Szkolenie (stacjonarne / online) Szkoła HR Business Partnera

#

Strategiczna realizacja polityki personalnej na poziomie najwyższego managementu

Korzyści ze szkolenia

Czego się nauczysz:

 • Profesjonalnego partnerstwa w biznesie, nie tylko w ramach procesów HR;
 • Umiejętności monitorowania szybko zmieniających się trendów; 
 • Przekształcania strategii organizacji w realne i efektywne działania;
 • Projektowania, monitorowania i ulepszania procesów HR;
 • Budowania zaangażowania ze strony pracowników i menedżerów w projekty HR;
 • Budowania łańcucha wartości, który generuje zyski;
 • Usprawniania HRM na każdym poziomie zarządzania;
 • Wprowadzania standardów pracy opartych o najlepsze praktyki zapobiegania mobbingowi i wypaleniu zawodowemu;
 • Tworzenia i pomiaru kluczowych wskaźników i mierników w obszarze HR i biznesu;
 • Wyliczania zwrotu z inwestycji w projekty HR oraz monitorowania ich realizacji w ujęciu finansowym;
 • Planowania i wdrażania projektów w zakresie zarządzania talentami, budowania przywództwa i rozwoju pracowników;
 • Pozyskiwania informacji za pomocą zróżnicowanych narzędzi badawczych;
 • Metod utrzymywania pracowników zaangażowanych, lojalnych i z dużym potencjałem;

 

 • 2024-10-28 2024-10-30 28 - 30 października 2024, Warszawa

Program szkolenia Szkoła HR Business Partnera

Moduł I
HRBP jako partner w biznesie.

HRBP czuwa nad biznesem.

Cele modułu:
Odpowiemy na pytanie, jak HRBP może tworzyć wartość dla biznesu. Przeprowadzimy symulacje wybranych procesów HR, dzięki którym nauczymy się jak na różnych poziomach wspierać organizację w generowaniu zysku. Pokażemy także, jak HRBP może budować swoją wiarygodność.
Program modułu:

 • Analiza KCS - przekuwanie misji, wizji, strategii firmy na realne działania HR.
 • HR buduje łańcuch wartości - czyli generujemy zyski.
 • Sprzedaż w HR? - język korzyści w sprzedaży projektów HR do organizacji.
 • Menedżer zaangażowany - jak zbudować partnerstwo biznesowe?
 • Budowanie marki osobistej HRBP - ważne wytyczne i wskazówki dla profesjonalistów.
 • Czy można jeszcze lepiej? - autodiagnoza potencjału osobistego w zakresie pełnienia funkcji HRBP i wytyczenie osobistych celów szkoleniowych.
 • 100 pytań do ....HRBP. Spotkanie z HRBP.

 

Moduł II

Wojna o talenty - prawda czy mit?

Budujemy i wdrażamy projekty zarządzania talentami.

Cele modułu:
Dowiemy się jak budować i wdrażać skuteczne projekty w zakresie zarządzania talentami i rozwoju pracowników. Przyjrzymy się najlepszym wzorcom rynkowym oraz poznamy różne podejścia do zarządzania talentami. Przygotujemy zestaw narzędzi w zakresie rozwoju różnych grup pracowników.
Program modułu:

 • Modele zarządzania talentami - doskonałe wytyczne dla zróżnicowanych organizacji. 
 • Najlepsze praktyki międzynarodowe i lokalne w obszarze zarządzania talentami.
 • Jak działać precyzyjnie i skutecznie - główne obszary rozwoju kadry o wysokim potencjale. 
 • Narzędzia rozwojowe - co, komu i w jakiej formie?
 • Mentoring i intermentoring - odpowiedź na zmiany pokoleń.
 • Coaching - wyjątkowy sposób dla wybranych.

Moduł III

Jak wspierać menedżerów w rozwoju?

Cele modułu:
Zastanowimy się jak wspierać menadżerów w budowaniu silnego przywództwa, jak coachować menadżerów, jak rozmawiać z pokoleniem Y.
Program modułu:

 • Menedżer = przywódca? - zasady budowania silnej kadry zarządzającej.
 • Czy każdy potrafi rozwinąć skrzydła? - na jakich zasadach i kogo rekomendować do programów menedżerskich.
 • Wpieranie menedżerów w rozwoju - najważniejsze teorie przywództwa i ich praktyczny wymiar oraz idealne narzędzia dedykowane menedżerom.
 • Wielka niewiadoma? - kształtowanie kompetencji przywódczych wśród przedstawicieli pokolenia Y.
 • Trudne rozmowy z podwładnymi (dyscyplinująca, zwalniająca, oceniająca) - jak coachować menedżerów, aby lepiej komunikowali się z pracownikami?
Moduł IV 
Aspekty prawne w pracy HRBP

Najnowsze zmiany w prawie 2023

Cele modułu:
Celem modułu jest poznanie tych aspektów działań firmy i pracownika, które podlegają regulacjom prawnym oraz poznanie najnowszych zmian.

Moduł V

Jak monitorować rezultaty biznesowe?

Cele modułu:
Poznamy kluczowe wskaźniki i mierniki w obszarze HR. Nauczymy się interpretować liczby, wyciągać wnioski i opracowywać rekomendacje dla biznesu.
Program modułu:

 • Wskaźniki wiodące i wynikowe - najszybsza metoda monitorowania rezultatów biznesowych.
 • Wskaźnik o wielu obliczach - rotacja/retencja pracowników. 
 • Absencja chorobowa - czy aby na pewno chorobowa? - przyczyny i najlepsze metody przeciwdziałania.
 • Bez paniki! - krok po kroku, jak reagować na niepokojące zmiany we wskaźnikach.Inwestycja w ludzi HRBP
Moduł VI

Jak to jest z efektywnością procesów w HR?

Cele modułu:

Samodzielnie zbadamy efektywność wybranych procesów/programów HR. Wyodrębnimy mierzalne efekty, określimy szczegółowo ponoszone koszty, zbudujemy własny zestaw wskaźników i obliczymy zwrot z inwestycji.

Program modułu:

Efektywność biznesowa, czyli przekładamy miękkie rezultaty na twarde wyniki.
Kryteria doboru programów/procesów do analiz.
Struktura kosztów personalnych, ich budżetowanie i rozliczanie w zgodzie z biznesem.
Identyfikowanie i określanie poziomu zysku w ramach projektów „miękkich".
Wyliczanie ROI w różnego rodzaju projektach HR (szkolenia, zarządzanie talentami, rekrutacja etc.) - niezapomniane case study.

Projekt dla HRBP- case study.

 

Szkoła HRBP dostarcza i unifikuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie najbardziej aktualnych i oczekiwanych ze strony biznesu standardów funkcjonowania HRBP. Dostarcza kompletny pakiet narzędzi niezbędnych w codziennej pracy HRBP oraz systematyzuje wiedzę z szerokiego zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polaczeniu z istotnymi aspektami zarządzania organizacją w celu najefektywniejszego realizowania jej strategii.

Adresowana jest do osób ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR (przygotowanie do profesjonalnego świadczenia usług HR na rzecz biznesu), a przede wszystkim do:

 • specjalistów oraz menedżerów HR, którzy potrzebują podnieść swoje kompetencje w obszarze partnerstwa biznesowego;
 • osób na stanowiskach menedżerskich, kierownicy projektów, właściciele firm, którzy osobiście nadzorują i uczestniczą w procesach HR;
 • trenerów, doradców organizacyjnych, konsultantów, pragnących dysponować szerokimi kompetencjami w obszarze HR, które zapewniają profesjonalne świadczenie usług dla współczesnych organizacji.

 

 

 

 

Metody szkoleniowe

Szkolenie stacjonarne

 • 3 dni szkolenia (24 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium

Cena:

3900 zł

+ VAT

Szkolenie online zawiera

 • 3 dni szkolenia (24 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat (pdf)
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring

Cena:

3900 zł

+ VAT

Rabaty:

 • drugi uczestnik - 20%, trzeci uczestnik - 25%
 • więcej - porozmawiajmy

Terminy szkolenia

 • 28 - 30 października 2024 Warszawa

Zarezerwuj

 

Hotele

blisko nas

Oxygen Residence

1 m od High5
340 zł za 1 os.

Ibis Warszawa Centrum

350m od High5
359 zł za 1 os.
więcej
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne