Szkolenie (stacjonarne / online) Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

#komunikacja szkolenie

Jak zbudować korzystne relacje w biznesie?

Jeżeli nadal będziesz MYŚLAŁ, w sposób, w który dotychczas myślałeś, jeżeli nadal będziesz DZIAŁAŁ w sposób, w który dotychczas działałeś, to będziesz nadal OSIĄGAŁ REZULTATY, które dotychczas osiągałeś.”
Brian Tracy

Korzyści ze szkolenia

 • poznasz zasady efektywnej komunikacji w kontaktach biznesowych,
 • zdiagnozujesz własny stylu komunikowania, 
 • będziesz miał świadomość znaczenia celu w komunikacji i realizacji zadań,
 • zweryfikujesz mocne i słabe strony własnych umiejętności,
 • wyeliminujesz najczęściej popełniane błędy pojawiające się w komunikacji.
 • 2024-11-21 2024-11-22 21 - 22 listopada 2024, Warszawa
 • 2024-12-17 2024-12-18 17 - 18 grudnia 2024, ON-LINE

Program szkolenia Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

 1. Wstęp do szkolenia:
  • co się dzieje, kiedy komunikacja zawodzi?
  • czynniki wpływające na efekty procesu komunikowania się,
  • PROJEKTOR i kwestionariusz: mój styl komunikacji,
  • jak jest, do czego dążymy?
 2. Bariery w procesie wymiany informacji i sposoby ich przezwyciężania:
  • nasze wewnętrzne bariery,
  • bariery wewnątrz organizacji.
 3. Świadomość celu w komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań w zespole:
  • wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja - analiza- planowanie - działanie",
  • cele organizacji a CELE osobiste w komunikacji,
  • spojrzenie całościowe na proces komunikacji - od pierwszego nadawcy do ostatniego odbiorcy,
  • UKRYTA WSKAZÓWKA w komunikacji.
 4. Odpowiedzialność w komunikacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi:
  • doprecyzowanie informacji - formułowania pytań - zasada „lejka",
  • pytania (obciążone kryterium porażki ≠ kryterium sukcesu), 
  • informacja a interpretacja w komunikacji,
  • techniki dbałości, uważność i elastyczność w komunikacji,
  • „Twoje myślenie to twoje słowa" - komunikaty pro aktywne i reaktywne,
  • wskaźniki „ODPOWIEDZIALNOŚCI za wyniki" w komunikacji.
 5. Praktyczne techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej:
  • dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy, 
  • model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja  sposobów odbierania informacji, 
  • komunikowanie swojego stanowiska i opinii, 
  • komunikacja wprost czy nie wprost?
  • przeciwdziałanie filtrowaniu informacji na zasadzie „oczywista oczywistość",
  • dyplomacji można się nauczyć.
 6. Komunikacja niewerbalna - wyraz postaw i emocji: 
  • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  • spójność komunikatów, 
  • odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych, mikroekspresji,
  • to co niewypowiedziane.....
 7. Pola minowe komunikacji w obsłudze klienta wenętrznego i zewnetrznego:
  • czym są gry statusowe i jaką rolę odgrywają w naszej codziennej komunikacji?
  • szczegółowa ANALIZA  GIER statusowych i ich praktycznych przejawów,
  • trening celowego podwyższania statusu rozmówców za pomocą konkretnych technik komunikacyjnych,
  • czym jest empatia i jak  wykorzystać mapy empatii do zwiększania swojej skuteczności w kontaktach z innymi?
  • zarządzanie trudnymi EMOCJAMI innych i sztuka kalibracji w trakcie komunikacji.
 8. Analiza kluczowych nawyków komunikacyjnych wymagających zmiany:
  • szczegółowa analiza dotychczasowych sposobów komunikowania się ze współpracownikami (wykorzystanie metody lustra społecznego),
  • wytypowanie głównych trudności pojawiających się w trakcie komunikacji i płynących z nich konsekwencji,
  • opisanie schematów komunikacyjnych przy wykorzystaniu narzędzi zmiany.
 9. Dobre rozmowy z klientami i wewnątrz zespołu:
  • model dobrej rozmowy,
  • model rozmowy o problemie, konfrontacja i pogłebienie.
 10. Podsumowanie szkolenia "Efektywna komunikacja".

Opinie o szkoleniu:

 • Dawid, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Sposób prowadzenia szkolenia: jasny i interesujący. Wszystko było bardzo dobrze wyjaśnione. Prowadzący podawał wiele przykładów, na których opierał przekazywane informacje.
 • Dominika, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Dziękuję za szkolenie. Interaktywność, dostosowanie do potrzeb grupy, wyczucie nastroju to atuty zdecydowane.
 • Agnieszka, Siemens sp. z o.o.
  Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o sobie.
 • Anna, BGŻ S.A.
  Szkolenie spójne, bardzo dobre tempo, ciekawe tematy i przykłady, zaangażowanie całej grupy w szkolenie.
 • Hubert, BGŻ S.A.
  Szkolenie było prowadzone w sposób interesujący, uczestnicy mogli brać udział w wielu ciekawych ćwiczeniach.
 • Anna, British American Tobacco Polska S.A.
  Całość bardzo interesująca, przeprowadzona megaprofesjonalnie.
 • Zbigniew, British American Tobacco Polska S.A.
  Szkolenie było bardzo wyczerpujące, spełniło moje oczekiwania, odpowiedziało na moje problemy z komunikacją!
 • Bogdan, Robert Bosh sp. z o.o
  Wszystkie elementy szkolenia były interesujące
 • Anna, KPRM
  Profesjonalne szkolenie. Charyzmatyczny trener. Ćwiczenia, które mobilizowały do wspólnego działania.
 • Katarzyna, KPRM
  Potrzebne szkolenie. TAO komunikacji do zastosowania od zaraz.
 • Michał, Asseco Poland S.A.
  Całe szkolenie było bardzo interesujące. Jestem w pełni usatysfakcjonowany.
 • Mirosława, Mondial Assistance sp. z o.o.
  Warsztaty prowadzone w sposób profesjonalny, angażujący wszystkich uczestników, ciekawe ćwiczenia utrwalające nabyta wiedzę.
 • Urszula, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
  Sposób prowadzenia, forma pozwalała na aktywny udział w szkoleniu. Omawiane kwestie z pewnością pomogą mi w rozwiązywaniu problemów w pracy.
 • Urszula, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
  Sposób prowadzenia, forma pozwalała na aktywny udział w szkoleniu. Omawiane kwestie z pewnością pomogą mi w rozwiązywaniu problemów w pracy.
 • Dorota, Asseco Poland S.A.
  Szkolenie dostarcza praktycznych umiejętności, do zastosowania natychmiast w celu polepszenia komunikacji
 • Jarosław,  Constantia Teich Poland Sp. z .o.o.
  Dobre materiały, dużo ćwiczeń, miła atmosfera, konkretność
 • Maria,  TUiR WARTA S.A.
  Uważam, że szkolenie było bardzo konstruktywne. Dużo merytoryki skondensowane w krótkim czasie
 • Jarosław,  Constantia Teich Poland Sp. z .o.o.
  Dobre materiały, dużo ćwiczeń, miła atmosfera, konkretność
 • Maria,  TUiR WARTA S.A.
  Uważam, że szkolenie było bardzo konstruktywne. Dużo merytoryki skondensowane w krótkim czasie
 • Jarosław,  Constantia Teich Poland Sp. z .o.o.
  Dobre materiały, dużo ćwiczeń, miła atmosfera, konkretność
 • Maria,  TUiR WARTA S.A.
  Uważam, że szkolenie było bardzo konstruktywne. Dużo merytoryki skondensowane w krótkim czasie
 • Jarosław,  Constantia Teich Poland Sp. z .o.o.
  Dobre materiały, dużo ćwiczeń, miła atmosfera, konkretność
 • Maria,  TUiR WARTA S.A.
  Uważam, że szkolenie było bardzo konstruktywne. Dużo merytoryki skondensowane w krótkim czasie
 • Jarosław,  Constantia Teich Poland Sp. z .o.o.
  Dobre materiały, dużo ćwiczeń, miła atmosfera, konkretność
 • Maria,  TUiR WARTA S.A.
  Uważam, że szkolenie było bardzo konstruktywne. Dużo merytoryki skondensowane w krótkim czasie
 • Jarosław,  Constantia Teich Poland Sp. z .o.o.
  Dobre materiały, dużo ćwiczeń, miła atmosfera, konkretność
 • Maria,  TUiR WARTA S.A.
  Uważam, że szkolenie było bardzo konstruktywne. Dużo merytoryki skondensowane w krótkim czasie
 • Jarosław,  Constantia Teich Poland Sp. z .o.o.
  Dobre materiały, dużo ćwiczeń, miła atmosfera, konkretność
 • Maria,  TUiR WARTA S.A.
  Uważam, że szkolenie było bardzo konstruktywne. Dużo merytoryki skondensowane w krótkim czasie
 • Jarosław,  Constantia Teich Poland Sp. z .o.o.
  Dobre materiały, dużo ćwiczeń, miła atmosfera, konkretność
 • Maria,  TUiR WARTA S.A.
  Uważam, że szkolenie było bardzo konstruktywne. Dużo merytoryki skondensowane w krótkim czasie

