Szkolenie (stacjonarne / online) Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej nowelizacja KSH 2024

#warszawa

Certyfikowane szkolenie dla asystentek Zarządów i Rad Nadzorczych

Jest różnica między zainteresowaniem a oddaniem. Gdy jakaś czynność cię interesuje, wykonujesz ją tyko wtedy, gdy jest ci wygodnie. Jeśli zaś jesteś czemuś oddany, nie ma żadnych wymówek, liczą się jedynie wyniki.
Ken Blanchard

Korzyści ze szkolenia

 • poznasz podstawy  prawne funkcjonowania organów spółek,
 • poznasz kompetencje organów i zasady obsługi zarządu i rad nadzorczych w zakresie dokumentacji,
 • będziesz potrafiła przygotowywać  i koordynować przebieg posiedzeń,
 • nauczysz się protokołowania,
 • poznasz zasady archiwizacji dokumentacji korporacyjnej,
 • będziesz potrafiła przygotowywać umowy i kontrakty,
 • dowiesz się jak zabezpieczać dokumenty i chronić tajemnice przedsiębiorstwa.
 • 2024-08-20 2024-08-21 20 - 21 sierpnia 2024, Warszawa
 • 2024-08-20 2024-08-21 20 - 21 sierpnia 2024, ON-LINE
 • 2024-09-16 2024-09-17 16 - 17 września 2024, ON-LINE
 • 2024-11-05 2024-11-06 05 - 06 listopada 2024, ON-LINE
 • 2024-12-03 2024-12-04 03 - 04 grudnia 2024, Warszawa
 • 2024-12-03 2024-12-04 03 - 04 grudnia 2024, ON-LINE

Program szkolenia Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej nowelizacja KSH 2024

 1. Wstęp do szkolenia: Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej.
 2. Przepisy prawne regulujące prawne funkcjonowania spółek:
  • kodeks spółek handlowych,
  • umowa i statut - najważniejsze zapisy i ich znaczenie dla funkcjonowania spółki,
  • zgłoszenie danych do KRS - aktualizacja danych, wymagania ustawowe, opłaty,
  • jak uzyskać odpis wpisu do KRS,
  • praktyki prawno - formalne pozakodeksowe,
  • case study: najnowsze orzecznictwo.
 3. Struktura organizacyjna i prawna firmy: 
  • Zarząd
   • struktura, kompetencje, organizacja, funkcjonowanie,
   • zwoływanie posiedzeń,
   • podejmowanie uchwał - w jakich sprawach są potrzebne? 
   • zasady reprezentacji i zakaz konkurencji,
   • odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki,
   • mandat i kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu.
  • Rada Nadzorcza:
   • zwoływanie posiedzeń i podejmowanie uchwał,
   • kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
   • uprawniania kontrolne Rady Nadzorczej i ich wykonywanie.
  • Zgromadzenia Wspólników / Walna Zgromadzenie:
   • zasady zwoływania posiedzeń,
   • przygotowanie zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, itd.,
   • zaskarżenie uchwał - uprawnienia, podstawy prawne,
   • postępowanie i konsekwencje,
   • case study: żądanie informacji i wyjaśnień.
 4. Protokoły i uchwały. Jak zorganizować proces protokołowania?
  • tworzenie uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenie)
  • jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia?
  • wymagania prawne dla protokołów - forma i zapisy,
  • kto podpisuje uchwały i protokoły,
  • przechowywanie, archiwizacja i udostępniania protokołów,
  • warsztaty - tworzenia uchwał i protokołów,
  • case study: najczęstsze błędy.
 5. Dokumentacja spółek. Jaką wiedzę musi mieć Asystentka/Assystent Zarządu?
  • rola biura zarządu w sprawnym funkcjonowania spółki,
  • komunikacja elektroniczna w pracy organów spółki - zasady bezpiecznego korzystania, 
  • koordynacja obiegu dokumentów,
  • archiwizacja dokumentacji spółki, okresy przechowywania,
  • księga udziałów/księga akcyjna - zasady prowadzenia,
  • udostępnianie dokumentów na żądanie osób i organów,
  • case study: tajemnica przedsiębiorstwa i jak zabezpieczać dokumenty? 
 6. Umowy i kontraktów w praktyce. Jak analizować umowy i kontrakty?
  • przygotowanie umów i kontraktów - zasady,
  • strony umowy, pełnomocnictwa i prokura,
  • forma umowy (ustana, pisemna, akt notarialny, elektroniczna)
  • najważniejsze zapisy w umowach (m. in. odsetki ustawowe i umowne, kary umowne, zaliczka, zadatek, zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej)
  • zabezpieczenie rzeczowe i osobowe wykonania umowy (m.in. poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, itd.),
  • najczęstsze błędy w umowach i ich skutki prawne,
  • rozwiązanie i wypowiedzenie umowy,
  • dochodzenie i przedawnienie roszczeń.
 7. Regulaminy i wsparcie organów we wdrażaniu zmian w regulaminach:
  • jak tworzyć i zmieniać regulaminy,
  • obligatoryjne i fakultatywne regulaminy i ich zapisy,
  • jak stosować zapisy w regulaminach,
  • warsztaty - przykładowe regulaminy.
 8. Biuro zarządu a ochrona danych osobowych - rok na wdrożenie nowych przepisów:
  • nowe obowiązki administratora,
  • nowe obowiązki informacyjne,
  • nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą,
  • zagrożenie wysokimi karami.
 9. Podsumowanie szkolenia dla Asystentek Zarządu: sesja pytań, indywidualne konsultacje Uczestników.

