Szkolenie (stacjonarne / online) Mobbing - jak reagować i jak przeciwdziałać?

#

Aspekty prawne i psychologiczne mobbingu.

Korzyści ze szkolenia

 • wykształcisz umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na zjawisko mobbingu w strukturach pracowniczych, a w szczególności u osób zarządzających pracą innych,
 • poznasz prawne aspekty mobbingu.
 • 2024-12-02 2024-12-02 02 - 02 grudnia 2024, ON-LINE
 • 2025-03-18 2025-03-18 18 - 18 marca 2025, ON-LINE

Program szkolenia Mobbing - jak reagować i jak przeciwdziałać?

 1. Co jest, a co nie jest mobbingiem? 
  • definicja zjawiska,
  • skala problemu,
  • mobbing a praktyki dyskryminacyjne,
  • rodzaje mobbingu w relacjach pracowniczych:
   • mobbing relacji przełożony - podwładny
   • mobbing relacji podwładny - przełożony
   • mobbing pomiędzy współpracownikami,
  • trójstronna perspektywa - ofiara, mobber, organizacja.
 2. Przyczyny powstawania mobbingu:
  • płaszczyzna społeczna,
  • uwarunkowania indywidualne
  • warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska mobbingu,
  • "drażliwy grunt", kultura organizacyjna, a podatność organizacji na działanie mobbingowe,
  • nierozwiązane sytuacje konfliktowe źródłem mobbingu.
 3.  Jak rozpoznać mobbing?
  • typowe działania mobbingowe,
  • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych,
  • zestaw czynów zakazanych" przykłady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zachowań świadczących o początkach zjawiska,
  • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu.
 4. Skutki mobbingu:
  • psychologiczne skutki mobbingu:
   • dla osoby poddanej mobbingowi, 
   • dla osoby lub osób przejawiających zachowania mobbingowe,
  •  konsekwencje mobbingu dla funkcjonowania organizacji.
 5. Prawne aspekty związane z mobbingiem.
  • wymogi kodeksu prawa pracy,
  • obowiązki pracodwacy i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania mobbingowi,
  • uprawnienia pracowników dotkniętych mobbingiem oraz tryb i zasady ich wykonywania,
  • prawne środki dyscyplinowania pracowników będących sprawcami mobbingu,
  • co mówi orzecznictwo sądowe w temacie mobbingu? 
 6. Profilaktyka:
  • metody i sposoby przeciwdziałania na konkretnych przykładach.
  • procedury antymobingowe. 
 7. Podsumowanie szkolenia: mobbing w pracy.

Metody szkoleniowe

Szkolenie stacjonarne

 • 1 dzień szkolenia (8 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium

Cena:

990 zł

+ VAT

Szkolenie online zawiera

 • 1 dzień szkolenia (8 godzin )
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat (pdf)
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring

Cena:

790 zł

+ VAT

Rabaty:

 • drugi uczestnik - 10%, trzeci uczestnik - 15%
 • więcej - porozmawiajmy

Terminy szkolenia

 • 02 - 02 grudnia 2024 ON-LINE
 • 18 - 18 marca 2025 ON-LINE

Zarezerwuj

 

Hotele

blisko nas

Oxygen Residence

1 m od High5
340 zł za 1 os.

Ibis Warszawa Centrum

350m od High5
400 zł za 1 os.
więcej
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne