Opis i wartościowanie stanowisk pracy dla GITD

2017-05-09

Kolejny projekt dla GITD: szkolenia zamknięte z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy.