Gry symulacyjno - szkoleniowe

„Metodą prób i błędów”

Z całą pewnością gry szkoleniowe i narzędzia grywalizacji nie są ani chwilowym trendem, ani chwilową metodą szkoleniową. Są koniecznością biznesową, dzięki której firmy mogą stać się bardziej konkurencyjne a pracownicy rozwiać istotne kompetencje. Zwłaszcza teraz kiedy na rynek pracy wchodzą pokolenia wychowane na grach: Y i Z gry odgrywają i będą odgrywały coraz większą rolę. To najskuteczniejsze narzędzia ułatwiające przyswajanie wiedzy i usprawniających nabywanie nowych umiejętności, a także dające uczestnikom szansę doświadczenia konsekwencji własnych wyborów. Mechanizmy gier symulacyjno-szkoleniowych zakładają, że każdy kolejny kroku pociąga za sobą dalsze konsekwencje a kolejne etapy są coraz trudniejszy. A to oznacza zawsze dla uczestnika wyzwanie, eksperymentowanie i naukę na własnych błędach. Można powiedzieć, że gry to swoista próba generalna: pozwala sprawdzić swoje umiejętności w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej.

Jakie są korzyści ze stosowania gier symulacyjnych w projektach szkoleniowych?

  • Gry symulacyjne zwiększają trwałość i operatywność zdobytych wiadomości.
  • Rozwijają zarówno umiejętności interpersonalne, jak i umiejętności dotyczące konkretnego obszaru merytorycznego np. budowania strategii marketingowych.
  • Zawierają elementy zarówno symulacji społecznych, jak i elementy edukacyjne, dzięki czemu mają znaczący wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw i relacji biznesowych.
  • Umożliwiają wykorzystanie w praktyce zdobytych wiadomości oraz umiejętności.
  • Udoskonalają operacje intelektualne poprzez rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni i koncentracji uwagi. twórcze myślenie, oddziałują na intuicję, uczenie się na błędach oraz spostrzeganie długoterminowej perspektywy
  • Mechanizmy gier symulacyjnych dają możliwość warunkowania pozytywnych zachowań, skłaniając do ich ponawiani oraz budowania zaangażowania.

Gry symulacyjne mogą być z sukcesem stosowane w:

  • Projektach szkoleniowych dla specjalistów i menedżerów
  • projektach Development Center
  • projektach rekrutacyjnych
  • wyjazdach integracyjnych

HIGH5 Group oferuje nowoczesne rozwiązania: szkolenia z grami uniwersalnymi lub symulacjami, gry kastomizowane; projekty zgrywalizowane, platformy on-line.