Terminy: wszystkie

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

21-22 października 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem PREMIUM

26-27 października 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

27-28 października 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zmianą w organizacji

07-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

26-27 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Finanse dla niefinansistów PREMIUM NOWOŚĆ 2021

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 stycznia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

21-22 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje pracownicze

18-19 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie PREMIUM

26-27 października 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

04-05 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

21-22 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie przez cele ZPC

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Menedżerska rozmowa oceniająca

06-06 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

08-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Efektywne zebrania, spotkania on-line i telekonferencje

18-19 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem rozproszonym, wirtualnym i wielokulturowym

30-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Motywowanie i angażowanie. Motywacja 3.0. Auto-motywacja. Lojalność.

30-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom II PREMIUM

25-26 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kluczem jest EMPOWERMENT

15-16 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Milenialsi. Zarządzanie pracownikami z pokolenia X,Y, Z/C, H+

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Mentora: mentoring i programy mentoringowe w praktyce

16-17 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom III PREMIUM

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

16-17 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategiczne. Symulacja STRATEGIC MANAGEMENT

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Budowanie, komunikacja i współpraca w zespole - innowacyjne warsztaty

30-01 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Kluczowe rozmowy - narzędzie w pracy menadżera

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem szkolenie

23-24 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami.

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

LIDER SŁUŻEBNY - NOWE podejście do zarządzania

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA BRYGADZISTY, MISTRZA I LIDERA PRODUKCJI

07-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem zdalnym – zespołem rozproszonym ONLINE

17-17 listopada 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

22-22 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem w KRYZYSIE

01-01 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

27-27 stycznia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-21 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

25-25 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Przywództwo transformacyjne. Lider transformacyjny.

27-28 stycznia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie szkoleniami HR

04-05 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Rekrutacja i selekcja wywiad behawioralny zaawansowane narzędzia PREMIUM

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Assessment i Development Center - warsztaty PREMIUM

01-03 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

01-03 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

23-24 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - najnowsze standardy i praktyki

23-25 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

System ocen okresowych pracowników

14-15 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Opis i wartościowanie stanowisk pracy PREMIUM

30-01 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie kompetencjami

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Procedury zwalniania pracowników

24-25 lutego 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja HR z IT

30-01 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Strategiczne zarządzanie HR- ujęcie systemowe

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier 2021 PREMIUM

21-22 października 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Badania w pracy działu HR - narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego

14-15 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

HR w liczbach -twarde mierniki sukcesu projektów HR

09-10 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

23-24 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Mentora: mentoring i programy mentoringowe w praktyce

16-17 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Facylitatora -facylitacja w praktyce

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Modelowanie i optymalizacja procesów w obszarze Human Resources

22-22 października 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mobbing - jak reagować i jak przeciwdziałać?

08-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-09 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA ANALITYKA HR 6 dni

08-13 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA REKRUTERA PREMIUM 6 dni

29-04 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Metody skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów z branży IT

18-19 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Narzędziownia Rekrutera 2021

30-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

ZWINNE PODEJŚCIE DLA DZIAŁÓW HR

18-19 listopada 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w HR

07-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami.

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Onboarding - Witamy na pokładzie!

03-03 listopada 2021, ONLINE

[..zarezerwuj..]

13-13 grudnia 2021, ONLINE

[..zarezerwuj..]

Nowoczesna rekrutacja 2021

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

TRUDNE rozmowy z pracownikami – trening umiejętności dla HR i Kadr

06-06 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Efektywność procesu rekrutacji

25-25 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - warsztaty antystresowe

03-04 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

03-04 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM 2021

22-23 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

21-22 października 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

25-26 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Wizerunek biznesowy. Kobieca elegancja PREMIUM

14-14 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-13 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem. TIME MANAGEMENT PREMIUM

18-19 listopada 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Sztuka mówienia. Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku

03-03 listopada 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

08-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie PREMIUM

26-27 października 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Czas Kobiet - odWAŻNA i silna kobieta w biznesie

02-03 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem z MS Outlook i OneNote

01-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

15-15 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

18-19 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 stycznia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

14-15 kwietnia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching zdrowia

14-14 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-23 lutego 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-28 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja międzykulturowa i różnice kulturowe

06-06 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Personal branding – moja silna marka w praktyce PREMIUM

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Networking i etykieta w biznesie – profesjonalne budowanie relacji

16-17 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Inteligencja emocjonalna i nowy wymiar komunikacji PRISM

16-17 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Storytelling, retoryka i wystąpienia publiczne - poziom zaawansowany

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Mindfulness at Work. Trening uważności w biznesie

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Visual Thinking: Myślenie wizualne w biznesie

03-03 grudnia 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Asertywność zaawansowana i zarządzanie sobą w zmianie

16-17 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Odporność psychiczna i siła wewnętrzna MTQ48 trening wytrwałości

24-24 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-13 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

Wizerunek biznesowy. Męska elegancja PREMIUM

19-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-12 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-18 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Autoprezentacja czyli jak robić wrażenie?

14-15 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Budowanie automotywacji i satysfakcji z pracy

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja zaawansowana -praktyczny trening

02-03 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

27-28 stycznia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

02-03 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Higiena cyfrowa 2020

13-13 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

JOB CRAFTING

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna obsługa klienta i budowanie relacji

18-19 listopada 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie PREMIUM

13-14 grudnia 2021, ONLINE

[..zarezerwuj..]

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

18-19 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Negocjacje zakupowe

07-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

13-14 stycznia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

13-14 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Techniki utrzymania klienta - intensywny trening

21-22 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Potrzeby i zachowania klientów w sytuacji pandemii a model i techniki sprzedaży

20-21 stycznia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Efektywna korespondencja reklamacyjna. NOWELIZACJA 2021.

27-27 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Windykacja od zera

28-29 kwietnia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - warsztaty antystresowe

03-04 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

03-04 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna asystentka / sekretarka plus PREMIUM 2021

21-22 października 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM 2021

22-23 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

21-22 października 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

25-26 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy PREMIUM

29-29 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

25-25 stycznia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wizerunek biznesowy. Kobieca elegancja PREMIUM

14-14 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-13 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Finanse dla asystentek

20-21 stycznia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Asystentka jako profesjonalny partner w zarządzaniu PREMIUM

30-01 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem. TIME MANAGEMENT PREMIUM

18-19 listopada 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - poziom zaawansowany PREMIUM Nowości 2021

22-23 listopada 2021, ONLINE

[..zarezerwuj..]

15-16 grudnia 2021, ONLINE

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny sekretariat w urzędzie PREMIUM 2020

28-29 października 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

Czas Kobiet - odWAŻNA i silna kobieta w biznesie

02-03 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

09-10 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej NOWOŚCI 2021

09-10 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2021, ONLINE pewny

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

18-19 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

20-21 stycznia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

14-15 kwietnia 2022, ONLINE

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Korespondencja biznesowa, notatka służbowa i protokół

01-01 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna prezentacja w Microsoft PowerPoint

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - PREMIUM

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Lean Office i Lean Administration. Symulacja Lean Office.

23-24 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Asystentka jako partner w zarządzaniu - poziom 1

21-21 października 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

Asystentka jako partner w zarządzaniu - poziom 2

09-09 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Planowanie mediów w kampaniach reklamowych

22-23 listopada 2021, ONLINE

[..zarezerwuj..]

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Metody pomiaru efektywności działań promocyjnych

14-15 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategią reklamową, współpraca z agencją, przetargi

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Copywriting - skuteczna sprzedaż za pomocą słów.

02-03 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Public relations w administracji/instytucji publicznej

16-17 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

30-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Public Relations w praktyce. PR szkolenie. PREMIUM

02-03 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami.

02-03 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreacja skutecznej reklamy

24-25 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Brief kreatywny

27-27 kwietnia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Budowanie tożsamości marki

13-14 stycznia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Marketing wirusowy w praktyce PREMIUM

30-30 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

MARKA. Budowanie silnej marki.

01-01 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie projektami. Mix metodyk

30-01 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zespołem Projektowym

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

16-16 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Agile – Mix Metodyk

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych NOWOŚCI 2021

15-16 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Umowy w obrocie gospodarczym

01-01 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Weksel w obrocie gospodarczym

30-30 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Pozycja prawna i Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 2021

05-05 listopada 2021, ONLINE pewny

[..zarezerwuj..]

28-28 stycznia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej NOWOŚCI 2021

09-10 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2021, ONLINE pewny

[..zarezerwuj..]

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2021 PREMIUM

27-28 października 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

01-02 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Oferty i umowy w dziale zakupów w praktyce

01-01 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Prawo konsumenckie - warsztaty

17-17 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Ochrona danych osobowych RODO

08-08 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Prawo pracy dla kadry zarządzającej – od zatrudnienia do zwolnienia 2021

02-02 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021

13-13 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

NOWELIZACJE 2021 biuro zarządu i rady nadzorczej

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Cyberbezpieczeństwo dla nieinformatyków

17-17 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Train the trainer w języku angielskim

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Stress Management, Emotional Management and Counteracting Burnout - PREMIUM

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

The Negotiation Academy: Negotiations in business PREMIUM

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

21-22 października 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

25-26 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 grudnia 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

23-24 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Sztuka mówienia. Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku

03-03 listopada 2021, ON-LINE pewny

[..zarezerwuj..]

08-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

02-03 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

23-24 listopada 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna prezentacja w Microsoft PowerPoint

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Akademia Facylitatora -facylitacja w praktyce

25-26 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

18-19 listopada 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Train the trainer w języku angielskim

17-18 marca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Visual Thinking: Myślenie wizualne w biznesie

03-03 grudnia 2021, Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Moderator Design Thinking

26-28 stycznia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

18-20 maja 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

DRAMA i improwizacja praktyczna dla trenerów. Drama w szkoleniach

14-15 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 czerwca 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Instruowanie pracowników - train the trainer w produkcji

13-14 stycznia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 stycznia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA TRENERA ON-LINE

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Lean Office i Lean Administration. Symulacja Lean Office.

23-24 listopada 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

AKADEMIA BRYGADZISTY, MISTRZA I LIDERA PRODUKCJI

07-08 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Lean Management – doskonalenie procesów i Organizacji

09-10 grudnia 2021, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Lean Manufacturing – eliminacja marnotrawstwa na Produkcji

09-10 grudnia 2021, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 stycznia 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

TPM – Total Productive Maintenance (w tym OEE i SMED)

25-26 stycznia 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]

Lean Coaching – narzędzia rozwoju pracowników

24-24 marca 2022, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-18 maja 2022, ON-LINE

[..zarezerwuj..]