Metody szkoleniowe

Szkolenie stacjonarne

 • 2 dni szkolenia (16 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium

Cena:

1590 zł

+ VAT

Szkolenie online zawiera

 • 2 dni szkolenia (16 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat (pdf)
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring

Cena:

1290 zł

+ VAT

Rabaty:

 • drugi uczestnik - 10%, trzeci uczestnik - 15%
 • więcej - porozmawiajmy

Terminy szkolenia

 • 21 - 22 listopada 2024 PEWNY Warszawa
 • 17 - 18 grudnia 2024 ON-LINE

Zarezerwuj

 

Hotele

blisko nas

Oxygen Residence

1 m od High5
340 zł za 1 os.

Ibis Warszawa Centrum

350m od High5
400 zł za 1 os.
więcej

Co jeszcze?

Każdy człowiek, we wszystkich dziedzinach swojej działalności, korzysta z komunikacji
Komunikacja interpersonalna nie zawsze jest łatwa i przyjemna
Komunikacja interpersonalna jest niezbędna do relacji z innymi
Komunikacja interpersonalna to zjawisko polegające na wzajemnym przekazywaniu sobie informacji 
Komunikacja interpersonalna odbywa się zawsze na dwóch poziomach: intelektualnym i emocjonalnym.
komunikacja najczęściej zachodzi poprzez: Mowę, Słuchanie, Słowo pisane, Przekazy niewerbalne, Sztukę, Ciszę
W komunikacji ogromną rolę odgrywa pierwsze wrażenie
Komunikacja interpersonalna jest nieunikniona i nieodwracalna
Komunikacja najczęściej kojarzy się wyłącznie z rozmową twarzą w twarz
Wyróżnianych jest wiele środków komunikacji
Komunikacja dzieli się na werbalną i niewerbalną
Przekaz werbalny jest najważniejszym elementem komunikacji
Każdy akt komunikacyjny składa się z kilku niezbędnych, ściśle powiązanych ze sobą elementów.
Komunikacja daje nam szansę na wymianę myśli i współdziałanie
Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między nadawcą i odbiorcą
Komunikacja interpersonalna  to przekazywane treści
Komunikacja interpersonalna ma charakter dynamiczny
Komunikacja interpersonalna polega na przyjmowaniu, rozumieniu i interpretacji informacji
Komunikacja interpersonalna to poznanie siebie, swoich możliwości, osobowość
Komunikacja interpersonalna to podążanie za tokiem myślowym rozmówcy

Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne