Terminy: wszystkie

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

25-26 czerwca 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 czerwca 2020, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

17-18 września 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie procesami biznesowymi

09-10 czerwca 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 czerwca 2020, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

15-16 września 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie projektami. Mix metodyk

18-19 sierpnia 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie portfelem projektów i programami

22-23 września 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie ryzykiem w projektach

20-21 października 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie BPMN 2.0 - warsztaty zaawansowane

21-22 września 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zasady modelowania procesów biznesowych

14-14 września 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zespołem Projektowym

06-07 października 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja IT2B

24-25 września 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

08-08 lipca 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Agile SCRUM

17-18 września 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Agile – Mix Metodyk

26-27 listopada 2020, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Zwinne zarządzanie zmianą

27-28 sierpnia 2020, Warszawa

[..zarezerwuj..]