Opinie o szkoleniu:

 • Anna, U&R Color sp.z o.o.
  Ciekawy sposób prowadzenia zajęć, możliwość uzyskania odpowiedzi na każde pytanie.
 • Izabela, Euroterminal Slawków sp. z o.o.
  Nastawienie prowadzącego oraz rzetelny jasny sposób przekazywania wiedzy poprzedzony odpowiednimi przykładami.
 • Magdalena, Mennica-Metale Szlachetne S.A.
  Wiedza, wiedza, wiedza-wreszcie dowiedziałam się tego czego chciałam.
 • Magdalena, EDF Toruń S.A.
  Duża wiedza trenera, liczne przykłady. konkretne odpowiedzi na zadawane pytania. bardzo dobra obsługa szkolenia pod względem organizacyjnym-wszystko należycie przygotowane na najwyższym poziomie:)
 • Natalia , Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
  Merytorycznie przekazana wiedza, wysoki poziom szkolenia
 • Natalia , KOMBUD Sp. z o.o.
  Kompilacja najważniejszej wiedzy przekazanej w przystepny sposób
 • Natalia , Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
  Merytorycznie przekazana wiedza, wysoki poziom szkolenia
 • Natalia , KOMBUD Sp. z o.o.
  Kompilacja najważniejszej wiedzy przekazanej w przystepny sposób
 • Natalia , Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
  Merytorycznie przekazana wiedza, wysoki poziom szkolenia
 • Natalia , KOMBUD Sp. z o.o.
  Kompilacja najważniejszej wiedzy przekazanej w przystepny sposób
 • Natalia , Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
  Merytorycznie przekazana wiedza, wysoki poziom szkolenia
 • Natalia , KOMBUD Sp. z o.o.
  Kompilacja najważniejszej wiedzy przekazanej w przystepny sposób
 • Natalia , Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
  Merytorycznie przekazana wiedza, wysoki poziom szkolenia
 • Natalia , KOMBUD Sp. z o.o.
  Kompilacja najważniejszej wiedzy przekazanej w przystepny sposób
 • Natalia , Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
  Merytorycznie przekazana wiedza, wysoki poziom szkolenia
 • Natalia , KOMBUD Sp. z o.o.
  Kompilacja najważniejszej wiedzy przekazanej w przystepny sposób
 • Natalia , Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
  Merytorycznie przekazana wiedza, wysoki poziom szkolenia
 • Natalia , KOMBUD Sp. z o.o.
  Kompilacja najważniejszej wiedzy przekazanej w przystepny sposób
 • Natalia , Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
  Merytorycznie przekazana wiedza, wysoki poziom szkolenia
 • Natalia , KOMBUD Sp. z o.o.
  Kompilacja najważniejszej wiedzy przekazanej w przystepny sposób

Metody szkoleniowe

Szkolenie stacjonarne

 • 2 dni szkolenia (16 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium

Cena:

1690 zł

+ VAT

Szkolenie online zawiera

 • 2 dni szkolenia (16 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat (pdf)
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring

Cena:

1490 zł

+ VAT

Rabaty:

 • drugi uczestnik - 10%, trzeci uczestnik - 15%
 • więcej - porozmawiajmy

Terminy szkolenia

 • 20 - 21 sierpnia 2024 Warszawa
 • 20 - 21 sierpnia 2024 ON-LINE
 • 16 - 17 września 2024 ON-LINE
 • 05 - 06 listopada 2024 ON-LINE
 • 03 - 04 grudnia 2024 Warszawa
 • 03 - 04 grudnia 2024 ON-LINE

Zarezerwuj

 

Hotele

blisko nas

Oxygen Residence

1 m od High5
340 zł za 1 os.

Ibis Warszawa Centrum

350m od High5
400 zł za 1 os.
więcej
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne