Terminy: wszystkie

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

18-19 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem PREMIUM

30-31 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 kwietnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-31 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 sierpnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zmianą w organizacji

22-23 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje pracownicze

21-22 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 września 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie PREMIUM

15-16 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem rozproszonym, zdalnym i wielokulturowym

30-31 marca 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Motywowanie i angażowanie. Motywacja 3.0. Auto-motywacja. Lojalność.

01-02 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom II PREMIUM

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Kluczem jest EMPOWERMENT

22-23 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-19 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Milenialsi. Zarządzanie pracownikami z pokolenia X,Y, Z/C, H+

11-12 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Mentora: mentoring i programy mentoringowe w praktyce

13-14 czerwca 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom III PREMIUM

16-17 maja 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

29-30 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Budowanie, komunikacja i współpraca w zespole - innowacyjne warsztaty

23-24 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

20-21 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kluczowe rozmowy - narzędzie w pracy menadżera

01-02 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

01-02 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Strategic thinking & decision making

30-01 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem szkolenie

30-31 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 kwietnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-31 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 sierpnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami.

14-15 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

LIDER SŁUŻEBNY - NOWE podejście do zarządzania

20-21 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA BRYGADZISTY, MISTRZA I LIDERA PRODUKCJI

06-07 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Przywództwo transformacyjne. Lider transformacyjny.

13-14 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem i angażowanie w pracy hybrydowej

21-22 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kultura feedbacku

15-15 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-20 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Data Storytelling

11-12 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie szkoleniami HR

23-24 marca 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

18-19 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 października 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Rekrutacja i selekcja wywiad behawioralny zaawansowane narzędzia PREMIUM

13-14 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

01-02 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Assessment i Development Center - warsztaty PREMIUM

21-23 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-20 października 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

29-01 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

16-17 marca 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

20-21 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 sierpnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - najnowsze standardy i praktyki

29-01 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

System ocen okresowych pracowników

25-26 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Opis i wartościowanie stanowisk pracy PREMIUM

21-22 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie kompetencjami

18-19 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

22-23 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

21-22 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 października 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Procedury zwalniania pracowników

20-21 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-19 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

12-13 października 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja HR z IT

07-08 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Strategiczne zarządzanie HR- ujęcie systemowe

07-08 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier PREMIUM

25-26 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Badania w pracy działu HR - narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego

14-15 grudnia 2023, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

HR w liczbach -twarde mierniki sukcesu projektów HR

18-19 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

23-24 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Mentora: mentoring i programy mentoringowe w praktyce

13-14 czerwca 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Facylitatora -facylitacja w praktyce

01-02 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 października 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie i optymalizacja procesów w obszarze Human Resources

07-07 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-22 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mobbing - jak reagować i jak przeciwdziałać?

24-24 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA ANALITYKA HR 6 dni

13-18 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA REKRUTERA PREMIUM 6 dni

20-25 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

20-21 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów z branży IT

25-26 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Narzędziownia Rekrutera

30-31 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-30 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

ZWINNE PODEJŚCIE DLA DZIAŁÓW HR

30-31 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w HR

23-24 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami.

14-15 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Onboarding - Witamy na pokładzie!

15-15 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-24 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

27-27 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-04 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Nowoczesna rekrutacja

20-21 kwietnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywność procesu rekrutacji

29-29 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-29 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-24 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-18 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem i trudnymi emocjami - warsztaty antystresowe

02-03 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

14-15 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

27-28 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

09-10 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-19 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

18-19 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

28-29 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem. TIME MANAGEMENT PREMIUM

23-24 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Sztuka mówienia. Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku

07-07 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-04 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-11 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie PREMIUM

15-16 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

10-11 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Czas Kobiet - odWAŻNA i silna kobieta w biznesie

18-19 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

19-20 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

11-12 maja 2023, ONLINE

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

09-10 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja międzykulturowa i różnice kulturowe

20-20 września 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

27-27 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Personal branding – moja silna marka w praktyce PREMIUM

14-15 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

19-20 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Inteligencja emocjonalna w biznesie

14-15 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Storytelling, retoryka i wystąpienia publiczne - poziom zaawansowany

25-26 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

22-23 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

28-29 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Mindfulness at Work. Trening uważności w biznesie

21-22 września 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Visual Thinking: Myślenie wizualne w biznesie

29-29 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-04 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność zaawansowana i zarządzanie sobą w zmianie

24-25 sierpnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Odporność psychiczna i siła wewnętrzna MTQ48 trening wytrwałości

23-23 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

19-19 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-06 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Autoprezentacja czyli jak robić wrażenie?

05-06 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja zaawansowana - praktyczny trening

13-14 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

22-23 sierpnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

JOB CRAFTING

18-19 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Wypalenie zawodowe

07-08 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna obsługa klienta i budowanie relacji

13-14 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie PREMIUM

21-22 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

25-26 kwietnia 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

27-28 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

30-31 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Efektywna wizyta handlowa

14-15 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Prezentacje handlowe

22-23 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Negocjacje zakupowe

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

29-30 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Merchandising w praktyce- warsztat

30-30 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

09-10 lutego 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching sprzedażowy on the job

05-06 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Techniki utrzymania klienta - intensywny trening

30-31 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

19-20 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Praktyczny trening efektywnej sprzedaży B2B

28-29 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna korespondencja reklamacyjna. NOWELIZACJA

08-08 marca 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

27-27 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem i trudnymi emocjami - warsztaty antystresowe

02-03 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna asystentka / sekretarka plus PREMIUM

28-29 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

14-15 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

27-28 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

09-10 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-19 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

18-19 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

28-29 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy PREMIUM

22-22 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

26-26 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-27 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-20 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

04-04 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem. TIME MANAGEMENT PREMIUM

23-24 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - poziom zaawansowany PREMIUM

30-31 marca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

22-23 maja 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

22-23 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny sekretariat PREMIUM

28-29 marca 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

18-19 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Czas Kobiet - odWAŻNA i silna kobieta w biznesie

18-19 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

19-20 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej z uwzględnieniem nowelizacji KSH 2023

16-17 marca 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 marca 2023, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

11-12 maja 2023, ONLINE

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

09-10 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Korespondencja biznesowa, notatka służbowa i protokół

19-19 kwietnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

06-06 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-18 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-06 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - PREMIUM

16-17 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Lean Office i Lean Administration. Symulacja Lean Office.

18-19 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA SEKRETAREK I ASYSTENTEK

21-24 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Planowanie mediów w kampaniach reklamowych

15-16 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

26-27 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Metody pomiaru efektywności działań promocyjnych

21-22 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategią reklamową, współpraca z agencją, przetargi

15-16 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Copywriting - skuteczna sprzedaż za pomocą słów.

05-06 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Public relations w administracji/instytucji publicznej

04-05 kwietnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Public Relations w praktyce. PR szkolenie. PREMIUM

18-19 kwietnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-31 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 października 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami.

03-04 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreacja skutecznej reklamy

23-24 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Brief kreatywny

22-22 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Marketing wirusowy w praktyce

22-22 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

MARKA. Budowanie silnej marki.

01-01 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie produktem i wprowadzanie nowych produktów na rynek

30-01 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Data Storytelling

11-12 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie procesami biznesowymi

20-21 kwietnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

25-26 maja 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie projektami. Mix metodyk

25-26 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 października 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie portfelem projektów i programami

06-07 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie ryzykiem w projektach

21-22 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Budowanie poparcia dla projektu

08-08 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie BPMN 2.0 - warsztaty zaawansowane

21-22 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zasady modelowania procesów biznesowych

18-18 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zespołem Projektowym

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 czerwca 2023, ONLINE

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

27-27 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29-29 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Agile SCRUM

23-24 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Agile – Mix Metodyk

09-10 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zwinne zarządzanie zmianą

07-08 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych NOWOŚCI

23-24 lutego 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 kwietnia 2023, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

Umowy w obrocie gospodarczym

19-19 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-19 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Weksel w obrocie gospodarczym

10-10 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Pozycja prawna i Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

23-23 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-23 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej z uwzględnieniem nowelizacji KSH 2023

16-17 marca 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 marca 2023, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

15-16 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 czerwca 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki, w tym NOWE PRZEPISY 2023

18-19 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Compliance antykorupcyjny i sygnaliści w firmie

27-28 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Sygnaliści – od dyrektywy do dokumentacji

22-22 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Nowelizacja prawa konsumenckiego

21-21 września 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

25-25 października 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Time Management

14-15 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Train the trainer - jęz. angielski

20-21 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Stress Management, Emotional Management and Counteracting Burnout

11-12 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Effective communication in business

05-06 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

The Negotiation Academy: Negotiations in business

07-08 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

18-19 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

16-17 marca 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

20-21 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 kwietnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 sierpnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

03-04 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Sztuka mówienia. Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku

07-07 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-04 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-11 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

12-13 października 2023, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

23-24 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Facylitatora -facylitacja w praktyce

01-02 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 października 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

28-29 marca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Train the trainer - jęz. angielski

20-21 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Visual Thinking: Myślenie wizualne w biznesie

29-29 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-04 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

DRAMA i improwizacja praktyczna dla trenerów. Drama w szkoleniach

12-13 grudnia 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Instruowanie pracowników - train the trainer w produkcji

24-25 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA TRENERA ON-LINE

24-25 sierpnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Data Storytelling

11-12 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lean Office i Lean Administration. Symulacja Lean Office.

18-19 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA BRYGADZISTY, MISTRZA I LIDERA PRODUKCJI

06-07 czerwca 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 października 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lean Manufacturing – eliminacja marnotrawstwa na Produkcji

18-19 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

TPM – Total Productive Maintenance (w tym OEE i SMED)

07-08 grudnia 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Lean Coaching – narzędzia rozwoju pracowników

11-11 maja 2023, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

21-21 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

14-15 września 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

25-26 maja 2023, Warszawa

[..zarezerwuj..]