Pokolenie Y – wyciąga rękę po sukces?

hr rekrutacja motywowanie

„Digital Natives” czy „Pokolenie iPoda” zrewolucjonizowało rynek pracy, a ich wartość szacuje się na ponad 200 milionów dolarów. Roszczeniowi, ambitni czy głodni wrażeń? A może młodzi ludzie, z konkretnymi oczekiwaniami?

Pokolenie Ygreków podkreśla swoje talenty, niezależność i elastyczność. Przede wszystkim potrzebują dobrej atmosfery w pracy i kreatywnych zadań. Zostawanie po godzinach nie jest dla nich normą. Znają języki obce i swobodnie poruszają się w świecie technologii, co pracodawcy bardzo wysoko oceniają. Obecnie rynek pracy zasila pokolenie, które za kilka lat będzie stanowić 75% siły roboczej na świecie.

Ygreki kształtują obecne trendy, a pracodawcy są zmuszeni usprawnić z nimi komunikacje, by obrać wspólną strategię i działanie. Przedstawiciele pokolenia Y cenią elastyczny model pracy. Co więcej, przekonują swoich pracodawców, że są wtedy bardziej efektywni, gdy nie przejmują się sztywnym grafikiem, a koncentrują jedynie na zadaniach.

Przed pracodawcami nie lada wyzwanie, ponieważ muszą umiejętnie zarządzać pracownikami nowej generacji. Przedstawiciele owego pokolenia potrzebują silnych bodźców do działania i wzmożonej motywacji. Istotny jest dla nich coaching i perspektywa rozwoju.
Zarzuca się im często znikome przywiązanie do firmy i brak dyscypliny. Ale nie tylko wina leży po stronie pracownika. Nowe pokolenie jest zbyt ciekawe świata i odczuwa potrzebę ciągłych zmian. Pokolenie Y wykracza poza schematy poprzedniej generacji, począwszy od momentu starania się o posadę, ponieważ tradycyjne sposoby rekrutowania wyparte zostały przez innowacyjne metody. Mało satysfakcjonującą pracę zastępuje się innym zajęciem. Jedynie relacja oparta na partnerstwie i odpowiednio dobrane narzędzia sprawią, że młodzi ludzie będą zaangażowani.

W jednym z przeprowadzanych raportów zadano pytanie w grupie pokolenia Y „czy praca powinna być zawsze stawiana na pierwszym miejscu?" oraz „czy praca to tylko sposób na zarabianie pieniędzy?". Pozwoliło to na podzielenie pracowników na sześć różnych kategorii, tj. nastawieni na pracę, wymagający, poszukujący znaczenia, unikający, beztroscy i zdystansowani. O ile dla wymagających w szczególności liczy się kariera, pieniądze i rozwój, o tyle dla poszukujących znaczenia ważna jest praca, rozwój i życiowa równowaga. Natomiast, w porównaniu do ogółu, dla beztroskich liczył się przede wszystkim czas wolny. Obecni dwudziestoparolatkowie podkreślają, że wyzwaniem dla nich jest nie tylko kariera zawodowa, ale rozwój własnych zainteresowaniach i poszukiwanie nowych możliwości spędzania wolnego czasu.

Ludzie z pokolenia Y zrewolucjonizowali dzisiejszy rynek pracy. Polityka firm musi być do pewnego stopnia elastyczna, a pracodawcy poszukują rozwiązań bardziej miękkich. Docenianie zaangażowania pracownika, otwarta współpraca i poszukiwanie nowych sposobów motywowania pozwala zatrzymać Ygreka na dłużej.

Pokolenie Y wyparło pokolenie X, a czy sami zostaną wyparci przez pokolenie Z, generację indywidualistów? Czas pokaże.

opublikowano: 2015-09-07
kontakt: