LEGO® SERIOUS PLAY® = skuteczność+szybkość+innowacja

lego gra game nowatorskie metody

LEGO® SERIOUS PLAY® to metoda oparta na psychologii rozwojowej, która w 100% angażuje 100% uczestników, a także pomaga organizacjom we wprowadzaniu zmian, budowaniu strategii, zwiększaniu innowacyjności i współpracy w zespołach. To technika, która wyzwala kreatywność, ułatwia komunikację i rozwiązywanie problemów w zespołach i w całej organizacji.

Jak przebiega proces? Uczestnicy w parach lub grupach, przy użyciu specjalnie wyselekcjonowanych klocków Lego budują wielowymiarowe modele, które stają się podstawą do dyskusji, wymiany wiedzy, spostrzeżeń. Prowadzą w konsekwencji do rozwiązania problemu czy podjęcia decyzji. W procesie uczestniczy facylitator metody LEGO, który poprzez zadawanie szeregu pogłębionych pytań inspiruje uczestników do tworzenia modeli oraz omawiania i analizy ich znaczenia, symboliki, zależności.
Pomysł na wykorzystanie klocków lego narodził się w Danii i był odpowiedzią na spadek sprzedaży tradycyjnych klocków, a wzrost sprzedaży nowoczesnych zabawek. Podczas tworzenia strategii wykorzystano klocki LEGO w celu pobudzenia kreatywności i znalezienia nowych rozwiązań. Działania zbiegły się w czasie z pracą profesorów z IMD Business School z Lozanny, szukających odpowiedzi na pytanie o rozbieżności w realizacji strategii w niektórych organizacjach. Dzięki połączeniu sił powstała nowa metoda, która wykorzystywana jest na całym świecie.
Dlaczego metoda LEGO® SERIOUS PLAY® jest tak skuteczna? Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie każdego uczestnika w dyskusję. Dzięki temu ma wkład w rozwiązywanie problemu i może swobodnie dzielić się opinią. Metoda stwarza równe szanse, nikt nie jest ani faworyzowany ani wykluczany. Nikt nie dominuje.
Podczas gry uczestnicy koncentrują się na treści i temacie spotkania a nie na mówcy. Wszyscy mogą podzielić się autentycznymi opiniami bez obawy o konflikty.
Skutecznie wykorzystany jest również czas spotkania. Struktura wymaga koncentracji i pełnego zaangażowania w tematach złożonych i wieloaspektowych, gdzie występuje potrzeba sprawdzenia różnych rozwiązań. „Język” klocków lego jest uniwersalny i elastyczny, a uczestnicy zróżnicowani pod wieloma względami np. wiek, wykształcenie, pozycja w firmie.
LEGO® SERIOUS PLAY® generuje więcej konkretnych pomysłów i wyników niż tradycyjne metody, ponieważ praca poprzez tworzenie stymuluje naszą kreatywność. Badania dowodzą, że pracujemy i uczymy się lepiej gdy przeżywamy to co zgłębiamy, kiedy prawdziwie nas to interesuje, gdy to co robimy - mimo stopnia skomplikowania oraz powagi tematu - jest dla nas dobrą zabawą. Podczas procesu wykorzystuje się wizualizację 3D, metafory i opowieści. Opiera się jednocześnie na działaniu, krytycznym myśleniu i rozmowie o tym, co się tworzy (co dla każdego z uczestników ma osobiste znaczenie). Taka technika pracy z procesem koncentruje uwagę uczestników na modelach, a nie sobie personalnie. Prowadzi to do łatwiejszego zawierania kompromisów oraz zmniejsza liczbę nieporozumień między uczestnikami.

opublikowano: 2019-09-09
kontakt: