Servant leadership dla ING Bank Śląski S.A.

2020-12-12

Menadżerowie z ING wybrali HIGH5 Group do wspólnych rozważań nad koncepcją lidera służebnego. Wyzwania przed jakimi stoi lider służebny w kontekście nowoczesnych kultur organizacyjnych i narzędzia wspierające lidera to główne obszary pracy warsztatowej.