Terminy: wszystkie

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

04-05 czerwca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

25-26 czerwca 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

01-02 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie procesami biznesowymi

06-07 czerwca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

17-18 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 czerwca 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie projektami. Mix metodyk

26-27 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie portfelem projektów i programami

17-18 września 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie ryzykiem w projektach

22-23 sierpnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zasady modelowania procesów biznesowych

10-10 września 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zespołem Projektowym

10-11 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

11-11 września 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Agile SCRUM

12-13 września 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]