Terminy: wszystkie

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

17-18 marca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

26-27 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 maja 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

27-28 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem PREMIUM

17-18 lutego 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

26-27 kwietnia 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

02-03 czerwca 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 sierpnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-05 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zmianą w organizacji

26-27 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 sierpnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Finanse dla nie-finansistów PREMIUM NOWOŚĆ 2022

21-22 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje pracownicze

15-16 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

19-20 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie PREMIUM

07-08 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

21-22 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie przez cele ZPC

13-14 października 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Menedżerska rozmowa oceniająca

07-07 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-23 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-26 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem rozproszonym, zdalnym i wielokulturowym

28-29 kwietnia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

02-03 czerwca 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

13-14 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Motywowanie i angażowanie. Motywacja 3.0. Auto-motywacja. Lojalność.

20-21 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom II PREMIUM

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kluczem jest EMPOWERMENT

30-31 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Milenialsi. Zarządzanie pracownikami z pokolenia X,Y, Z/C, H+

05-06 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Mentora: mentoring i programy mentoringowe w praktyce

17-18 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom III PREMIUM

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

19-20 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

21-22 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategiczne. Symulacja STRATEGIC MANAGEMENT

19-20 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-24 sierpnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Budowanie, komunikacja i współpraca w zespole - innowacyjne warsztaty

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

31-01 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kluczowe rozmowy - narzędzie w pracy menadżera

07-08 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami.

05-06 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

LIDER SŁUŻEBNY - NOWE podejście do zarządzania

17-18 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

01-02 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA BRYGADZISTY, MISTRZA I LIDERA PRODUKCJI

17-18 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem zdalnym – zespołem rozproszonym ONLINE

11-11 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

15-15 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem w KRYZYSIE

17-17 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

21-21 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-23 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-06 lipca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Przywództwo transformacyjne. Lider transformacyjny.

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 lipca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie szkoleniami HR

07-08 lutego 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rekrutacja i selekcja wywiad behawioralny zaawansowane narzędzia PREMIUM

03-04 marca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

21-22 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

06-07 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Assessment i Development Center - warsztaty PREMIUM

08-10 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

01-02 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 maja 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 sierpnia 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - najnowsze standardy i praktyki

11-13 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

System ocen okresowych pracowników

05-06 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Opis i wartościowanie stanowisk pracy PREMIUM

07-08 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie kompetencjami

10-11 marca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

21-22 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

24-25 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Procedury zwalniania pracowników

24-25 lutego 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

13-14 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 sierpnia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja HR z IT

24-25 lutego 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zrównoważona karta wyników dla HR i narzędzia controllingu personalnego

18-19 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Strategiczne zarządzanie HR- ujęcie systemowe

14-15 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier 2022 PREMIUM

24-25 lutego 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

02-03 czerwca 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

15-16 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Badania w pracy działu HR - narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego

14-15 czerwca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

HR w liczbach -twarde mierniki sukcesu projektów HR

26-27 kwietnia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

21-22 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

26-27 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Mentora: mentoring i programy mentoringowe w praktyce

17-18 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Facylitatora -facylitacja w praktyce

26-27 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie i optymalizacja procesów w obszarze Human Resources

01-01 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-16 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mobbing - jak reagować i jak przeciwdziałać?

20-20 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-20 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA REKRUTERA PREMIUM 6 dni

24-29 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

31-01 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów z branży IT

19-20 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

21-22 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Narzędziownia Rekrutera 2022

01-02 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

ZWINNE PODEJŚCIE DLA DZIAŁÓW HR

10-11 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w HR

04-05 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami.

05-06 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Onboarding - Witamy na pokładzie!

25-25 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-20 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-08 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Nowoczesna rekrutacja 2022

19-20 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

TRUDNE rozmowy z pracownikami – trening umiejętności dla HR i Kadr

07-07 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywność procesu rekrutacji

25-25 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - warsztaty antystresowe

24-25 marca 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

31-01 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM 2022

10-11 marca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

19-20 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

26-27 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

17-18 marca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

26-27 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 maja 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

27-28 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

26-27 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wizerunek biznesowy. Kobieca elegancja PREMIUM

13-13 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-20 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem. TIME MANAGEMENT PREMIUM

07-08 lutego 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

30-31 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Sztuka mówienia. Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku

27-27 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

01-01 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie PREMIUM

07-08 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Czas Kobiet - odWAŻNA i silna kobieta w biznesie

09-10 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem z MS Outlook i OneNote

18-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

22-22 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-23 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

14-15 kwietnia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching zdrowia

18-18 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-18 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

26-27 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja międzykulturowa i różnice kulturowe

21-21 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Networking i etykieta w biznesie – profesjonalne budowanie relacji

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Inteligencja emocjonalna i nowy wymiar komunikacji PRISM

17-18 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

01-02 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Storytelling, retoryka i wystąpienia publiczne - poziom zaawansowany

07-08 kwietnia 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

02-03 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

01-02 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

29-30 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mindfulness at Work. Trening uważności w biznesie

24-25 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Visual Thinking: Myślenie wizualne w biznesie

30-30 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-30 maja 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

28-28 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność zaawansowana i zarządzanie sobą w zmianie

28-29 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Odporność psychiczna i siła wewnętrzna MTQ48 trening wytrwałości

05-05 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

06-06 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-24 sierpnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-26 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wizerunek biznesowy. Męska elegancja PREMIUM

12-12 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-16 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Budowanie automotywacji i satysfakcji z pracy

21-22 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja zaawansowana - praktyczny trening

03-04 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

02-03 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 września 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Higiena cyfrowa 2022

11-11 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

JOB CRAFTING

19-20 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna obsługa klienta i budowanie relacji

12-13 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie PREMIUM

17-18 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

14-15 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-01 lipca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Negocjacje zakupowe

24-25 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

02-03 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

01-02 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

10-11 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Praktyczny trening efektywnej sprzedaży B2B

23-24 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Potrzeby i zachowania klientów w sytuacji pandemii a model i techniki sprzedaży

11-12 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Efektywna korespondencja reklamacyjna. NOWELIZACJA 2022

27-27 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Windykacja od zera

28-29 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - warsztaty antystresowe

24-25 marca 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

31-01 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna asystentka / sekretarka plus PREMIUM 2022

03-04 marca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

26-27 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM 2022

10-11 marca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

19-20 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

26-27 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

17-18 marca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

26-27 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 maja 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

27-28 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

26-27 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy PREMIUM

11-11 lutego 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

25-25 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

06-06 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wizerunek biznesowy. Kobieca elegancja PREMIUM

13-13 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-20 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Finanse dla asystentek

24-25 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Asystentka jako profesjonalny partner w zarządzaniu PREMIUM

19-20 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem. TIME MANAGEMENT PREMIUM

07-08 lutego 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

30-31 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - poziom zaawansowany PREMIUM Nowości 2022

29-30 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

21-22 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 sierpnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-30 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 listopada 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny sekretariat w urzędzie PREMIUM 2022

05-06 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Czas Kobiet - odWAŻNA i silna kobieta w biznesie

09-10 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej NOWOŚCI 2022

03-04 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

31-01 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 sierpnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

14-15 kwietnia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

26-27 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Korespondencja biznesowa, notatka służbowa i protokół

25-25 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna prezentacja w Microsoft PowerPoint

12-13 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - PREMIUM

07-08 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lean Office i Lean Administration. Symulacja Lean Office.

05-06 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Planowanie mediów w kampaniach reklamowych

24-25 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody pomiaru efektywności działań promocyjnych

21-22 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Copywriting - skuteczna sprzedaż za pomocą słów.

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Public relations w administracji/instytucji publicznej

07-08 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

31-01 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Public Relations w praktyce. PR szkolenie. PREMIUM

22-23 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

02-03 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami.

12-13 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreacja skutecznej reklamy

24-25 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Brief kreatywny

27-27 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Budowanie tożsamości marki

30-31 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Marketing wirusowy w praktyce PREMIUM

14-14 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

MARKA. Budowanie silnej marki.

30-30 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

19-20 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie procesami biznesowymi

09-10 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie projektami. Mix metodyk

22-23 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Modelowanie BPMN 2.0 - warsztaty zaawansowane

21-22 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zespołem Projektowym

12-13 kwietnia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

14-14 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

22-22 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Agile SCRUM

05-06 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Agile – Mix Metodyk

05-06 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych NOWOŚCI 2022

12-13 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Umowy w obrocie gospodarczym

16-16 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Weksel w obrocie gospodarczym

16-16 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Pozycja prawna i Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2022

07-07 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

08-08 czerwca 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej NOWOŚCI 2022

03-04 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

31-01 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 sierpnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2022 PREMIUM

01-02 marca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 sierpnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

01-02 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Oferty i umowy w dziale zakupów w praktyce

06-06 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Prawo konsumenckie - warsztaty

17-17 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Ochrona danych osobowych RODO

27-27 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Prawo pracy dla kadry zarządzającej – od zatrudnienia do zwolnienia 2022

30-30 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

NOWELIZACJE 2022 biuro zarządu i rady nadzorczej

31-01 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Cyberbezpieczeństwo dla nieinformatyków

23-23 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość?

27-28 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Compliance antykorupcyjny i sygnaliści w firmie

06-07 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Sygnaliści – od dyrektywy do dokumentacji

20-20 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Train the trainer w języku angielskim

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Stress Management, Emotional Management and Counteracting Burnout - PREMIUM

29-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

The Negotiation Academy: Negotiations in business PREMIUM

19-20 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

17-18 marca 2022, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

26-27 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 maja 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

27-28 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

01-02 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 maja 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 sierpnia 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Sztuka mówienia. Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku

27-27 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

01-01 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

13-14 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 sierpnia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

08-09 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

26-27 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna prezentacja w Microsoft PowerPoint

12-13 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Facylitatora -facylitacja w praktyce

26-27 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

29-30 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 października 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Train the trainer w języku angielskim

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Visual Thinking: Myślenie wizualne w biznesie

30-30 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-30 maja 2022, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

28-28 września 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-30 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Moderator Design Thinking

18-20 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-10 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

DRAMA i improwizacja praktyczna dla trenerów. Drama w szkoleniach

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Instruowanie pracowników - train the trainer w produkcji

17-18 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA TRENERA ON-LINE

10-11 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lean Office i Lean Administration. Symulacja Lean Office.

05-06 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA BRYGADZISTY, MISTRZA I LIDERA PRODUKCJI

17-18 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lean Management – doskonalenie procesów i Organizacji

02-03 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Lean Manufacturing – eliminacja marnotrawstwa na Produkcji

14-15 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 lipca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

TPM – Total Productive Maintenance (w tym OEE i SMED)

05-06 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Lean Coaching – narzędzia rozwoju pracowników

24-24 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-18 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

09-10 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

19-20 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]