Szkolenia indywidualne

Ze względu na sytuację zmieniającą się z dnia na dzień musimy  zmienić swój sposób codziennego funkcjonowania.  Nie zawsze jest to łatwe, zarówno dla pracowników jak i zarządzających. Spójrzmy jednak na ten czas jako na duże wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. Nie zmarnujmy go.

 Przygotowaliśmy propozycję dla:

 • menedżerów  odpowiedzialnych za funkcjonowanie zespołów w okresie przejściowym,
 • pracowników  funkcjonujących w modelu pracy zdalnej,
 • pracowników doświadczających  niepewności,  niepokoju związanego ze zmieniającą się rzeczywistością).
 • pracowników, którzy czas przestoju chcą wykorzystać do własnego rozwoju.

Szkolenia indywidualne on-line

Szkolenia i treningi indywidualne on-line  to rozwiązanie, które umożliwia: 

 • pracę w dowolnym terminie i miejscu,
 • precyzyjne dostosowanie programu szkolenia do potrzeb i oczekiwań,
 • pracę na indywidualnych sytuacjach bez konieczności dzielenia się nimi z grupą,
 • łączenie wielu zagadnień w jednym szkoleniu,
 • okazję do bardzo intensywnego, praktycznego treningu umiejętności w relacji indywidualnej z trenerem,
 • pracę z narzędziami diagnostyczno-rozwojowymi,
 • wybór eksperta/trenera.

Większość programów, które proponujemy w formie stacjonarnej, zrealizujemy również w formie  sesji online.
Dodatkowo,  odpowiadając na obecną sytuację, przygotowaliśmy dodatkowe tematy: Wyzwania 2020

 • Strategie budowania własnej odporności psychicznej.
 • Przeprowadzić zespół w zmianie – siła i odporność psychiczna lidera, jak ją wzmacniać?
 • Mam tę moc! Jak naturalnie zwiększyć swoją efektywność osobistą/ sesja opartą na raporcie badania CliftonStrengths (talenty Top 5).
 • Zmiana a talenty – jak wykorzystać swoje mocne strony.
 • Ofertowanie online – jak budować relację z Klientem w kanale wirtualnym.
 • Prezentacje online, czyli "gadające głowy"-  jak mówić aktywnie. Praktyczny trening perswazyjnego głosu.
 • „Give Great Video Presentations” – jak wykorzystać technikę i budować autorytet.
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym – funkcjonowanie zespołu online.
 • "Przecież ja pracuję!" - zarządzanie sobą w czasie... podczas pracy zdalnej.
 • Trening zarządzania stresem i  radzenia sobie ze zmianami
 • Komunikacja kryzysowa – konsulting przekazów komunikacyjnych kierowanych do pracowników
 • Motywowanie pracowników w trakcie pracy zdalnej.
Szkolenie on-line

Pracujemy na narzędziach, które nie wymagają  żadnego specjalnego oprogramowania, wystarczy dostęp do internetu. Możliwa jest także praca za pośrednictwem urządzeń mobilnych  (smartfon lub tablet).

Przykład: Nasz klient (branża motoryzacyjna) zwrócił się do nas o wsparcie w zbudowaniu odporności psychologicznej i radzenia sobie z trudnymi emocjami wynikającymi z konieczności komunikowania pracownikom i związkom zawodowym przeprowadzenia dużych i szybkich zmian wynikających z konieczności połączenia dwóch fabryk. Zaproponowaliśmy trening indywidualny w obszarze radzenia sobie z trudnymi emocjami i zaawansowaną pracę z nastawieniem do zaistniałej sytuacji. Kolejnym etapem było wsparcie klienta w obszarze strategii zarządzania emocjami jego rozmówców i zbudowanie przekazu komunikacyjnego mającego na celu przekonanie odbiorców do sensowności nowych rozwiązań.

Przykład: Nasz klient (Prezes jednej z dużych spółek akcyjnych) zdecydował się na regularne, indywidualne doradztwo w kwestii wsparcia w przygotowywaniu prezentacji on-line  i przekazów komunikacyjnych możliwych do zastosowania w trakcie kluczowych wydarzeń takich jak: wystąpienia kierowane do wszystkich pracowników, spotkania zarządu, rozmowy indywidualne z kluczowymi osobami w firmie. Dzięki sesjom treningowym udało się wypracować szereg rozwiązań komunikacyjnych i psychologicznych, które ułatwiły klientowi osiąganie złożonych celów strategicznych.

Przykład: Nasza klientka (branża budowlana) zgłosiła się do nas w celu zwiększenia swojej efektywności i umiejętności w obszarze zarządzania sobą w czasie. W trakcie sesji indywidualnych klientka otrzymała wsparcie w obszarze analizy i skutecznej zmiany swoich nawyków, wytypowała narzędzia i aplikacje ułatwiające skuteczne zarządzanie osobistą efektywnością i na bazie testów dopasowała wypracowane rozwiązania do specyfiki swojej pracy.

Konsultacje indywidulane:
Ekspert on-line  (ekspert od spraw ważnych i  bardzo ważnych)

Jeśli nie potrzebujesz całego szkolenia, a tylko chcesz rozwiązać konkretny problem, skonsultować decyzję   - jesteśmy do dyspozycji.
Konsultacje przeprowadzamy w odpowiednim dla Zamawiającego czasie i miejscu, również w formie on-line lub telefoniczne.

Obszary naszych konsultacji: prawo, zarządzanie, psychologia, HR, procesy, projekty, sprzedaż.

Doradztwo indywidualne kryzysowe

 Udzielamy też wsparcia psychologicznego kluczowych pracowników, w trudnych momentach oraz pomoc w odbudowaniu stabilności psychologicznej, poczucia bezpieczeństwa, redukowania lęku. Pracujemy z najlepszymi psychologami i terapeutami.

 Jeśli szukają Państwo rozwiązań wspierających pracowników  w obecnej trudnej sytuacji, zapraszamy do kontaktu.

 Jakie są skutki życia w kryzysie, jeśli nie zainterweniujemy w porę:

Wymiar fizjologiczny: bezsenność, bóle głowy, zaburzenia ze strony układu trawiennego i inne,
Wymiar emocjonalny: dominujący lęk, złość, poczucie bezradności
Wymiar behawioralny: trudność w wykonywaniu codziennych obowiązków, zachowania ryzykowne (nałogi), powtarzane, nieskuteczne próby wyjścia z kryzysu,
Wymiar poznawczy: zaburzenia koncentracji, natrętne myśli, trudność z obiektywną oceną sytuacji.

Co to oznacza dla pracodawców?

Osoby funkcjonujące w kryzysie środowiskowym (pandemia koronawirusa) mogą ulegać trudnym emocjom, takim jak lęk, złość i poczucie, że nic nie są w stanie zrobić. Mogą zdarzać się nagłe wybuchy złości lub płaczu. Dominuje zmienność nastrojów, drażliwość. W niektórych przypadkach mogą pojawić się stany lękowe i epizody depresyjne. Myślenie krytyczne i kreatywne będą zaburzone. Codzienne funkcjonowanie może ulegać pogorszeniu – problemy ze snem przekładają się na  ciągłe zmęczenie i brak energii, trudności ze skupieniem myśli na pracy, zaplanowaniem kolejności czynności i konsekwentnym ich realizowaniem. Możemy dostrzegać rozkojarzenie, zapominanie, czy trudność w podejmowaniu decyzji.

W czym pomaga Coach / Interwent Kryzysowy?

 • w zrozumieniu sytuacji poprzez psychoedukację (diagnozuje, reinterpretuje)
 • w odzyskaniu równowagi emocjonalnej, obniża poziom napięcia, lęku
 • w wypracowaniu nowych przystosowawczych strategii, zachowań, reakcji i rozwiązań, które mogą pomóc wyjść z kryzysu
 • w podniesieniu samooceny, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, kontroli i sprawczości nad sobą i nad własnym życiem
 • w odnalezieniu sensu w sytuacji kryzysowej i w wykorzystaniu rozwojowego potencjału kryzysu