Terminy: wszystkie

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem PREMIUM

07-08 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

11-12 czerwca 2024, Poznań

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-30 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zmianą w organizacji

18-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje pracownicze

14-15 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

08-09 października 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie PREMIUM

23-24 kwietnia 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

14-15 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

11-12 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

25-26 lipca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie przez cele ZPC

24-25 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Menedżerska rozmowa oceniająca

28-28 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

02-02 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem rozproszonym, zdalnym

14-15 maja 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-19 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Motywowanie i angażowanie. Motywacja 3.0. Auto-motywacja. Lojalność.

18-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom II PREMIUM

28-29 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Delegowanie i empowerment

13-14 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

15-16 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Milenialsi, Alfa. Zarządzanie pracownikami z pokolenia X,Y, Z/C, H+, Alfa

17-18 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

01-02 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Mentora: mentoring i programy mentoringowe w praktyce

20-21 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

15-16 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom III PREMIUM

25-26 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

11-12 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Budowanie, komunikacja i współpraca w zespole - innowacyjne warsztaty

16-17 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

15-16 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

17-18 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kluczowe rozmowy - narzędzie w pracy menadżera

08-09 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategiczne

28-29 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem szkolenie

07-08 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-30 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami.

28-29 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

LIDER SŁUŻEBNY - NOWE podejście do zarządzania

17-18 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA BRYGADZISTY, MISTRZA I LIDERA PRODUKCJI

18-19 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Przywództwo transformacyjne. Lider transformacyjny.

17-18 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

17-18 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem i angażowanie w pracy hybrydowej

15-16 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Kultura feedbacku

23-23 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

25-25 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Bezpieczeństwo psychologiczne w zespole

24-24 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-21 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-18 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Dialog Motywujący w biznesie

21-22 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie szkoleniami HR

09-10 maja 2024, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

01-02 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rekrutacja i selekcja wywiad behawioralny zaawansowane narzędzia PREMIUM

26-27 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Assessment i Development Center - warsztaty PREMIUM

18-20 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-08 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-22 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

04-06 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

21-22 maja 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-24 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2024, Poznań

[..zarezerwuj..]

27-28 sierpnia 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

12-13 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - najnowsze standardy i praktyki

26-28 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

System ocen okresowych pracowników

04-05 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Opis i wartościowanie stanowisk pracy PREMIUM

09-10 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie kompetencjami

10-11 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

20-21 maja 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Procedury zwalniania pracowników

03-04 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

18-19 czerwca 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja HR z IT

27-28 lutego 2025, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zrównoważona karta wyników dla HR i narzędzia controllingu personalnego

10-11 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Strategiczne zarządzanie HR- ujęcie systemowe

13-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier PREMIUM

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Badania w pracy działu HR - narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego

12-13 września 2024, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

HR w liczbach -twarde mierniki sukcesu projektów HR

22-23 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

18-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

29-30 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Mentora: mentoring i programy mentoringowe w praktyce

20-21 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

15-16 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Facylitatora -facylitacja w praktyce

11-12 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie i optymalizacja procesów w obszarze Human Resources

13-13 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mobbing - jak reagować i jak przeciwdziałać?

16-16 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA ANALITYKA HR

19-22 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA REKRUTERA PREMIUM

04-07 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-13 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Szkoła HR Business Partnera

28-30 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

17-18 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów z branży IT

28-29 maja 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Narzędziownia Rekrutera

10-11 października 2024, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

ZWINNE PODEJŚCIE DLA DZIAŁÓW HR

06-07 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

22-23 października 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w HR

05-06 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami.

28-29 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Onboarding - Witamy na pokładzie!

28-28 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-07 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-20 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Nowoczesna rekrutacja

19-20 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

08-09 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

TRUDNE rozmowy z pracownikami – trening umiejętności dla HR i Kadr

19-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-20 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-07 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Efektywność procesu rekrutacji

17-17 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Wdrożenie ścieżek kariery w organizacji

25-26 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

27-28 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Bezpieczeństwo psychologiczne w zespole

24-24 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-21 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-18 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie wiedzą w organizacji

24-25 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

HR Project Management. Zarządzanie projektami HR

05-06 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Dialog Motywujący w biznesie

21-22 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Kadr

12-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem i trudnymi emocjami - warsztaty antystresowe

14-15 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

19-20 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

13-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

21-22 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

18-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

19-20 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

16-17 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2024, Poznań

[..zarezerwuj..]

