Standard Usługi Szkoleniowej

Certyfikat Jakości
Standard Usługi Szkoleniowej SUS 2.0

Baza Usług Rozwojowych

HIGH5 firmą szkoleniowo-doradczą z certyfikatem jakości kształcenia SUS 2.0.

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Instytucje szkoleniowe, które odznaczają się certyfikatami umożliwiają swoim Klientom dostęp do środków unijnych z EFS za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.
SUS 2.0 jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Certyfikat Standard Usługi Szkoleniowej

Potrzebujesz wsparcia w zakresie szkoleń, coachingu, doradztwa? Chcesz wzmocnić swoje mocne strony?

Przez cały 2017 rok, kolejne województwa będą rozpoczynały projekty i ogłaszały rekrutację, można uzyskać nawet do 80% dofinansowania!
Firma HIGH5 spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (d. Rejestr Usług Rozwojowych - RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.
Obecność firmy w BUR jest niezbędnym warunkiem świadczenia usług. Jeżeli jesteś zainteresowana/y podniesieniem swoich kompetencji w oparciu o szkolenia, zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, jakie daje system Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług rozwojowych to serwis przygotowany przez PARP, w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z terminami realizacji jednostek posiadających pozytywną akredytację PARP na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie usługi szkoleniowe wpisane do BUR, przez podmioty posiadające pozytywną zweryfikowaną akredytację na realizację usług dofinansowanych.
Przez cały 2017 rok, kolejne województwa będą rozpoczynały projekty i ogłaszały rekrutację, można uzyskać nawet do 80% dofinansowania. Firma HIGH5 wspiera w doborze szkoleń, czy wypełnieniu dokumentów.
Instytucja (Operator), która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie, dysponuje i przyjmuje wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do do osób i firm zainteresowanych dofinansowaniem szkoleń, które takie wsparcie otrzymają.

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

Z dofinansowania unijnego do szkoleń mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Niezbędny jest adres siedziby firmy zarejestrowanej  na obszarze danego województwa, oraz zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, z obszaru tego samego województwa.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, m.in. właśnie na szkolenia.

Jaki jest poziom dofinansowania do szkoleń?

Szkolenia mogą zostać dofinansowane w wysokości od 50% do 80%, w zależności od województwa oraz założonych kryteriów.

Jaki jest okres realizacji projektu dofinansowania do szkoleń?

Dofinansowanie będzie realizowane od roku 2017 r. do 2019 r.
Więcej informacji nt. dofinansowanych przez BUR szkoleniach dowiesz się w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w Twoim regionie. Zachęcamy do odwiedzania strony http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  -  w zakładce „Dofinansowanie” wyczerpujące informacje.