Szkolenia indywidualne

Firmom, które zamierzają przeszkolić jednego  pracownika lub osobom, które nie chcą brać udziału w szkoleniach grupowych proponujemy dedykowane szkolenia indywidualne. 

To  rozwiązanie, które umożliwia:

  • określenie własnego terminu i miejsca przeprowadzenia szkolenia,
  • precyzyjne dopasowanie programu szkolenia do oczekiwań uczestnika,
  • łączenie wielu zagadnień w jednym szkoleniu,
  • okazję do bardzo intensywnego, praktycznego treningu umiejętności w relacji indywidualnej z trenerem,
  • wybór  trenera.

Jakie tematy realizujemy w postaci szkoleń indywidualnych?
Szkolenia indywidualne mogą obejmować cały zakres tematyczny oferowany przez nas podczas szkoleń otwartych.

Szkolenia indywidualne możemy przeprowadzać również w formie on-line przy wykorzystaniu multimedialnej platformy vyew.com, także w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Pan na nartach

Case:
w 2012 roku  zwróciła się do nas firma  z branży usługowej z prośbą o pomoc w przygotowaniu konferencji. Dla naszego klienta było to niezwykle ważne wydarzenie,  konferencja miała charakter międzynarodowy i  zaproszono na nią ponad 1000 gości.  Nasze zadanie polegało na przygotowaniu prezenterów do wystąpień przed tak dużą i wymagająca publicznością.

Ze względu na duże zróżnicowanie poziomu umiejętności prezentacyjnych wśród uczestników i charakter pracy zaproponowaliśmy cykl szkoleń indywidulanych.
Najlepszą rekomendacją naszej pracy był podziw gości naszego klienta. To była świetna konferencja.

Konsultacje

Jeśli nie potrzebujesz całego szkolenia, a tylko chcesz rozwiązać konkretne problemy, nasi trenerzy mogą przeprowadzić konsultacje ze wszystkich zakresów, które obejmują szkolenia otwarte.
Konsultacje nie posiadają sztywnego programu: trener po prostu odpowiada na pytania i rozwiązuje wraz z klientem zadania, które przed nim stoją.
Konsultacje możemy przeprowadzać również w formie on-line przy wykorzystaniu multimedialnej platform view.com, także w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Coaching

To najdłuższa z form indywidualnego zdobywania wiedzy. Coaching jest serią systematycznych spotkań mający na celu dokonanie zmiany, dzięki której osiągniemy zamierzony cel. Podczas procesu coachingu osoba szkolona nie uzyskuje gotowych recept i rozwiązań, ale pod okiem trenera odkrywa własny potencjał i uczy się jak wykorzystywać go, aby osiągnąć sukces.
Praktycznie podczas coachingu:

  • trener poprzez zadawanie pytać pozwala na uświadomienie, jakie rzeczywiste przeszkody utrudniają ci rozwój i osiągnięcie sukcesu
  • pomoże odkryć i uwolnić uśpione zdolności, możliwości, potencjał.
  • motywuje do podjęcia działać, które doprowadzą do osiągania celów zgodnych z wartościami Klienta

Zobacz więcej na temat coachingu