27-28 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 września 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

08-09 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 listopada 2024, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem. TIME MANAGEMENT PREMIUM

08-09 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Sztuka mówienia. Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku

20-20 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

10-10 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

11-11 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie PREMIUM

23-24 kwietnia 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

14-15 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

11-12 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Czas Kobiet - odWAŻNA i silna kobieta w biznesie

25-26 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

12-13 września 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Moja marka w biznesie czyli jak budować wizerunek eksperta?

03-04 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Komunikacja międzykulturowa i różnice kulturowe

14-14 czerwca 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

19-19 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-24 października 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-13 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Personal branding – moja silna marka w praktyce PREMIUM

17-18 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Networking i etykieta w biznesie – profesjonalne budowanie relacji

12-13 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-30 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Inteligencja emocjonalna w biznesie

11-12 czerwca 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

05-06 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Storytelling, retoryka i wystąpienia publiczne - poziom zaawansowany

27-28 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

13-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mindfulness at Work. Trening uważności w biznesie

17-18 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Visual Thinking: Myślenie wizualne w biznesie

05-05 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-18 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

02-02 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność zaawansowana i zarządzanie sobą w zmianie

18-19 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Odporność psychiczna i siła wewnętrzna MTQ48 trening wytrwałości

28-28 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-18 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-28 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Autoprezentacja czyli jak robić wrażenie?

29-30 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Komunikacja zaawansowana - praktyczny trening

23-24 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

JOB CRAFTING nowa metoda na budowanie satysfakcji z pracy

04-05 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

01-02 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wypalenie zawodowe

12-13 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna obsługa klienta i budowanie relacji

19-20 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie PREMIUM

27-28 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

28-29 maja 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

01-02 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna wizyta handlowa

29-30 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Prezentacje handlowe

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Negocjacje zakupowe

16-17 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

23-24 kwietnia 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Merchandising w praktyce- warsztat

20-20 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

17-18 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

01-02 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching sprzedażowy on the job

23-24 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Techniki utrzymania klienta - intensywny trening

11-12 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Praktyczny trening efektywnej sprzedaży B2B

17-18 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna korespondencja reklamacyjna. NOWELIZACJA

19-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-03 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem i trudnymi emocjami - warsztaty antystresowe

14-15 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

19-20 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna asystentka / sekretarka plus PREMIUM

11-12 czerwca 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

20-21 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

13-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

21-22 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

18-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

19-20 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy PREMIUM

10-10 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-12 czerwca 2024, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

23-23 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-20 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

11-11 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem. TIME MANAGEMENT PREMIUM

08-09 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - poziom zaawansowany PREMIUM

07-08 maja 2024, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

03-04 października 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny sekretariat PREMIUM

11-12 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Czas Kobiet - odWAŻNA i silna kobieta w biznesie

25-26 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej z uwzględnieniem nowelizacji KSH 2024

25-26 kwietnia 2024, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 sierpnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

12-13 września 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Korespondencja biznesowa, notatka służbowa i protokół

20-20 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-18 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-28 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-11 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - PREMIUM

10-11 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lean Office i Lean Administration. Symulacja Lean Office.

13-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA SEKRETAREK I ASYSTENTEK

20-23 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Planowanie mediów w kampaniach reklamowych

28-29 maja 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

11-12 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Metody pomiaru efektywności działań promocyjnych

05-06 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategią reklamową, współpraca z agencją, przetargi

19-20 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Copywriting - skuteczna sprzedaż za pomocą słów.

03-04 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Public relations w administracji/instytucji publicznej

25-26 czerwca 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

12-13 listopada 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Public Relations w praktyce. PR szkolenie. PREMIUM

17-18 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami.

