Terminy: wszystkie

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem PREMIUM

24-25 stycznia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 lutego 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

26-27 marca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 kwietnia 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

11-12 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

25-26 lipca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 sierpnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 wrzesnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zmianą

27-28 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje pracownicze

25-26 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

27-28 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywne zebrania, spotkania i telekonferencje

07-08 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym PREMIUM

16-17 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywacja 3.0. Automotywacja.

06-07 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany PREMIUM

25-26 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

19-20 wrzesnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y i Z

17-18 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

26-27 wrzesnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany plus

13-14 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

04-05 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategiczne. Symulacja STRATEGIC MANAGEMENT

28-29 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening menedżerski - innowacyjne warsztaty z diagnostyką PRISM

19-20 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kluczowe rozmowy w pracy menadżera

10-11 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie szkoleniami HR

28-01 marca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 maja 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

26-27 wrzesnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rekrutacja i selekcja pracowników z wywiadem behawioralnym PREMIUM

28-29 marca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 kwietnia 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

11-12 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

25-26 czerwca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

Assessment i Development Center - warsztaty PREMIUM

15-17 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-11 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

04-05 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-05 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

25-26 czerwca 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

27-28 sierpnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie kompetencjami

09-10 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

14-15 marca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

30-31 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

22-23 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

07-08 marca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zrównoważona karta wyników dla HR i narzędzia controllingu personalnego

17-18 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Strategiczne zarządzanie HR- ujęcie systemowe

22-23 stycznia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier 2019

23-24 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

23-24 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Facylitacja

14-15 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA REKRUTERA

16-17 maja 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

30-31 maja 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Certyfikowany Praktyk PRISM

06-08 marca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

28-30 maja 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

Metody skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów z branży IT

21-22 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zwinne Zarządzanie Projektami HR na podstawie Agile i Scrum

10-11 stycznia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - warsztaty antystresowe PREMIUM

04-05 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

17-18 grudnia 2018, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

02-03 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

11-12 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

03-04 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

28-01 marca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 marca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

11-12 kwietnia 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

25-26 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

24-25 wrzesnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

26-27 lutego 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 lipca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

09-10 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem.TIME MANAGEMENT PREMIUM

21-22 lutego 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 marca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

09-10 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

11-12 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 wrzesnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku. Trening głosu

08-08 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-09 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie PREMIUM

28-29 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

14-15 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

28-29 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

30-31 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Personal branding – świadome budowanie marki osobistej PREMIUM

21-22 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-19 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Nowy wymiar komunikacji PRISM Brain Mapping

07-07 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

22-23 stycznia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 maja 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mindfulness at Work. Trening uważności w biznesie

23-24 maja 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Myślenie wizualne w biznesie

08-08 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-19 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie PREMIUM

04-05 czerwca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

21-22 maja 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

19-20 wrzesnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna asystentka / sekretarka plus PREMIUM

14-15 marca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

26-27 marca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

17-18 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy PREMIUM

21-22 marca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wizerunek w biznesie. Kreowanie wizerunku PREMIUM

07-07 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystentka jako profesjonalny partner w zarządzaniu PREMIUM

15-16 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - poziom zaawansowany plus PREMIUM

28-29 marca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

11-12 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

22-23 sierpnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

14-15 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej 2019

09-10 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

12-13 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - PREMIUM

09-10 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Szkoła Sekretarek i Asystentek

15-16 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody pomiaru efektywności działań promocyjnych

24-25 stycznia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Public relations w administracji publicznej

23-24 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

MARKA. Budowanie silnej marki.

14-14 marca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

04-05 czerwca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

25-26 czerwca 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie procesami biznesowymi

06-07 czerwca 2019, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

17-18 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 czerwca 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych

09-10 kwietnia 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Weksel w obrocie gospodarczym

10-10 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej 2019

09-10 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

12-13 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2019 PREMIUM

16-17 maja 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

08-09 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

The Negotiation Academy: Negotiations in business PREMIUM

24-25 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

04-05 kwietnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-05 czerwca 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2019, Wrocław

[..zarezerwuj..]

25-26 czerwca 2019, Poznań

[..zarezerwuj..]

27-28 sierpnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

07-08 marca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

23-24 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

22-23 stycznia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 maja 2019, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Myślenie wizualne w biznesie

08-08 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-19 czerwca 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]