Szkolenie SZKOŁA REKRUTERA PREMIUM 6 dni

#rekrutacja

Rekrutacja od A do Z ( 6 dni, 3x2 dni)

Korzyści ze szkolenia

 • Profesjonalnego zarządzania procesem rekrutacji, w celu zwiększenia efektywności pozyskiwania najlepszych kandydatów, także na „trudne" stanowiska;
 • Budowania efektywnej procedury rekrutacyjnej według najlepszych standardów rynkowych z różnych branż;
 • Optymalizacji procesów/procedur/projektów rekrutacyjnych pod względem rezultatów biznesowych;
 • Przygotowania precyzyjnego profilu kandydata, który wynika z realnych potrzeb organizacji;
 • Metod pozyskiwania z rynku pracowników zaangażowanych, lojalnych, i z dużym potencjałem - jednym słowem talentów;
 • Konstruowania pełnego zestawu narzędzi, w tym arkuszy ocen, zadań AC, testów kompetencyjnych, raportów;
 • Projektowania i stosowania najtrafniejszych narzędzi selekcji, w tym Assessment Centre, testów kompetencyjnych, gier rekrutacyjnych etc.;
 • Przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji w sposób zgodny z prawem i etyką biznesową;
 • Zadawania mocnych pytań, które w szybki i precyzyjny sposób pozwolą Ci zbadać kompetencje kandydata;
 • Przeprowadzania rekrutacji i selekcji, w tym rozmowy kwalifikacyjnej, testów, Assessment Centre, w sposób profesjonalny i wspierający Employer Branding;
 • Pozyskiwania wartościowych kandydatów w „trudnych" procesach rekrutacyjnych, na stanowiska wymagające szczególnego doświadczenia, kompetencji lub uprawnień
  • do uzgodnienia

Program szkolenia SZKOŁA REKRUTERA PREMIUM 6 dni

Moduł I 
Najnowsze trendy i praktyczne rozwiązania w trudnych procesach rekrutacyjnych
Skuteczny rekruter - jak wybrać optymalne narzędzia do oceny kandydatów:

1.Katalog możliwości - informacje o kompetencjach uzyskiwane dzięki poszczególnym metodom oceny;

 • Czy warto rozmawiać - rodzaje wywiadów selekcyjnych i ich efektywność;
 • Metody symulacyjne - przegląd najciekawszych podejść do oceny kandydata w działaniu.
 • Jakie narzędzia warto stosować i jakie przynoszą korzyści?
 • Test kompetencyjny - jak go stworzyć w błyskawiczny sposób.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych:

 • GIODO - co, jak, kiedy i po co? Funkcja, istnienie i oczekiwania zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych;
 • Rola rekrutera a administratora w obliczu regulacji prawnych. 

3. Zadawanie pytań zgodnych z prawem:

 • Prawdy i mity - „co mi wolno, czego nie wolno?"- prawne wymogi i formalne regulacje dotyczące procesu rekrutacyjnego;
 • Dyskryminacja a Kodeks prawa pracy. Konsekwencje wynikające z niewłaściwego przebiegu procesu; 
 • Jak przeprowadzić etyczną rozmowę kwalifikacyjną?

Moduł II
Rekrutacja 2020- w odpowiedzi na potrzeby biznesu.

1. Rekruter „na czasie", czy rekruter „poniewczasie":

 • Employer Branding w rekrutacji - moda czy konieczność?
 • Marka osobista rekrutera - jak sprawić, by najlepsi zgłaszali się sami?
 • Ogłoszenia odchodzą do lamusa - czas na viral rekrutacyjny.

2. Praca pracy nie równa - w poszukiwaniu ideału:

 • Analiza stanowiska pracy - najlepsze narzędzia analityczne dostosowane do możliwości organizacji;
 • Wychwytywanie kluczowych kompetencji - określenie zachowań niezbędnych do efektywnej pracy na danym stanowisku;
 • Nie taka prosta sztuka - przygotowanie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata.

3. Przygotowania pełną parą - co zrobić, aby nie umknęło najważniejsze?

 • Macierz selekcyjna, czyli wybór rodzaju pytań i symulacji w oparciu o profil kompetencyjny;
 • Jak oceniać „nieuchwytne" - skale i arkusze ocen w odniesieniu do kompetencji;
 • Szybko, łatwo i przyjemnie - harmonogram i organizacja techniczna procesu rekrutacji;
 • Zadanie wdrożeniowe.

 Termin: I i II modułu: 19-20.05.2020

Moduł III 
Kulturowe i psychologiczne  standardy procesu rekrutacji i selekcji

1. Rekrutacja na trudne stanowiska:

 • „Łowienie ludzi" w poszukiwaniu kandydatów na „trudne" stanowiska (np. osób z uprawnieniami do obsługiwania różnych urządzeń, informatyków, specjalistów w wąskich dziedzinach etc.);
 • Telerekrutacja, rozmowy telefoniczne, Skype - nowoczesne narzędzia pod postacią casów i ćwiczeń;

2. Rekrutacja globalna:

 • Międzykulturowy aspekt rekrutacji:
 • Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie wartości kandydatów; 
 • Wyzwania dla rekruterów dla narastającej fali migracji różnych kręgów kulturowych i językowych; 
 • Weryfikacja znajomości językowych kandydatów u kandydatów obcojęzycznych - jak to robić? Proste i szybkie metody
 • Świadome i podświadome aspekty różnic kulturowych.

3.Odpowiedź odmowna:

 • „Czarna studnia milczenia" a wizerunek pracodawcy. Rola i funkcja informacji zwrotnej dla kandydata;
 • Pisemne i telefoniczne formy negatywnej informacji zwrotnej, przykłady, analizy; 
 • E-rekrutacyjne podziękowania, jako forma budowania relacji z kandydatami na rynku pracowniczym.
 • Błędy w rekrutacji i selekcji
 • Jak uniknąć zatrudniania wyobrażenia? Dlaczego łatwo ulegamy złudzeniom percepcyjnym i wpływie społecznym? 
 • Niedopasowanie oczekiwań i potrzeb pracodawcy względem pracownika efektem odbicia 2 stron. Jak unikać tego mechanizmu?

4. Adaptacja nowego pracownika:

 • Dlaczego adaptacja jest ważna w firmie? 
 • Pierwsze kroki, czyli kompleksowe wdrożenie efektem pobudzenia motywacji wewnętrznej;
 • „Akcja adaptacja", czyli po co rozmawiać z nowymi pracownikami? 
 • Zadanie wdrożeniowe.

Moduł IV 
Trening umiejętności rekrutera - przeprowadzanie rozmów i symulacji

1. Przeprowadzanie wywiadu behawioralnego - trening umiejętności:

 • Pozwól kandydatowi zabłysnąć - struktura wywiadu behawioralnego w modelu STAR; 
 • Mocne pytania: wprowadzające, zasadnicze i autorefleksyjne;
 • Wnioskowanie o kompetencjach na podstawie odpowiedzi kandydatów;
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania kandydatów.

2.Budowanie właściwej atmosfery rozmowy:

 • „Podobieństwa przyciągają się" - poczucie bezpieczeństwa kluczem do sukcesu;
 • Właściwa komunikacja i nadawanie tonu rozmowy; 
 • „Człowiek przede wszystkim" - minimalizacja izolacji i budowanie właściwej atmosfery;
 • Wszystko, co ważne - udzielanie profesjonalnego feedbacku dla kandydatów.
 • Zadanie wdrożeniowe.
Termin III i IV modułu: 4-5.02.2020/2-3.06.2020

Moduł V

1..Testy w selekcji - przegląd i „podgląd" najlepszych narzędzi dostępnych na rynku

 • testy wywodzące się z typologii zachowań wg C.G. Junga
 • DiSC i Extended DISC a trafniejsze decyzje rekrutacyjne;
 • Insights Discovery - maksymalizacja korzyści płynących z zastosowania narzędzia;
 • MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator - uniwersalny kod opisujący typ psychologiczny, z którym co roku zapoznaje się ponad 2 miliony osób.

2.Analiza Thomas PPA - w ciągu zaledwie 8 minut uzyskaj informacje dotyczące stylu zachowania kandydata w sytuacji zawodowej;

 • PRISM„-Jaki jesteś?" „-To zależy..." - rewolucyjne podejście w badaniu preferencji w odniesieniu do różnych sytuacji (praca, życie prywatne) i okoliczności (stres, komfort psychiczny);
 • Profil preferencji środowiska pracy i analiza rozwoju kariery PRISM - jeszcze lepsze dopasowanie do organizacji?
 • Przegląd uzdolnień zawodowych, Raport Inteligencji Emocjonalnej i Raport „Wielkiej Piątki" cech osobowości - PRISM zaskakuje wszechstronnie.

3.Psychologiczne testy inteligencji, osobowości i kwestionariusze preferencji zawodowych:

 • Kryteria wyboru właściwego testu - co, jak i kiedy warto oraz wolno zastosować?
 • Przegląd testów inteligencji: test Matryc Ravena, APIS-Z, WAIS-R
 • Testy osobowości NEO-PI-R a NEO-FFI - różnica tylko w nazwie?
 • Testy temperamentu, radzenia sobie ze stresem i inteligencji emocjonalnej, czyli jak kandydat radzi sobie w sytuacjach trudnych?
 • Testy uzdolnień i preferencji zawodowych - zastosowanie tylko w doradztwie zawodowym?
 • Praktyczne zaliczenie zajęć: za i przeciw poznanym testom - debata oxfordzka.