26-27 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreacja skutecznej reklamy

27-28 sierpnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Brief kreatywny

14-14 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Budowanie tożsamości marki

27-28 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 stycznia 2025, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Marketing wirusowy w praktyce

17-17 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

MARKA. Budowanie silnej marki.

15-15 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie produktem i wprowadzanie nowych produktów na rynek

12-13 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Data Storytelling

21-22 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

17-18 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie procesami biznesowymi

20-21 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie projektami. Mix metodyk

11-12 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie portfelem projektów i programami

17-18 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie ryzykiem w projektach

07-08 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Budowanie poparcia dla projektu

24-24 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-09 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Modelowanie BPMN 2.0 - warsztaty zaawansowane

19-20 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zasady modelowania procesów biznesowych

21-21 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-20 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zespołem Projektowym

04-05 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 czerwca 2024, ONLINE

[..zarezerwuj..]

05-06 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

10-10 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

25-25 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Agile SCRUM

19-20 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Agile – Mix Metodyk

15-16 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zwinne zarządzanie zmianą

12-13 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych NOWOŚCI

14-15 maja 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 maja 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 sierpnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Umowy w obrocie gospodarczym

04-04 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Pozycja prawna i Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

10-10 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-04 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej z uwzględnieniem nowelizacji KSH 2024

25-26 kwietnia 2024, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 sierpnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki, w tym NOWE PRZEPISY 2024

09-10 maja 2024, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

09-10 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Oferty i umowy w dziale zakupów w praktyce

10-10 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Prawo konsumenckie - warsztaty

07-07 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Prawo pracy dla kadry zarządzającej – od zatrudnienia do zwolnienia 2024

19-19 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-10 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

NOWELIZACJE biuro zarządu i rady nadzorczej

03-04 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Cyberbezpieczeństwo dla nieinformatyków

10-10 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Compliance antykorupcyjny i sygnaliści w firmie

10-11 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Sygnaliści – od dyrektywy do dokumentacji

09-09 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-23 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kodeks spółek handlowych NOWELIZACJE

16-16 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Nowelizacja prawa konsumenckiego

09-09 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Protokołowanie posiedzeń organów – 2024

16-16 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Kadr

12-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Time Management

22-23 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Methods of Solving Conflicts in Workplace Situations

16-17 lipca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Train the trainer - jęz. angielski

04-05 lipca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Manager Academy

17-18 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Assertiveness and communication in business

03-04 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Stress Management, Emotional Management and Counteracting Burnout

04-05 lipca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

The Presentations Academy: Professional Presentations and Public Speaking

27-28 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Effective communication in business

02-03 lipca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Exerting influence and persuading in business.

18-19 lipca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

The Negotiation Academy: Negotiations in business

27-28 sierpnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

16-17 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2024, Poznań

[..zarezerwuj..]

27-28 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 września 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

08-09 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 listopada 2024, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

21-22 maja 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-24 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2024, Poznań

[..zarezerwuj..]

27-28 sierpnia 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

12-13 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Sztuka mówienia. Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku

20-20 maja 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

10-10 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

11-11 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

18-19 czerwca 2024, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

18-19 czerwca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

29-30 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Facylitatora -facylitacja w praktyce

11-12 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

13-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Train the trainer - jęz. angielski

04-05 lipca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Visual Thinking: Myślenie wizualne w biznesie

05-05 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-18 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

02-02 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

DRAMA i improwizacja praktyczna dla trenerów. Drama w szkoleniach

19-20 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Instruowanie pracowników - train the trainer w produkcji

27-28 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 listopada 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA TRENERA ON-LINE

05-06 września 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Data Storytelling

21-22 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lean Office i Lean Administration. Symulacja Lean Office.

13-14 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 sierpnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 listopada 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA BRYGADZISTY, MISTRZA I LIDERA PRODUKCJI

18-19 czerwca 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

TPM – Total Productive Maintenance (w tym OEE i SMED)

03-04 lipca 2024, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lean Coaching – narzędzia rozwoju pracowników

22-22 października 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lider Lean w zespole produkcyjnym

05-06 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

12-13 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

05-06 września 2024, Warszawa

[..zarezerwuj..]