 12 osób, a to znaczy, że będziesz miał przestrzeń dla siebie, czas na swoje pytania I rozwiązania tylko dla Ciebie.

 

 

 

 

 

High5 Certified