Szkolenie (stacjonarne / online) Umowy w obrocie gospodarczym

#umowy

Zawieranie i zabezpieczanie umów.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają praktyczne aspekty wybranych konstrukcji prawa cywilnego,
 • zdobędą umiejętności zgodnego z prawem i skutecznego zawierania i zabezpieczania umów cywilnoprawnych,
 • przyswoją umiejętności stosowania prawa w najczęstszych rzeczywistych sytuacjach,
 • pozyskają umiejętności stosowania zasad wykonywania zobowiązań, określania obowiązków i uprawnień stron umów cywilno-prawnych,
 • zdobędą wiedzę z zakresu obrotu wierzytelnościami.
 • 2023-06-19 2023-06-19 19 - 19 czerwca 2023, Warszawa
 • 2023-06-19 2023-06-19 19 - 19 czerwca 2023, ON-LINE

Program szkolenia Umowy w obrocie gospodarczym

 1. Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym.
  • oferta i jej przyjęcie,
  • rokowania,
  • przetarg,
  • list intencyjny,
  • umowa przedwstępna,
  • odpowiedzialność za niezachowanie lojalności w negocjacjach.
 2. Zawieranie umów.
  • osoby uprawnione do zawierania umów - właściwa reprezentacja stron umowy,
  • wymóg uzyskania zgody osoby trzeciej na zawarcie umowy,
  • zawieranie umów przez pełnomocników i prokurentów,
  • konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione,
  • wadliwość oświadczenia woli,
  • ogólne warunki i wzory umów.
 3. Formy umów.
  • forma konkludentna,
  • forma ustna,
  • forma pisemna,
  • forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym,
  • forma aktu notarialnego,
  • umowy zawierane drogą elektroniczną.
 4. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów.
  • zaliczka,
  • zadatek,
  • odsetki,
  • kary umowne,
  • potrącenie,
  • cesja.
 5. Formy zabezpieczania zobowiązań umownych.
  • weksel - poręczenie wekslowe,
  • poręcznie cywilne,
  • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • hipoteka,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  • zastaw,
  • zastaw rejestrowy,
  • gwarancja bankowa - ubezpieczeniowa,
  • factoring.
 6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
  • rękojmia i gwarancja,
  • rozwiązanie i odstąpienie od umowy,
  • możliwość dochodzenia odszkodowania,
  • odpowiedzialność poszczególnych rodzajów podmiotów za zaciągnięte zobowiązania,
  • posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu i wspólników.
 7. Przedawnienie roszczeń umownych.
  • terminy przedawnienia,
  • jak uniknąć przedawnienia?
 8. Dochodzenie roszczeń umownych.
  • dokumentacja niezbędna do dochodzenia roszczeń,
  • etapy dochodzenia roszczeń,
  • upadłość dłużnika,
  • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika - skarga paulińska.

Opinie o szkoleniu:

 • Emilia, TB Inwestycje sp. z o.o.
  Świetnie przygotowane materiały, konkretny szkoleniowiec, doskonale wykorzystany czas szkolenia, intensywność całego szkolenia na wysokim poziomie.
 • Magdalena, Muzeum Historii Żydów Polskich
  Całe szkolenie było interesujące, bardzo ciekawym elementem było przedstawianie praktycznych aspektów stosowania prawa. Szkolenie spełniło moje oczekiwania:)
 • Marta, Koleje Mazowieckie
  Doskonałe szkolenie, zawierające dużo przykładów z życia

Metody szkoleniowe

Szkolenie stacjonarne

 • 1 dzień szkolenia (8 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium

Cena:

1190 zł

+ VAT

Szkolenie online zawiera

 • 1 dzień szkolenia (8 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat (pdf)
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring

Cena:

990 zł

+ VAT

Rabaty:

 • drugi uczestnik - 20%, trzeci uczestnik - 25%
 • więcej - porozmawiajmy

Terminy szkolenia

 • 19 - 19 czerwca 2023 Warszawa
 • 19 - 19 czerwca 2023 ON-LINE

Zarezerwuj

 

Hotele

blisko nas

Leonardo Hotels ****

400m od High5
335 zł za 1 os.

Oxygen Residence

0 m od High5
300 zł za 1 os.
więcej
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne

Manifest skuteczności i zadowolenia

 1. Tylko konkrety
  Na szkoleniu dostaniesz to, czego potrzebujesz. Konkretnie i praktycznie. Trenerzy skoncentrowani są na rozwiązywaniu realnych problemów. Przykłady wzięte z życia, ćwiczenia, które utrwalają nową wiedzę, wsparcie dla Twojego rozwoju. Tylko skuteczne narzędzia. Unikalna metodologia Planu Działań Wdrożeniowych i system double loop pomoże Ci zrealizować swoje cele po szkoleniu - wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujesz.
 2. Proces
  Szkolenie nie kończy się na szkoleniu. To proces. Dbając o efektywność szkoleń otwartych zapewniamy uczestnikom udział w całym procesie szkoleniowym.
 3. Nie zapominamy
  O nowo zdobytą wiedzę i umiejętności musimy się troszczyć: regularnie powtarzać i wykorzystywać w codziennej pracy. Chcemy Ci w tym pomóc. Przygotowaliśmy specjalną platformę on-linę, dzięki której będziemy z Tobą w kontakcie i będziemy przysyłać Ci, Uczestniku najważniejsze treści szkolenia, inspiracje, casy.
 4. Pewne
  Robimy wszystko, żeby nie odwoływać szkoleń Jeśli przy szkoleniu widzisz ikonę „pewny” tzn., że szkolenie odbędzie się w miejscu i o czasie – tak jak zaplanowałaś. Tylko w sporadycznych, wyjątkowych wypadkach, nie z naszej winy, szkolenie ze statusem pewny może być przeniesione na inny termin.
  Jeśli natomiast Ty z ważnych przyczyn nie możesz przyjść na zarezerwowane szkolenie, nie poniesiesz z tego powodu żadnych konsekwencji – zaproponujemy Ci inny, dogodny termin szkolenia.
 5. Komfort
  Jesteśmy w samym centrum Warszawy, w sąsiedztwie kompleksu Warsaw Spire. Tylko 5 minut od metra, tramwaju i tuż przy parking strzeżonym. Kreatywna i wygodna przestrzeń specjalnie dla Państwa została zaprojektowane przez pracownię Modelina i zyskała już uznanie na świecie ( projekt ukaże się w Modern Office Design wydawnictwa Images Publishing) Na lunch zapraszamy do restauracji Stixx. Komfort to też liczba Uczestników ma szkoleniu. Możesz mieć pewność, że będziesz w grupie nie większej niż 12 osób, a to znaczy, że będziesz miał przestrzeń dla siebie, czas na swoje pytania I rozwiązania tylko dla Ciebie.

 

 

 

 

 

High5 Certified