Szkolenia zamknięte

Dedykowane, wewnętrzne, in-company

Dlaczego szkolenia w High5?

Masz pytania ?

(+4822) 824 50 25
biuro@high5.pl

Zapytania o szkolenia zamknięte: renata.jerzowska@high5.pl

tel: 602 608 269

Oferujemy Państwu wsparcie w realizacji  szkoleń zamkniętych oraz  długoterminowych projektów rozwojowych.

 Wartość oferowanych przez nas rozwiązań szkoleniowych opiera się na:

 • zapewnieniu rezultatów (osiąganiu celów biznesowych, wzroście wskaźników wiodących, zmianie postaw i  motywacji  wśród Uczestników),
 • skoncentrowaniu na Państwa potrzebach biznesowych,
 • kompleksowym wsparciu  (możecie Państwo na nas liczyć nie tylko przy realizacji szkoleń, ale i przy wdrożeniach nowych pracowników, badaniu  potencjału obecnych i przyszłych pracowników,  coachingu  a także logistyce szkoleń),
 • przywiązywaniu dużej wagi do transferu wiedzy i umiejętności,
 • profesjonalnej i kompetentnej kadrze - ekspertach w swoich dziedzinach o doskonałych umiejętnościach trenerskich,
 • gwarancję satysfakcji uczestników szkoleń (średni  wskaźnik Net Promoter Score w roku 2017 wynosił (NPS) 94%),
 • innowacyjnych formach realizacji (prowadzimy projekty, które łączą w sobie diagnostykę,  konsultacje, symulacje, gry strategiczne i szkoleniowe, blended- learning, action learning, multimedialne pigułki wiedzy, dedykowane platformy on-line)
lodka

Proces szkoleniowy

Pomagamy na każdym etapie

Krok I
Diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych

W ramach diagnozy potrzeb przeprowadzamy:

 • wywiady z uczestnikami, wywiady z opiekunami/sponsorami projektów,
 • obserwacje uczestniczące,
 • testy, ankiety, kwestionariusze i arkusze samooceny,
 • grupy fokusowe,
 • analizę heurystyczną,
 • badania „tajemniczy klient”.

„Czasem trzeba zrobić krok w tył, aby z perspektywy zobaczyć pełniejszy obraz”

 

Krok II
Formułowanie strategii szkoleniowej

To czas w procesie szkoleniowym, w którym:

 • definiujemy oczekiwane cele biznesowe, wskaźniki wiodące oraz sposoby ich monitorowania,
 • opracowujemy strukturę i szczegółowe programy szkoleń dostosowane do tabeli celów,
 • proponujemy strukturę merytoryczną formularza PDW,
 • przedstawiamy  ekspertów-trenerów realizujących szkolenie,
 • opracowujemy  kalendarium szkoleń (projekty długoterminowe),
 • planujemy logistykę szkoleń.

 

Krok III
Realizacja projektu

Projekt szkoleniowy:

 • oparty jest  zawsze o analizę potrzeb i dostosowany do postawionych celów,
 • osadzony w realiach firmy, 
 • skoncentrowany na dostarczaniu skutecznych narzędzi i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań,
 •  zawsze wzmocniony indywidualnym arkuszem rozwoju, multimedialnymi pigułkami wiedzy i fiszkami.

Projekt szkoleniowy nie  kończy się na samym szkoleniu. To dopiero początek pracy.
Proponujemy:

 • sesje follow up,
 • grupowe spotkania wdrożeniowe Uczestników z trenerem,
 • interaktywne bloki wiedzy (nawiązujące do planów rozwojowych  i umiejętności rozwijanych na szkoleniu)
 • monitorowanie wdrożenia  planów rozwojowych,
 • coaching przełożonych,
 • e-mentoring,
 • komunikację z Uczestnikami przez platformę on-line.

 

Krok IV
Faza wdrożeń i oceny

Podsumowanie i ocena wyników projektu

W ramach podsumowania przygotowujemy zestawienia, które m. in. zawierają:

 • poziom zaangażowania, zdarzenia krytyczne,
 • ocenę stopnia faktycznego wykorzystania szkolenia na stanowisku pracy,
 • ocenę stopnia realizacji pomysłów wdrożeniowych,
 • ocenę zmiany zachowań,
 • wnioski na przyszłość z perspektywy firmy (inwestora) jak i Uczestnika szkolenia.


W ocenie efektów szkoleń stosujemy  metody, dzięki którym można powiązać efekty szkoleń  z rezultatami, jakie chcą osiągnąć nasi Klienci (stosujemy nowy model ewaluacji szkoleń Donalda Kirkpatricka, metodę Success Case).