Moduł

Modelowanie procesów w obszarze Human Resources.

#

Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów HR.

Cele modułu

Zanalizujemy i wymodelujemy procesy w obszarze Human Resources Management w oparciu o standard BPMN 2.0. Będziemy operowali zagadnieniami:proces biznesowy, proces kadrowy, cykl życia pracownika, zarządzanie procesami kadrowymi, wariantowość w procesach kadrowych, złożoność procesów kadrowych, model procesów kadrowych, scenariusze w procesach kadrowych.

Program modułu:

 1. Wprowadzenie do modelowania procesów HR
  • Struktura procesów HR wg. Process Classification Framework (APQC).
  • Identyfikacja i modele referencyjne procesów.
  • Analiza procesów (case study).
  • Optymalizacja procesów (case study).
  • Analiza scenariuszowa modeli procesów.
  • Ocena i interpretacja modeli procesów przez uczestników.
 2. Podsumowanie
  • Prezentacja projektów Uczestników z realizacji zadań wdrożeniowych;
  • Podsumowanie całego projektu.

Metody szkoleniowe

Powrót do programu