Moduł VI
Najwyższej klasy narzędziownia - wszystko, czego potrzebujesz, aby profesjonalnie rekrutować i być partnerem w biznesie!

1. Biznes się niecierpliwi - jak odpowiadać na złożone potrzeby organizacji:

 • Oszczędzamy czas - teoria McClellanda jako wsparcie w diagnozowaniu kompetencji;
 • Oszczędzamy pieniądze - najlepsi kandydaci już u nas pracują;
 • Generujemy zysk - w poszukiwaniu „pereł" i „diamentów".
 • Kandydat w cyferkach, czyli narzędzia komunikacji rekrutera z biznesem.

2. Assessment Centre - skalpel wśród metod selekcji:

 • Dbamy o trafność - standardy międzynarodowej metodologii na porządku dziennym;
 • Najważniejsze narzędzia stosowane w AC - przegląd i zasady samodzielnego konstruowania;
 • Trening asesora - jak wprowadzać do ćwiczeń i analizować zachowania kandydatów?

3. Praktyczne zaliczenie - przygotowanie kompleksowego projektu rekrutacyjnego.

4. Podsumowanie:

 • Prezentacja projektów uczestników oraz realizacji zadań wdrożeniowych;
 • Podsumowanie całego projektu.

 Termin IV i V modułu: 13-14.02.2020/16-17.06.2020

Opinie o szkoleniu:

 • Marta, Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Ogrom wiedzy oraz profesjonalizm w prowadzeniu szkolenia, mnóstwo nowych informacji.
 • Magda, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
  Szkolenie było niesamowite!

Metody szkoleniowe

Cena zawiera

 • 6 dni szkolenia (48 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium

4490 zł

+ VAT

Rabaty:

 • 2 uczestnik - 20%
 • 3 uczestnik - 25%
 • więcej - porozmawiajmy

Terminy szkolenia

  • do uzgodnienia

Zapisz
on-line

 

Potrzebujesz papieru
Pobierz formularz zgłoszenia
w formacie .docx lub .pdf

Hotele

blisko nas

więcej
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne

Manifest skuteczności i zadowolenia

 1. Tylko konkrety
  Na szkoleniu dostaniesz to, czego potrzebujesz. Konkretnie i praktycznie. Trenerzy skoncentrowani są na rozwiązywaniu realnych problemów. Przykłady wzięte z życia, ćwiczenia, które utrwalają nową wiedzę, wsparcie dla Twojego rozwoju. Tylko skuteczne narzędzia. Unikalna metodologia Planu Działań Wdrożeniowych i system double loop pomoże Ci zrealizować swoje cele po szkoleniu - wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujesz.
 2. Proces
  Szkolenie nie kończy się na szkoleniu. To proces. Dbając o efektywność szkoleń otwartych zapewniamy uczestnikom udział w całym procesie szkoleniowym.
 3. Nie zapominamy
  O nowo zdobytą wiedzę i umiejętności musimy się troszczyć: regularnie powtarzać i wykorzystywać w codziennej pracy. Chcemy Ci w tym pomóc. Przygotowaliśmy specjalną platformę on-linę, dzięki której będziemy z Tobą w kontakcie i będziemy przysyłać Ci, Uczestniku najważniejsze treści szkolenia, inspiracje, casy.
 4. Pewne
  Robimy wszystko, żeby nie odwoływać szkoleń Jeśli przy szkoleniu widzisz ikonę „pewny” tzn., że szkolenie odbędzie się w miejscu i o czasie – tak jak zaplanowałaś. Tylko w sporadycznych, wyjątkowych wypadkach, nie z naszej winy, szkolenie ze statusem pewny może być przeniesione na inny termin.
  Jeśli natomiast Ty z ważnych przyczyn nie możesz przyjść na zarezerwowane szkolenie, nie poniesiesz z tego powodu żadnych konsekwencji – zaproponujemy Ci inny, dogodny termin szkolenia.
 5. Komfort
  Jesteśmy w samym centrum Warszawy, w sąsiedztwie kompleksu Warsaw Spire. Tylko 5 minut od metra, tramwaju i tuż przy parking strzeżonym. Kreatywna i wygodna przestrzeń specjalnie dla Państwa została zaprojektowane przez pracownię Modelina i zyskała już uznanie na świecie ( projekt ukaże się w Modern Office Design wydawnictwa Images Publishing) Na lunch zapraszamy do restauracji Stixx. Komfort to też liczba Uczestników ma szkoleniu. Możesz mieć pewność, że będziesz w grupie nie większej niż 12 osób, a to znaczy, że będziesz miał przestrzeń dla siebie, czas na swoje pytania I rozwiązania tylko dla Ciebie.

 

 

 

 

 

High5 Certified