Terminy: wszystkie

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem PREMIUM

28-29 czerwca 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

24-25 lipca 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 sierpnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 października 2018,Wrocław

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Budowanie i rozwój zespołu

18-19 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zmianą

29-30 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Finanse dla niefinansistów

06-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie konfliktem

02-03 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

23-24 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Menedżerska rozmowa oceniająca

26-26 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywne zebrania, spotkania i telekonferencje

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lojalność i zaangażowanie pracowników

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywacja 3.0. Automotywacja.

04-05 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany PREMIUM

15-16 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y i Z

25-26 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

22-23 listopada 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany plus

25-26 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

18-19 wrzesnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategiczne. STRATEGIC MANAGEMENT symulacja PREMIUM

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening menedżerski - innowacyjne warsztaty z diagnostyką PRISM

06-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking

16-17 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie szkoleniami HR

27-28 wrzesnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Rekrutacja i selekcja pracowników z wywiadem behawioralnym PREMIUM

18-19 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Assessment i Development Center - warsztaty PREMIUM

25-27 lipca 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-12 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

28-29 sierpnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

02-03 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Opis i wartościowanie stanowisk pracy PREMIUM

23-24 lipca 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie kompetencjami

04-05 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

21-22 sierpnia 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2018,Wrocław

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Procedury zwalniania pracowników

11-12 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Biuletyn firmowy jako ważne narzędzie komunikacji wewnętrznej

20-21 wrzesnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

10-11 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Strategiczne zarządzanie HR- ujęcie systemowe

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier 2018

06-07 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Badania w pracy działu HR - narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego

29-30 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

HR w liczbach -twarde mierniki sukcesu projektów HR

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

04-05 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Facylitacja dla HR Business Partnerów

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA ANALITYKA HR

27-28 wrzesnia 2018,

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2018,

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA REKRUTERA

18-19 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Certyfikowany Praktyk PRISM

17-19 lipca 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

07-09 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 lutego 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

19-20 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów z branży IT

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Narzędziownia Rekrutera 2018

06-07 wrzesnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

Zwinne Zarządzanie Projektami HR na podstawie Agile i Scrum

27-28 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - warsztaty antystresowe PREMIUM

28-29 czerwca 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 sierpnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

04-05 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

26-27 czerwca 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

24-25 lipca 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 sierpnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 wrzesnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 października 2018,Wrocław

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

26-27 lipca 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

21-22 sierpnia 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 października 2018,Wrocław

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

29-30 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wizerunek w biznesie. Kreowanie wizerunku PREMIUM

12-12 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem.TIME MANAGEMENT PREMIUM

26-27 lipca 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 sierpnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2018,Wrocław

[..zarezerwuj..]

27-28 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku. Trening głosu

05-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie

19-20 lipca 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

15-16 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

04-05 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet II - budowanie relacji i siły w biznesie

13-14 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching zdrowia

19-19 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja międzykulturowa. Ekspert międzykulturowy.

12-12 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Personal branding – świadome budowanie marki osobistej PREMIUM

09-10 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-21 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Networking – profesjonalne budowanie relacji

21-21 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie - poziom zaawansowany PREMIUM

05-06 lipca 2018, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

06-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Nowy wymiar komunikacji PRISM Brain Mapping

26-26 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-21 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Storytelling, retoryka i wystąpienia publiczne -poziom II

06-07 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Mindfulness at Work. Trening uważności.

29-30 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Siła i odporność psychiczna w biznesie MTQ48

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Inteligencja emocjonalna w biznesie

20-21 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Myślenie wizualne w życiu i biznesie

27-09 lipca 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna obsługa klienta i budowanie relacji

09-10 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna sprzedaż

11-12 października 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie PREMIUM

09-10 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Telemarketing w praktyce- warsztat

03-04 lipca 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

20-21 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna wizyta handlowa

08-09 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

08-09 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching sprzedażowy on the job

08-09 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Techniki utrzymania klienta - intensywny trening

20-21 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking

16-17 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna asystentka / sekretarka PREMIUM

02-03 lipca 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

30-31 sierpnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy PREMIUM

09-10 sierpnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wizerunek w biznesie. Kreowanie wizerunku PREMIUM

12-12 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Księgowość, kadry i prawo w sekretariacie

16-17 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystentka jako profesjonalny partner w zarządzaniu PREMIUM

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - poziom zaawansowany plus PREMIUM

13-14 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny sekretariat w urzędzie

26-27 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

15-16 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

23-24 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna korespondencja, notatka służbowa i protokół

26-26 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager

09-10 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Planowanie mediów w kampaniach reklamowych

11-12 wrzesnia 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody pomiaru efektywności działań promocyjnych

18-19 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Public relations w administracji publicznej

08-09 listopada 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami.

10-10 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-03 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Jak przygotować brief kreatywny?

25-25 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Budowanie tożsamości marki

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

MARKA. Budowanie silnej marki.

06-07 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie marką. Brand Management.

20-21 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

02-03 lipca 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie procesami biznesowymi

02-03 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie projektami. Mix metodyk

11-12 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie portfelem projektów i programami

25-26 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie ryzykiem w projektach

25-26 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Budowanie poparcia dla projektu

11-11 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zespołem Projektowym

13-14 wrzesnia 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

19-19 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych

15-16 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Umowy w obrocie gospodarczym

22-22 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Weksel w obrocie gospodarczym

17-17 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Pozycja prawna i Odpowiedzialność Członków Zarządu

06-06 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2018 PREMIUM

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Time Management

18-19 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Methods of Solving Conflicts in Workplace Situations

27-28 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Train the trainer

13-14 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Generation Y Z

04-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Manager Academy

20-21 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Assertiveness and communication in business

18-19 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Stress Management, Emotional Management and Counteracting Burnout - PREMIUM

20-21 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

The Presentations Academy: Professional Presentations and Public Speaking

20-21 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Effective communication in business PREMIUM

19-20 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Exerting influence and persuading in business.

29-30 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

The Negotiation Academy: Negotiations in business PREMIUM

18-19 wrzesnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]