Czym są programy rozwojowe?

Programy rozwojowe to tematyczne cykle szkoleń charakteryzujące się kompleksowym podejściem (diagnostyka + rozwój) i innowacyjnością (platformy on-line, symulacje i gry szkoleniowe) 

Projektujemy i prowadzimy  autorskie, długofalowe programy rozwojowe, np.:

 • Programy Rozwoju Talentów,
 • HIGH Potential Leaders,
 • Akademia Lidera,
 • Akademia Menadżera,
 • Akademia Handlowca,
 • Szkoła Negocjatora,
 • Akademia Trenera Wewnętrznego,
 • Akademia Prezentera,
 • Programy Mentoringowe,
 • Projekt: Sukcesja.

Długofalowe i kompleksowe działania pozwalają na:

 • wprowadzenie realnych zmian w organizacjach i osiągnięcie oczekiwanych rezultatów,
 • spójne i systemowe podejście w kształtowaniu umiejętności i postaw,
 • wdrożenie jednolitego standardu , który można by nazwać „jednym językiem” współpracy w całej organizacji.

Nasze programy charakteryzują się:

 • wszechstronnym podejściem - składają się z części analitycznej, diagnostycznej, rozwojowej i doradczej,
 • nowoczesnością - wykorzystujemy platformy on-line, symulacje, gry strategiczne, multimedialne pigułki wiedzy,  
 • wykorzystaniem narzędzi diagnostyczno-rozwojowych o wysokiej trafności i rzetelności psychometrycznej,
 • personalizacji i multisensoryczności,
 • stosowaniem metod - action learning, facylitacja, LEGO® SERIOUS PLAY®, gamyfikacja, design thinking,
 • podejściem systemowym i procesowym oraz pracą projektową.

Projektując każdy program rozwojowy patrzymy w przyszłość, aby sprostać nowym wyzwaniom, jakie stawia przed nami konkurencyjna rzeczywistość biznesu.